Back to top

Neoloteca

Presentación

Diccionario de los términos normalizados

 • ca  yakitori, n m
 • es  yakitori
 • fr  yakitori
 • en  yakitori

Gastronomia

Definición
Plat de la cuina japonesa elaborat amb trossos petits de verdura, carn, pell i vísceres d'aviram, generalment pollastre, enfilats en una broqueta, que es couen a la brasa i es mengen sucats en una salsa de soia i mirin, o bé amb sal.
yaoi yaoi

Arts > Dibuix > Dibuixos animats. Còmics

 • ca  yaoi, n m
 • es  yaoi, n m
 • fr  yaoi, n m
 • en  yaoi, n

Arts > Dibuix > Dibuixos animats. Còmics

Definición
Subgènere de manga en què s'aborda l'amor gai, dirigit a un públic adult, especialment femení.

Nota

 • La denominació yaoi, procedent del japonès, és un acrònim de l'expressió yama-nashi, ochi-nashi, imi-nashi, que significa, literalment, 'sense clímax, sense resolució, sense sentit', aplicada als primers productes del subgènere com a conseqüència de la seva baixa qualitat.
 • Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit del manga:

  -S'opta en tots els casos per l'acceptació dels manlleus (japonesos o, puntualment, anglesos) i es descarta de proposar alternatives de denominació catalanes pels motius següents: 1) per la gran popularitat dels manlleus en totes les llengües; 2) per l'especificitat de l'àmbit i el fort sentiment de grup dels usuaris d'aquesta terminologia, i 3) per la dificultat de trobar alternatives que puguin suplir realment de manera precisa les designacions originals.

  -Pel que fa, específicament, a les formes d'origen japonès, s'opta sempre per l'adopció directa dels manlleus transcrits a partir del sistema de romanització Hepburn, amb lleugeres simplificacions en casos puntuals. El sistema de transcripció Hepburn es basa en la fonologia i en l'ortografia de la llengua anglesa, però és el més conegut i utilitzat internacionalment per a transcriure del japonès i és també el que ha utilitzat el Consell Supervisor en altres ocasions en què ha aprovat manlleus d'aquest origen. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que sovint el sentit estricte de les denominacions en japonès és més genèric que el sentit que han adoptat en català i en les altres llengües occidentals, que han manllevat els termes vinculats únicament amb el món del manga (per exemple, shōjo significa en japonès 'noia', mentre que en les llengües occidentals denomina un tipus específic de còmic destinat a noies adolescents).

  -Es descarta l'adaptació de les denominacions japoneses a l'ortografia catalana per les raons següents: 1) perquè els termes aprovats no són encara d'ús general i, per tant, no es considera necessària l'adaptació plena (la transcripció és, de fet, una mesura de prudència abans de l'adaptació); 2) perquè es creu que és important en aquest àmbit mantenir d'alguna manera la vinculació de la denominació amb la llengua de procedència, atès que són termes estretament relacionats amb la cultura japonesa, i aquesta vinculació es perdria amb l'adaptació; 3) perquè l'adaptació s'allunyaria de les designacions utilitzades en les altres llengües, i 4) perquè sovint les adaptacions comporten canvis ortogràfics significatius i generen formes que costen d'identificar amb els conceptes.

  -Per motius similars s'han descartat també les adaptacions dels manlleus d'origen anglès (cosplay i cosplayer): perquè les designacions originals són les utilitzades habitualment i les més internacionals i perquè les adaptacions comportarien canvis ortogràfics importants de les formes originals i generarien denominacions difícilment identificables amb els conceptes.

  -Pel que fa a les simplificacions de les transcripcions japoneses, afecten bàsicament el diacrític (un màcron) que indica que determinades vocals són llargues en japonès. Atès que en català no hi ha distinció, com en japonès, de vocals llargues i curtes, el Consell Supervisor ha considerat preferible fer la simplificació d'aquest tret, que sovint, a més, complica l'escriptura dels termes amb els tractaments de textos convencionals. Cal tenir present que els diccionaris anglesos que han incorporat aquestes formes al seu corpus ja han fet la mateixa simplificació, i el mateix Consell Supervisor ha seguit aquesta opció prèviament, en altres termes incorporats al català procedents del japonès (per exemple a shoyu, que en transcripció estricta és shōyu).

  En la versió tradicional del sistema Hepburn, el màcron se substitueix de vegades per una duplicació de la vocal llarga (ō> oo), si bé sembla que actualment aquesta solució no és gaire freqüent. S'ha descartat també, doncs, aquesta opció en les denominacions catalanes, i igualment les variants de ō amb ou, recollides en algunes fonts.

