Back to top
acció sindicada acció sindicada

Actius financers

 • ca  acció sindicada, n f
 • es  acción sindicada
 • en  syndicated share

Actius financers

Definició
Acció que, en estar afectada per un pacte entre accionistes, limita la llibertat de vot i només pot ser transmesa després d'haver estat oferta als accionistes actuals.
acció vella acció vella

Actius financers

 • ca  acció vella, n f
 • es  acción vieja
 • fr  action ancienne
 • en  old share

Actius financers

Definició
Acció ja existent abans d'una ampliació de capital que ha generat accions noves.

Nota

 • El propietari d'una acció vella té dret a tots els dividends i pot adquirir accions noves gràcies al dret de subscripció preferent, que és inherent a aquest títol.
accionariat accionariat

Persones i entitats

 • ca  accionariat, n m
 • es  accionariado
 • fr  actionnariat
 • en  body of shareholders

Persones i entitats

Definició
Conjunt d'accionistes d'una societat anònima.
accionista accionista

Persones i entitats

 • ca  accionista, n m, f
 • es  accionista
 • fr  actionnaire
 • en  shareholder
 • en  stockholder

Persones i entitats

Definició
Persona que posseeix una o més accions d'una societat.
accionista fundador | accionista fundadora accionista fundador | accionista fundadora

Persones i entitats

 • ca  accionista fundador | accionista fundadora, n m, f
 • es  accionista fundador
 • fr  actionnaire fondateur
 • en  founder shareholder
 • en  founding shareholder

Persones i entitats

Definició
Accionista d'una societat que n'ha estat també el fundador.
accionista majoritari | accionista majoritària accionista majoritari | accionista majoritària

Persones i entitats

 • ca  accionista majoritari | accionista majoritària, n m, f
 • es  accionista mayoritario
 • fr  actionnaire majoritaire
 • en  majority shareholder

Persones i entitats

Definició
Accionista que posseeix un paquet d'accions prou representatiu per a influir amb el seu vot en la presa de decisions d'una societat.
accionista minoritari | accionista minoritària accionista minoritari | accionista minoritària

Persones i entitats

 • ca  accionista minoritari | accionista minoritària, n m, f
 • es  accionista minoritario
 • fr  actionnaire minoritaire
 • en  minority shareholder
 • en  minority stockholder

Persones i entitats

Definició
Accionista que posseeix unes quantes accions d'una societat, però que no li permeten participar ni en la direcció ni en el control d'aquesta societat.
acta de cotització acta de cotització

Estructura i funcionament

 • ca  acta de cotització, n f
 • es  acta de cotización

Estructura i funcionament

Definició
Document jurídic que es redacta després de cada sessió d'un mercat de ròdols pels membres de la societat rectora de la borsa de valors, en el qual consten les operacions tancades i la cotització oficial de cada valor.
actiu actiu

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  actiu, n m
 • es  activo
 • fr  actif
 • en  assets

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Conjunt de béns i drets d'una empresa susceptibles de ser valorats econòmicament.
actiu circulant actiu circulant

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  actiu corrent, n m
 • ca  actiu circulant, n m sin. compl.
 • es  activo circulante
 • es  activo corriente
 • fr  actif à court terme
 • fr  actif circulant
 • en  current assets
 • en  floating assets

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Actiu que pot transformar-se en diner en un període curt de temps, generalment abans d'un any.

Nota

 • 1. La denominació catalana actiu circulant i la denominació castellana activo circulante van quedar obsoletes el 31 de desembre de 2007. 2. Dins de l'actiu corrent s'hi inclou l'actiu disponible (béns i drets susceptibles de convertir-se en diner de manera immediata), l'actiu realitzable (béns i drets susceptibles de convertir-se en diner a curt termini) i les existències.