Back to top
anàlisi de la rendibilitat anàlisi de la rendibilitat

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi de la rendibilitat, n f
 • es  análisis de la rentabilidad
 • fr  analyse de rentabilité
 • fr  étude de rentabilité
 • en  profitability analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Part de l'anàlisi economicofinancera que avalua la rendibilitat d'una empresa, la utilització del deute per a augmentar la rendibilitat i la capacitat d'autofinançar-se a partir dels recursos generats.
anàlisi del compte d'explotació anàlisi del compte d'explotació

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi del compte d'explotació, n f
 • ca  anàlisi del compte de pèrdues i guanys, n f
 • ca  anàlisi del compte de resultats, n f
 • es  análisis de la cuenta de explotación
 • es  análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
 • es  análisis de la cuenta de resultados
 • fr  analyse du compte d'exploitation
 • fr  analyse du compte de profits et pertes
 • fr  analyse du compte de résultat
 • en  profit and loss analysis
 • en  results analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Part de l'anàlisi economicofinancera que avalua l'evolució de les vendes d'una empresa, l'evolució del marge brut de beneficis i l'evolució de les despeses d'estructura i de finançament.
anàlisi del compte de pèrdues i guanys anàlisi del compte de pèrdues i guanys

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi del compte d'explotació, n f
 • ca  anàlisi del compte de pèrdues i guanys, n f
 • ca  anàlisi del compte de resultats, n f
 • es  análisis de la cuenta de explotación
 • es  análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
 • es  análisis de la cuenta de resultados
 • fr  analyse du compte d'exploitation
 • fr  analyse du compte de profits et pertes
 • fr  analyse du compte de résultat
 • en  profit and loss analysis
 • en  results analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Part de l'anàlisi economicofinancera que avalua l'evolució de les vendes d'una empresa, l'evolució del marge brut de beneficis i l'evolució de les despeses d'estructura i de finançament.
anàlisi del compte de resultats anàlisi del compte de resultats

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi del compte d'explotació, n f
 • ca  anàlisi del compte de pèrdues i guanys, n f
 • ca  anàlisi del compte de resultats, n f
 • es  análisis de la cuenta de explotación
 • es  análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
 • es  análisis de la cuenta de resultados
 • fr  analyse du compte d'exploitation
 • fr  analyse du compte de profits et pertes
 • fr  analyse du compte de résultat
 • en  profit and loss analysis
 • en  results analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Part de l'anàlisi economicofinancera que avalua l'evolució de les vendes d'una empresa, l'evolució del marge brut de beneficis i l'evolució de les despeses d'estructura i de finançament.
anàlisi economicofinancera anàlisi economicofinancera

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi economicofinancera, n f
 • es  análisis económico-financiero
 • fr  analyse économique et financière
 • en  economic and financial analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Part de l'anàlisi fonamental que formula una diagnosi sobre la situació i les perspectives d'una empresa a partir de l'estudi dels seus comptes anuals.
anàlisi fonamental anàlisi fonamental

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi fonamental, n f
 • es  análisis fundamental
 • fr  analyse fondamentale
 • en  fundamental analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Mètode d'anàlisi utilitzat per a establir el valor objectiu d'una empresa i dels seus actius financers, a partir de l'estudi del comportament global de l'economia, de l'estudi del comportament del seu sector, de l'anàlisi economicofinancera d'aquesta empresa i de l'aplicació de les ràtios borsàries sobre els seus actius financers.

Nota

 • L'anàlisi fonamental està especialment indicada per a les prediccions borsàries a llarg termini, amb les quals s'obtenen unes plusvàlues més grans que amb les prediccions a curt termini.
anàlisi tècnica anàlisi tècnica

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  anàlisi tècnica, n f
 • es  análisis técnico
 • fr  analyse technique
 • en  technical analysis

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Mètode d'anàlisi dedicat a anticipar un canvi de tendència d'un mercat financer o d'un valor concret, a partir de l'estudi de dades procedents exclusivament del mateix mercat.

Nota

 • 1. L'anàlisi tècnica utilitza sobretot gràfics i indicadors estadístics. 2. L'anàlisi tècnica està especialment indicada per a les prediccions borsàries a curt termini (dies o setmanes), amb les quals s'obtenen unes plusvàlues més petites que amb les prediccions a llarg termini. 3. L'anàlisi tècnica s'aplica també per a preveure l'evolució de mercaderies i divises.
analista financer | analista financera analista financer | analista financera

Persones i entitats

 • ca  analista financer | analista financera, n m, f
 • es  analista financiero
 • fr  analyste financier
 • en  financial analyst
 • en  investment analyst
 • en  securities analyst

Persones i entitats

Definició
Persona que, basant-se en les dades subministrades pels seus clients o aconseguides per ella mateixa, emet un diagnòstic sobre la situació d'una empresa, l'adquisició de valors o qualsevol altre projecte.
analista tècnic | analista tècnica analista tècnic | analista tècnica

Persones i entitats

 • ca  analista tècnic | analista tècnica, n m, f
 • es  analista técnico
 • fr  analyste technique
 • en  technical analyst

Persones i entitats

Definició
Persona que es dedica a l'anàlisi i la previsió dels canvis de tendència d'un mercat financer o d'un valor, a partir de l'estudi de dades procedents del mateix mercat.
anotació en compte anotació en compte

Actius financers

 • ca  anotació en compte, n f
 • es  anotación en cuenta
 • fr  inscription en compte
 • en  accounting entry
 • en  book entry

Actius financers

Definició
Assentament d'una operació de compravenda de valors fet en el registre comptable d'una borsa.

Nota

 • 1. Les anotacions en compte s'han generalitzat a la borsa per a simplificar la transacció dels valors i evitar la manipulació dels títols. 2. Les anotacions en compte de valors del deute públic es gestionen mitjançant l'operador general d'anotacions en compte.