  -Pel que fa al gènere assignat als termes, i tenint en compte que ni en japonès ni en anglès es fa distinció de gènere, s'ha optat en tots els casos pel masculí, d'acord amb els usos majoritàriament documentats, amb el gènere dels conceptes superordinats de referència i també tenint present que en català el masculí és el gènere no marcat. Fan excepció a aquest criteri els substantius referits a persones, que duen la indicació de noms masculins i femenins.

  -Finalment, pel que fa a la marca de plural, es proposa el plural regular en tots els casos, a fi d'evitar excepcions, malgrat que s'ha detectat una certa variabilitat en l'ús (es proposa, doncs, els animes i no els anime).

  [Acta 565, 24 d'octubre de 2013]
yardang [tr] yardang [tr]

Ciències de la Terra > Geologia

 • ca  yardang [tr], n m
 • es  yardang
 • fr  yardang
 • en  jardan
 • en  yardang
 • en  yarding

Ciències de la Terra > Geologia

Definición
Forma de relleu causada per l'abrasió eòlica sobre terrenys poc coherents en ambients desèrtics, consistent en un conjunt de rugositats esmolades i sinuoses amb depressions allargassades, paral·leles a la direcció del vent, que poden assolir 7 m de fondària.
yazoo [en] yazoo [en]

Ciències de la Terra > Hidrologia

 • ca  tributari diferit, n m
 • ca  yazoo [en], n m
 • es  yazoo
 • fr  affluent parallèle
 • en  deferred stream
 • en  deferred tributary
 • en  yazoo

Ciències de la Terra > Hidrologia

Definición
Afluent que s'escola en una plana d'inundació paral·lelament al corrent principal, amb el qual es pot comunicar en diverses ocasions aigües avall segons l'alçada de la mota de separació entre els dos corrents.

Nota

 • La denominació yazoo prové del riu Yazoo, afluent del riu Mississipí.
yips yips

Esport > Esports de pilota > Golf

 • ca  yips, n m pl
 • es  yips
 • fr  yip
 • fr  yips
 • en  yips

Esport > Esports de pilota > Golf

Definición
Reacció nerviosa manifestada en forma d'espasmes convulsius o de tremolor a les mans, que dificulta l'execució del cop, especialment dels putts curts.
yotta- yotta-

Física > Metrologia, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès**

 • ca  yotta-, pfx
 • es  yotta-, pfx
 • fr  yotta-, pfx
 • en  yotta-, pfx
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Física > Metrologia, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès**

Definición
Forma prefixada que significa 'vuit', utilitzada en el sistema internacional per a denominar el múltiple d'una unitat equivalent a un quadrilió de vegades aquesta unitat (1024).

Nota

 • Segons algunes fonts, yotta- és una alteració de l'italià otto, del grec okt 'vuit'. L'adopció d'aquesta forma prefixada, relacionada amb el vuit, respon al fet que aquest múltiple equival a la vuitena potència de 103, és a dir, a 1024 o 1.0008.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del prefix yotta-

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma prefixada yotta- (potser, segons algunes fonts, alteració de l'italià otto, i aquest del grec okt 'vuit'), juntament amb el símbol Y.

  Criteris aplicats

  ·Són formes fixades internacionalment dins sistema internacional d'unitats (SI).

  Formes desestimades

  De moment, d'acord amb l'opinió dels especialistes, i atès que es tracta d'una forma prefixada d'ús molt especialitzat, poc habitual en contextos de divulgació o de llengua general, es descarta la forma adaptada iota-. En aquesta forma, a més, es canvia la inicial y (que ha donat lloc al símbol internacional, Y) per i, cosa que, segons els experts, pot generar confusió i provocar errors en l'escriptura del símbol. La possibilitat d'acceptar aquesta variant pot tornar a valorar-se en un futur, d'acord amb el grau de popularització a què arribi el terme o els seus possibles derivats.

  [Acta 665, 10 de juny de 2020]
yottaflops yottaflops

Informàtica, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès**

 • ca  yottaflops, n m
 • es  yottaflop, n m
 • es  yottaflops, n m
 • fr  yottaflop, n m
 • fr  yottaflops, n m
 • en  yottaflop, n
 • en  yottaflops, n
 • sbl  Yflops
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**

Informàtica, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès**

Definición
Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a un quadrilió de flops.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme yottaflops

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació yottaflops i el símbol Yflops.

