Back to top
 • ca  institució d'inversió col·lectiva, n f
 • ca  IIC, n f sigla
 • es  institución de inversión colectiva
 • es  IIC sigla
 • fr  OPCVM
 • fr  organisme de placement collectif en valeurs mobilières
 • en  investment company
 • en  investment fund

Persones i entitats

Definició
Institució financera dedicada a la inversió col·lectiva en actius financers dels capitals procedents d'inversors individuals.

Nota

 • Són exemples d'institucions d'inversió col·lectiva els fons d'inversió i les societats d'inversió mobiliària.
immobilitzat immobilitzat

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  actiu immobilitzat, n m
 • ca  actiu fix, n m sin. compl.
 • ca  immobilitzat, n m sin. compl.
 • es  activo fijo
 • es  activo inmovilizado
 • es  inmovilizado
 • fr  actif fixe
 • fr  actif immobilisé
 • fr  actifs immobilisés
 • fr  immobilisations
 • fr  valeurs immobilisées
 • en  fixed asset
 • en  fixed assets
 • en  plant

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Conjunt dels actius que pertanyen a una empresa durant més d'un any i que s'utilitzen en la producció de béns i serveis i la finalitat dels quals no és la venda.

Nota

 • Dins de l'actiu immobilitzat s'hi inclouen els edificis, la maquinària, els actius financers a llarg termini, i les patents i marques que són també a llarg termini.
índex borsari índex borsari

Estructura i funcionament

 • ca  índex borsari, n m
 • es  índice bursátil
 • fr  indice boursier
 • en  market index
 • en  stock market index

Estructura i funcionament

Definició
Índex que mesura l'evolució de la cotització d'un conjunt de valors o de tots els valors d'una borsa per comparació amb la cotització d'aquests mateixos valors en una data de referència.

Nota

 • 1. Actualment la major part d'índexs borsaris són índexs ponderats, en general segons la capitalització borsària dels títols presos en consideració o bé segons el volum de contractació. 2. Les fórmules més utilitzades per a calcular els índexs borsaris són l'índex de Laspeyres, l'índex de Paasche i l'índex de Fisher. 3. Els índexs borsaris poden ser índexs generals, sectorials, dels valors més importants, de les empreses amb més potencial de creixement, etc.
índex de Fisher índex de Fisher

Estructura i funcionament

 • ca  índex de Fisher, n m
 • es  índice de Fisher
 • fr  indice de Fisher
 • fr  indice Fisher
 • en  Fisher index
 • en  Fisher's index

Estructura i funcionament

Definició
Índex borsari que es calcula amb una fórmula matemàtica que pondera la mitjana dels volums de contractació del moment actual i de la data de referència.
índex de força relativa índex de força relativa

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  índex de força relativa, n m
 • ca  RSI, n m sigla
 • es  índice de fuerza relativa
 • es  RSI sigla
 • fr  indice de force relative
 • fr  relative strength index
 • fr  RSI sigla
 • en  relative strength index
 • en  RSI sigla

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Oscil·lador per a determinar si un actiu està sobrevalorat o infravalorat a partir de l'estudi de dades de pujades i baixades de cotització respecte de la cotització d'obertura.

Nota

 • 1. Per a calcular l'índex de força relativa, s'acostuma a agafar dades corresponents a una dotzena de sessions. 2. Un valor de l'índex de força relativa superior a 60 o 70 indica sobrevaloració, mentre que un valor inferior a 30 o 40 indica infravaloració. 3. La sigla RSI correspon a la denominació anglesa relative strength index.
índex de Laspeyres índex de Laspeyres

Estructura i funcionament

 • ca  índex de Laspeyres, n m
 • es  índice de Laspeyres
 • fr  indice de Laspeyres
 • fr  indice Laspeyres
 • en  Laspeyres index
 • en  Laspeyres' index

Estructura i funcionament

Definició
Índex borsari que es calcula amb una fórmula matemàtica que pondera la cotització de la data de referència segons el volum de contractació.
índex de Paasche índex de Paasche

Estructura i funcionament

 • ca  índex de Paasche, n m
 • es  índice de Paasche
 • fr  indice de Paasche
 • fr  indice Paasche
 • en  Paasche index
 • en  Paasche's index

Estructura i funcionament

Definició
Índex borsari que es calcula amb una fórmula matemàtica que pondera la cotització actual dels valors segons el volum de contractació.
índex de referència índex de referència

Estructura i funcionament

 • ca  índex de referència, n m
 • es  benchmark
 • es  índice de referencia
 • fr  benchmark
 • fr  indice de référence
 • en  benchmark

Estructura i funcionament

Definició
Índex d'evolució d'un mercat financer agafat com a referència per a avaluar els resultats d'una cartera de valors.

Nota

 • Són exemples d'índexs de referència l'IBEX 35 de les borses espanyoles, el CAC 40 de la borsa de París, el Footsie (FTSE 100) de la borsa de Londres, el DAX de la borsa de Frankfurt, el Dow Jones de la borsa de Nova York o el Nikkei de la borsa de Tòquio.
índex general índex general

Estructura i funcionament

 • ca  índex general, n m
 • es  índice general
 • fr  indice général
 • en  broad-based index
 • en  broadly-based index

Estructura i funcionament

Definició
Índex borsari que mesura l'evolució de tots els valors d'una borsa.
índex sectorial índex sectorial

Estructura i funcionament

 • ca  índex sectorial, n m
 • es  índice sectorial
 • fr  indice sectoriel
 • en  narrow-based index
 • en  narrowly-based index

Estructura i funcionament

Definició
Índex borsari que mesura l'evolució dels valors d'una borsa corresponents a un mateix sector econòmic.