Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

majorista majorista

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució adjectival**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Adjectiu + sufix**, **Denominació catalana 3: Locució adjectival (SPrep)**, **Denominació catalana 4: Locució adjectival (SPrep)**

 • ca  a l'engròs, adj
 • ca  majorista, adj
 • ca  al major, adj sin. compl.
 • ca  en gros, adj sin. compl.
 • es  al por mayor, adj
 • es  mayorista, adj
 • fr  de gros, adj
 • en  wholesale, adj
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació semàntica d'una denominació en ús**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució adjectival**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Adjectiu + sufix**, **Denominació catalana 3: Locució adjectival (SPrep)**, **Denominació catalana 4: Locució adjectival (SPrep)**

Definition
Relatiu a l'adquisició en grans quantitats de mercaderies o drets de servei als productors o prestadors per a revendre'ls als minoristes.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme majorista (sin. a l'engròs; sin. compl. al major, en gros)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes adjectives majorista, al major i en gros com a sinònims de la forma normativa a l'engròs i es dona prioritat a les formes a l'engròs i majorista.

  Criteris aplicats

  Quant a la forma a l'engròs:

  ·És l'única denominació normativa actualment.

  ·S'utilitza amb normalitat, tant en diccionaris com en textos especialitzats.

  Quant a majorista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base sobre la qual va aparèixer el substantiu normatiu majorista, a partir de la reducció del sintagma comerciant majorista.

  ·És una denominació sintètica, fet que, segons el context, pot fer-la preferible a la forma normativa a l'engròs.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat de la mercaderia que és objecte de compravenda és gran en comparació amb la que mou el comerç detallista.

  ·És una forma anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista i els seus antònims detallista i menudista, o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada amb normalitat en l'àmbit des de fa temps.

  ·Els especialistes confirmen l'ús d'aquesta forma i hi donen el vistiplau.

  ·Es documenta paral·lelament en castellà (mayorista).

  Quant a al major:

  ·És una denominació lingüísticament adequada que està relacionada amb el substantiu majorista, de la mateixa manera que ho estan detallista i menudista amb al detall i a la menuda, respectivament.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat de la mercaderia que és objecte de compravenda és gran en comparació amb la que mou un detallista.

  ·És una forma utilitzada, tot i que és la menys usual.

  ·La majoria d'especialistes confirmen l'ús d'aquesta forma i hi donen el vistiplau.

  ·Es documenta paral·lelament en castellà (al (por) mayor).

  Finalment, pel que fa a en gros:

  ·És una variant de la forma normativa a l'engròs especialment viva al País Valencià i també, com a mínim, a les Illes Balears.

  ·Es documenta en textos especialitzats i en obres lexicogràfiques i terminològiques. (1)

  Es dona prioritat a les formes a l'engròs i majorista perquè són les més usades.

  (1) Per exemple, Al Diccionari normatiu valencià (s. v. gros), com a locució adverbial, al Portal terminològic valencià, en formes com ara autoservici en gros, comerç en gros, preu en gros o venda en gros, al Diccionari català-valencià-balear (en un refrany sense localització geogràfica, s. v. gros) o al Diccionari mallorquí-castellà (1840), de Pere Antoni Figuera.

  [Acta 694, 27 de juny de 2022]
manège [fr] manège [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  manège [fr], n m
 • es  manège, n m
 • fr  manège, n m
 • en  manège, n pl
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Trajectòria circular que descriu el ballarí mentre executa una seqüència de passos, de girs o de salts en sèrie.
menudista menudista

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució adjectival**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**, **Denominació catalana 3: Cultisme creat per analogia**, **Denominació catalana 4: Locució adjectival**, **Denominació catalana 5: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 5: Adjectiu + sufix**

 • ca  al detall, adj
 • ca  detallista, adj
 • ca  minorista, adj
 • ca  a la menuda, adj sin. compl.
 • ca  menudista, adj sin. compl.
 • es  al detalle, adj
 • es  al por menor, adj
 • es  detallista, adj
 • es  minorista, adj
 • fr  de détail, adj
 • it  al dettaglio, adj
 • it  al minuto, adj
 • pt  de varejo, adj
 • pt  retalhista, adj
 • pt  varejista, adj
 • en  retail, adj
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució adjectival**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**, **Denominació catalana 3: Cultisme creat per analogia**, **Denominació catalana 4: Locució adjectival**, **Denominació catalana 5: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 5: Adjectiu + sufix**

Definition
Relatiu a l'adquisició de mercaderies o drets de servei als majoristes per a revendre'ls unitàriament o en petites quantitats al consumidor o usuari final.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme minorista (sin. al detall, detallista; sin. compl. a la menuda, menudista)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes detallista, minorista i menudista com a sinònims de les formes normatives al detall i a la menuda. S'aproven al detall, detallista i minorista com a denominacions preferents (sinònims absoluts) i a la menuda i menudista com a sinònims complementaris.