  Criteris aplicats

  Pel que fa al substantiu yottaflops:

  ·És una denominació lingüísticament adequada que s'ha format seguint les normes del sistema internacional d'unitats (SI), a partir del nucli flops ('unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a una operació de coma flotant per segon') i la forma prefixada yotta- (segons algunes fonts, alteració de l'italià otto, del grec okt 'vuit'), que en el SI indica el múltiple d'una unitat igual a un quadrilió de vegades (1024 o 1.0008) aquesta unitat.

  ·S'integra fàcilment, des del punt de vista morfològic, gràfic i fonètic, en el sistema de la llengua.

  ·És un neologisme que ha esdevingut pràcticament internacional.

  Quant al símbol Yflops:

  ·És una forma adequada, creada sobre els símbols flops (equivalent al flops) i Y, equivalent en el sistema internacional a yotta-, que indica 'un quadrilió de vegades la unitat'.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma yottaflop, malgrat que es documenta tant en català com en altres llengües, perquè el nom de la unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador, sobre el qual es crea aquesta denominació, no és flop, sinó flops (veg. també aquest terme). La forma flop s'ha creat per una interpretació errònia de flops com a forma plural i es considera, per tant, estrictament inadequada.

  [Acta 665, 10 de juny de 2020]
youtuber | youtubera youtuber | youtubera

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat morfològicament**, **Denominació catalana 2: Manlleu de l'anglès adaptat morfològicament**

 • ca  youtuber | youtubera, n m, f
 • ca  tuber | tubera, n m, f sin. compl.
 • es  youtuber, n m, f
 • es  youtubero | youtubera, n m, f
 • es  yutúber, n m, f
 • fr  youtuber, n m, f
 • fr  youtubeur | youtubeuse, n m, f
 • en  Tuber, n
 • en  YouTuber, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat morfològicament**, **Denominació catalana 2: Manlleu de l'anglès adaptat morfològicament**

Definición
Persona que produeix i difon regularment vídeos, en els quals sol aparèixer, a través de la plataforma YouTube.

Nota

 • 1. La forma youtuber | youtubera s'aplica especialment a les persones amb una certa popularitat i influència a YouTube.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme youtuber | youtubera:

  S'aproven les denominacions youtuber | youtubera (com a forma principal) i tuber | tubera (com a sinònim complementari) pels motius següents:

  Pel que fa a youtuber | youtubera,

  ·és una alternativa catalana al manlleu anglès youtuber (pronunciat a l'anglesa i utilitzat tant en masculí com en femení), que està força estès;

  ·és una forma lingüísticament adequada, construïda sobre el nucli YouTube (1), nom propi d'una plataforma de vídeos per internet, amb adjunció del sufix català -er, -era (del llatí
  -arius, -aria), que forma noms a partir d'altres noms amb el sentit de 'professional de' o 'aficionat a';

  ·quant al sufix, és una forma anàloga, per exemple, a bloguer | bloguera ("Persona que crea i gestiona un blog"), denominació del mateix àmbit (derivada de blog) ja incorporada al diccionari normatiu, o a denominacions més tradicionals, com ara fuster | fustera,
  flequer | flequera, cotoner | cotonera, financer | financera, vinater | vinatera, etc.;

  ·pel que fa a l'arrel, la derivació sobre noms propis és un procediment habitual de creació de nous mots, tal com mostren formes consolidades, com ara fabrià (de Fabra) o barcelonisme (de Futbol Club Barcelona);

  ·segueix exactament el patró de formació de les formes facebooker | facebookera i instagramer | instagramera, del mateix àmbit, aprovades també pel Consell Supervisor;

  ·s'identifica inequívocament amb el concepte;

  ·té ús i ja es documenta en alguns textos del sector;

  ·en altres llengües romàniques també s'han documentat solucions anàlogues, creades amb sufixació pròpia a partir de l'arrel originària.

  Quant a tuber | tubera,

  ·és un escurçament de youtuber | youtubera, força estès també dins l'àmbit.

  Es descarta la forma youtubaire, malgrat que és adequada lingüísticament, perquè el sufix -aire és més propi de professions tradicionals i es considera menys escaient en aquest cas. De vegades, també aporta un matís d'informalitat o ironia que no sempre s'adequa als contextos en què s'utilitza youtuber.

  L'adaptació iutuber | iutubera s'ha descartat, de moment, perquè no es documenta i es creu que tindria poques possibilitats d'èxit. L'adaptació completa, en tot cas, pot plantejar-se més endavant, si el terme es consolida també en la llengua general.

  (1) El nom propi YouTube és una forma creada a partir del pronom personal you 'tu' i el substantiu tube, que significa, informalment, 'televisió'.


