Back to top
actiu corrent actiu corrent

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  actiu corrent, n m
 • ca  actiu circulant, n m sin. compl.
 • es  activo circulante
 • es  activo corriente
 • fr  actif à court terme
 • fr  actif circulant
 • en  current assets
 • en  floating assets

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Actiu que pot transformar-se en diner en un període curt de temps, generalment abans d'un any.

Nota

 • 1. La denominació catalana actiu circulant i la denominació castellana activo circulante van quedar obsoletes el 31 de desembre de 2007. 2. Dins de l'actiu corrent s'hi inclou l'actiu disponible (béns i drets susceptibles de convertir-se en diner de manera immediata), l'actiu realitzable (béns i drets susceptibles de convertir-se en diner a curt termini) i les existències.
actiu de renda fixa actiu de renda fixa

Actius financers

 • ca  actiu de renda fixa, n m
 • ca  valor de renda fixa, n m
 • es  título de deuda
 • es  título de renta fija
 • es  valor de renta fija
 • fr  titre à revenu fixe
 • fr  valeur à revenu fixe
 • en  debt security
 • en  fixed income security
 • en  fixed-interest security

Actius financers

Definició
Valor que dona dret a percebre una renda fixa, emès per una entitat pública, una entitat privada o una empresa sobre el propi deute per a aconseguir finançament, segons la classificació dels valors pel tipus de rendibilitat que proporcionen.

Nota

 • Els actius de renda fixa són els bons, les obligacions, els pagarés i les lletres del tresor.
actiu de renda variable actiu de renda variable

Actius financers

 • ca  actiu de renda variable, n m
 • ca  valor de renda variable, n m
 • es  título de renta variable
 • es  valor de renta variable
 • fr  titre à revenu variable
 • fr  valeur à revenu variable
 • en  dividend-bearing security
 • en  equity security
 • en  variable income security

Actius financers

Definició
Valor que dona dret a percebre una renda variable, segons la classificació dels valors pel tipus de rendibilitat que proporcionen.

Nota

 • Els actius de renda variable són les accions, les participacions i els warrants.
actiu financer actiu financer

Actius financers

 • ca  actiu financer, n m
 • es  activo financiero
 • fr  actif financier
 • en  financial asset

Actius financers

Definició
Instrument de captació de capital que ofereix al comprador la possibilitat de treure'n una rendibilitat.

Nota

 • Són exemples d'actius financers els valors, els productes derivats, els pagarés, els bons o les obligacions.
actiu fix actiu fix

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  actiu immobilitzat, n m
 • ca  actiu fix, n m sin. compl.
 • ca  immobilitzat, n m sin. compl.
 • es  activo fijo
 • es  activo inmovilizado
 • es  inmovilizado
 • fr  actif fixe
 • fr  actif immobilisé
 • fr  actifs immobilisés
 • fr  immobilisations
 • fr  valeurs immobilisées
 • en  fixed asset
 • en  fixed assets
 • en  plant

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Conjunt dels actius que pertanyen a una empresa durant més d'un any i que s'utilitzen en la producció de béns i serveis i la finalitat dels quals no és la venda.

Nota

 • Dins de l'actiu immobilitzat s'hi inclouen els edificis, la maquinària, els actius financers a llarg termini, i les patents i marques que són també a llarg termini.
actiu immobilitzat actiu immobilitzat

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  actiu immobilitzat, n m
 • ca  actiu fix, n m sin. compl.
 • ca  immobilitzat, n m sin. compl.
 • es  activo fijo
 • es  activo inmovilizado
 • es  inmovilizado
 • fr  actif fixe
 • fr  actif immobilisé
 • fr  actifs immobilisés
 • fr  immobilisations
 • fr  valeurs immobilisées
 • en  fixed asset
 • en  fixed assets
 • en  plant

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Conjunt dels actius que pertanyen a una empresa durant més d'un any i que s'utilitzen en la producció de béns i serveis i la finalitat dels quals no és la venda.

Nota

 • Dins de l'actiu immobilitzat s'hi inclouen els edificis, la maquinària, els actius financers a llarg termini, i les patents i marques que són també a llarg termini.
actiu monetari actiu monetari

Actius financers

 • ca  actiu monetari, n m
 • es  activo monetario
 • fr  actif monétaire
 • en  monetary asset

Actius financers

Definició
Actiu financer que s'emet a curt termini.

Nota

 • Són exemples d'actius monetaris les lletres del tresor o els pagarés.
actiu subjacent actiu subjacent

Actius financers

 • ca  actiu subjacent, n m
 • es  activo subyacente
 • fr  actif sous-jacent
 • fr  actif support
 • en  underlying asset
 • en  underlying instrument

Actius financers

Definició
Actiu sobre el qual s'efectua el contracte d'un producte derivat.

Nota

 • Un actiu subjacent pot estar constituït per accions, mercaderies, índexs borsaris, divises, taxes d'interès, etc.
agència de valors agència de valors

Persones i entitats

 • ca  agència de valors, n f
 • ca  AV, n f sigla
 • es  agencia de valores
 • es  AV sigla

Persones i entitats

Definició
Empresa autoritzada a actuar com a broker en una borsa espanyola determinada.
agrupació d'accions agrupació d'accions

Operacions borsàries

 • ca  agrupació d'accions, n f
 • es  agrupación de acciones

Operacions borsàries

Definició
Operació d'un grup d'accionistes d'ajuntar circumstancialment les seves accions per votar plegats en una junta d'accionistes.