Back to top

Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans)

Presentació
al·losexual al·losexual

Orientació sexual

 • ca  al·losexual, adj
 • es  alosexual, adj
 • fr  allosexuel -elle, adj
 • en  allosexual, adj
 • en  non-ace, adj
 • en  non-asexual, adj

Orientació sexual

Definició
Relatiu a l'al·losexualitat o als al·losexuals.

Nota

 • La forma francesa allosexuel -elle també s'utilitza amb el sentit de queer.
al·losexualitat al·losexualitat

Orientació sexual

 • ca  al·losexualitat, n f
 • es  alosexualidad, n f
 • fr  allosexualité, n f
 • en  allosexuality, n

Orientació sexual

Definició
Condició d'al·losexual.

Nota

 • L'al·losexualitat es contraposa a l'asexualitat.
amanerat -ada amanerat -ada

Identitat sexual i de gènere > Expressió de gènere

 • ca  efeminat -ada, adj
 • ca  amanerat -ada, adj sin. compl.
 • es  afeminado -da, adj
 • es  amanerado -da, adj
 • fr  efféminé -ée, adj
 • en  effeminate, adj
 • en  effete, adj

Identitat sexual i de gènere > Expressió de gènere

Definició
Dit de l'home que presenta característiques considerades socialment com a pròpies de les dones.
amb creativitat de gènere amb creativitat de gènere

Identitat sexual i de gènere

 • ca  amb disconformitat de gènere, adj
 • ca  amb creativitat de gènere, adj sin. compl.
 • ca  amb independència de gènere, adj sin. compl.
 • es  con creatividad de género, adj
 • es  con disconformidad de género, adj
 • es  con género no conforme, adj
 • fr  au genre créatif, adj
 • fr  au genre non conforme, adj
 • fr  au genre variant, adj
 • fr  indépendant -ante dans l'expression du genre, adj
 • fr  non conforme au genre, adj
 • en  gender creative, adj
 • en  gender independent, adj
 • en  gender non-conforming, n

Identitat sexual i de gènere

Definició
Dit de la persona amb una aparença, un comportament o una manera d'expressar-se que se separen del model socialment i culturalment establert per a les persones del seu gènere.

Nota

 • Les denominacions amb creativitat de gènere i amb independència de gènere (i igualment les formes anàlogues en les altres llengües) s'apliquen especialment als infants que encara no han definit la seva identitat, i responen a la voluntat d'oferir una mirada positiva de les persones que no s'adeqüen a les normes de gènere establertes.
amb disconformitat de gènere amb disconformitat de gènere

Identitat sexual i de gènere

 • ca  amb disconformitat de gènere, adj
 • ca  amb creativitat de gènere, adj sin. compl.
 • ca  amb independència de gènere, adj sin. compl.
 • es  con creatividad de género, adj
 • es  con disconformidad de género, adj
 • es  con género no conforme, adj
 • fr  au genre créatif, adj
 • fr  au genre non conforme, adj
 • fr  au genre variant, adj
 • fr  indépendant -ante dans l'expression du genre, adj
 • fr  non conforme au genre, adj
 • en  gender creative, adj
 • en  gender independent, adj
 • en  gender non-conforming, n

Identitat sexual i de gènere

Definició
Dit de la persona amb una aparença, un comportament o una manera d'expressar-se que se separen del model socialment i culturalment establert per a les persones del seu gènere.

Nota

 • Les denominacions amb creativitat de gènere i amb independència de gènere (i igualment les formes anàlogues en les altres llengües) s'apliquen especialment als infants que encara no han definit la seva identitat, i responen a la voluntat d'oferir una mirada positiva de les persones que no s'adeqüen a les normes de gènere establertes.
amb independència de gènere amb independència de gènere

Identitat sexual i de gènere

 • ca  amb disconformitat de gènere, adj
 • ca  amb creativitat de gènere, adj sin. compl.
 • ca  amb independència de gènere, adj sin. compl.
 • es  con creatividad de género, adj
 • es  con disconformidad de género, adj
 • es  con género no conforme, adj
 • fr  au genre créatif, adj
 • fr  au genre non conforme, adj
 • fr  au genre variant, adj
 • fr  indépendant -ante dans l'expression du genre, adj
 • fr  non conforme au genre, adj
 • en  gender creative, adj
 • en  gender independent, adj
 • en  gender non-conforming, n

Identitat sexual i de gènere

Definició
Dit de la persona amb una aparença, un comportament o una manera d'expressar-se que se separen del model socialment i culturalment establert per a les persones del seu gènere.

Nota

 • Les denominacions amb creativitat de gènere i amb independència de gènere (i igualment les formes anàlogues en les altres llengües) s'apliquen especialment als infants que encara no han definit la seva identitat, i responen a la voluntat d'oferir una mirada positiva de les persones que no s'adeqüen a les normes de gènere establertes.
 • ca  ambient, n m
 • es  ambiente, n m
 • fr  scène, n f
 • en  scene, n

Societat > Oci

Definició
Conjunt d'espais, especialment d'oci, destinats al públic LGBT.
amic -iga dels gais amic -iga dels gais

Societat

 • ca  amic -iga dels gais, adj
 • ca  gay-friendly [en], adj
 • es  gay-friendly, adj
 • fr  gay-friendly, adj
 • fr  ouvert -erte aux gais, adj
 • en  gay-friendly, adj

Societat

Definició
Que acull amb respecte les persones homosexuals i en rebutja activament la discriminació.

Nota

 • Aquest adjectiu s'aplica especialment a locals d'oci, organismes, associacions o col·lectius. Per exemple, un hotel amic dels gais o un hotel gay-friendly.
amic -iga dels heterosexuals amic -iga dels heterosexuals

Societat

 • ca  amic -iga dels heterosexuals, adj
 • ca  hetero-friendly [en], adj
 • es  hetero-friendly, adj
 • fr  hétéro-friendly, adj
 • fr  ouvert -erte aux héteros, adj
 • en  hetero-friendly, adj

Societat

Definició
Que acull amb respecte les persones heterosexuals i en rebutja activament la discriminació.

Nota

 • Aquest terme va néixer inicialment com a reacció crítica i per oposició a l'etiqueta gay-friendly, que es considerava una mostra de la discriminació social dels homosexuals. És un adjectiu amb què s'autoqualifiquen especialment determinats establiments destinats al públic LGBT que volen fer èmfasi en la seva obertura a tothom.
amic -iga dels LGBT amic -iga dels LGBT

Societat

 • ca  amic -iga dels LGBT, adj
 • ca  LGBT-friendly [en], adj
 • es  LGBT-friendly, adj
 • es  simpatizante LGBT, adj
 • fr  LGBT-friendly, adj
 • fr  ouvert -erte aux LGBT, adj
 • fr  sympathisant -ante LGBT, adj
 • en  LGBT-friendly, adj

Societat

Definició
Que acull amb respecte les persones LGBT i en rebutja activament la discriminació.

Nota

 • Aquest adjectiu s'aplica especialment a locals d'oci, organismes, associacions o col·lectius. Per exemple, un hotel amic dels LGBT o un hotel LGBT-friendly.