  [Acta 634, 21 de març de 2018]
yuri yuri

Arts > Dibuix > Dibuixos animats. Còmics

 • ca  yuri, n m
 • es  yuri, n m
 • fr  yuri, n m
 • en  yuri, n

Arts > Dibuix > Dibuixos animats. Còmics

Definición
Subgènere de manga en què s'aborda l'amor lèsbic, dirigit bàsicament a un públic adult.

Nota

 • La denominació yuri prové del japonès, en què significa, literalment, 'lliri'.
 • Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit del manga:

  -S'opta en tots els casos per l'acceptació dels manlleus (japonesos o, puntualment, anglesos) i es descarta de proposar alternatives de denominació catalanes pels motius següents: 1) per la gran popularitat dels manlleus en totes les llengües; 2) per l'especificitat de l'àmbit i el fort sentiment de grup dels usuaris d'aquesta terminologia, i 3) per la dificultat de trobar alternatives que puguin suplir realment de manera precisa les designacions originals.

  -Pel que fa, específicament, a les formes d'origen japonès, s'opta sempre per l'adopció directa dels manlleus transcrits a partir del sistema de romanització Hepburn, amb lleugeres simplificacions en casos puntuals. El sistema de transcripció Hepburn es basa en la fonologia i en l'ortografia de la llengua anglesa, però és el més conegut i utilitzat internacionalment per a transcriure del japonès i és també el que ha utilitzat el Consell Supervisor en altres ocasions en què ha aprovat manlleus d'aquest origen. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que sovint el sentit estricte de les denominacions en japonès és més genèric que el sentit que han adoptat en català i en les altres llengües occidentals, que han manllevat els termes vinculats únicament amb el món del manga (per exemple, shōjo significa en japonès 'noia', mentre que en les llengües occidentals denomina un tipus específic de còmic destinat a noies adolescents).

  -Es descarta l'adaptació de les denominacions japoneses a l'ortografia catalana per les raons següents: 1) perquè els termes aprovats no són encara d'ús general i, per tant, no es considera necessària l'adaptació plena (la transcripció és, de fet, una mesura de prudència abans de l'adaptació); 2) perquè es creu que és important en aquest àmbit mantenir d'alguna manera la vinculació de la denominació amb la llengua de procedència, atès que són termes estretament relacionats amb la cultura japonesa, i aquesta vinculació es perdria amb l'adaptació; 3) perquè l'adaptació s'allunyaria de les designacions utilitzades en les altres llengües, i 4) perquè sovint les adaptacions comporten canvis ortogràfics significatius i generen formes que costen d'identificar amb els conceptes.

  -Per motius similars s'han descartat també les adaptacions dels manlleus d'origen anglès (cosplay i cosplayer): perquè les designacions originals són les utilitzades habitualment i les més internacionals i perquè les adaptacions comportarien canvis ortogràfics importants de les formes originals i generarien denominacions difícilment identificables amb els conceptes.

  -Pel que fa a les simplificacions de les transcripcions japoneses, afecten bàsicament el diacrític (un màcron) que indica que determinades vocals són llargues en japonès. Atès que en català no hi ha distinció, com en japonès, de vocals llargues i curtes, el Consell Supervisor ha considerat preferible fer la simplificació d'aquest tret, que sovint, a més, complica l'escriptura dels termes amb els tractaments de textos convencionals. Cal tenir present que els diccionaris anglesos que han incorporat aquestes formes al seu corpus ja han fet la mateixa simplificació, i el mateix Consell Supervisor ha seguit aquesta opció prèviament, en altres termes incorporats al català procedents del japonès (per exemple a shoyu, que en transcripció estricta és shōyu).

  En la versió tradicional del sistema Hepburn, el màcron se substitueix de vegades per una duplicació de la vocal llarga (ō> oo), si bé sembla que actualment aquesta solució no és gaire freqüent. S'ha descartat també, doncs, aquesta opció en les denominacions catalanes, i igualment les variants de ō amb ou, recollides en algunes fonts.

  -Pel que fa al gènere assignat als termes, i tenint en compte que ni en japonès ni en anglès es fa distinció de gènere, s'ha optat en tots els casos pel masculí, d'acord amb els usos majoritàriament documentats, amb el gènere dels conceptes superordinats de referència i també tenint present que en català el masculí és el gènere no marcat. Fan excepció a aquest criteri els substantius referits a persones, que duen la indicació de noms masculins i femenins.

  -Finalment, pel que fa a la marca de plural, es proposa el plural regular en tots els casos, a fi d'evitar excepcions, malgrat que s'ha detectat una certa variabilitat en l'ús (es proposa, doncs, els animes i no els anime).

  [Acta 565, 24 d'octubre de 2013]