  Criteris aplicats

  Quant a al detall:

  ·És una de les dues denominacions normatives actualment.

  ·Es documenta en nombroses fonts, tant lexicogràfiques com terminològiques, i té un ús important en textos especialitzats.

  Quant a detallista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base sobre la qual va aparèixer el substantiu normatiu detallista, a partir de la reducció del sintagma comerciant detallista.

  ·És una denominació sintètica, a diferència de les locucions normatives al detall i a la menuda, fet que la fa especialment apta com a alternativa al manlleu retail, que té un ús creixent en l'àmbit.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat i la mercaderia que és objecte de compravenda és petita en comparació amb la que mou un majorista.

  ·És una denominació anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada amb normalitat en l'àmbit des de fa temps.

  ·Té l'aval de la majoria dels especialistes, que en confirmen l'ús.

  ·Es documenta paral·lelament en castellà (detallista) i portuguès (retalhista).

  Quant a minorista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base del substantiu minorista, a partir de la reducció del sintagma comerciant minorista.

  ·És una denominació sintètica, a diferència de les locucions normatives al detall i a la menuda, fet que la fa especialment apta com a alternativa al manlleu retail, que té un ús creixent en l'àmbit.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat de la mercaderia que és objecte de compravenda és petita en comparació amb la que mou el comerç majorista.

  ·És una forma anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada amb normalitat en l'àmbit des de fa temps, i cada vegada més usual.

  ·La majoria dels especialistes confirmen l'ús d'aquesta forma i hi donen el vistiplau.

  ·És documenta paral·lelament en castellà (minorista).

  Quant a la menuda:

  ·És una de les dues denominacions normatives actualment.

  ·Té ús, si bé menys que al detall i que detallista i minorista.

  Quant a menudista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base sobre la qual va aparèixer el substantiu normatiu menudista, a partir de la reducció del sintagma comerciant menudista.

  ·És una denominació sintètica, a diferència de les locucions normatives al detall i a la menuda.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat de la mercaderia que és objecte de compravenda és petita en comparació amb la que mou un majorista.

  ·És una denominació anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada en l'àmbit, si bé no és gaire freqüent.

  Es dona prioritat a les formes al detall, detallista i minorista perquè són les més usades.

  [Acta 694, 27 de juny de 2022]
menudista menudista

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Conversió (nom a partir d'adjectiu)**, **Denominació catalana 3: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 3: Adjectiu + sufix**

 • ca  detallista, n m, f
 • ca  minorista, n m, f
 • ca  menudista, n m, f sin. compl.
 • es  comerciante minorista, n m, f
 • es  detallista, n m, f
 • es  minorista, n m, f
 • fr  détaillant | détaillante, n m, f
 • fr  vendeur au détail | vendeuse au détail, n m, f
 • it  dettagliante, n m, f
 • it  minutante, n m, f
 • en  retailer, n
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Conversió (nom a partir d'adjectiu)**, **Denominació catalana 3: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 3: Adjectiu + sufix**

Definition
Comerciant dedicat a l'adquisició de mercaderies o drets de servei als majoristes per a revendre'ls unitàriament o en petites quantitats al consumidor o usuari final.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme minorista (sin. detallista; sin. compl. menudista)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma minorista com a sinònim de les formes normatives detallista i menudista. S'aproven detallista i minorista com a denominacions principals (sinònims absoluts) i es fa constar menudista com a sinònim complementari.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a detallista:

  ·És una de les formes normatives per a designar el concepte, juntament amb menudista.

  ·Es documenta en nombroses fonts, tant lexicogràfiques com terminològiques, i té un ús important en textos especialitzats.

  Quant a minorista:

  ·És una denominació ben formada (a partir de l'adjectiu llatí minor i el sufix
  -ista), motivada i transparent, que s'explica per l'oposició a majorista (forma normativa).

  ·És una denominació com més va més habitual en el seu àmbit.

  ·Apareix documentada en algunes obres lexicogràfiques.

  ·La majoria dels especialistes en confirmen l'ús i hi donen el vistiplau.

  Quant a menudista:

  ·Tot i ser una denominació normativa, té molt poc ús. Cal tenir en compte, de fet, que al diccionari normatiu remet a detallista.

  Es dona prioritat a les formes detallista i minorista perquè són les més usades.

  [Acta 694, 27 de juny de 2022]
mineria urbana mineria urbana

Medi ambient > Gestió ambiental, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  mineria urbana, n f
 • es  minería urbana, n f
 • fr  exploitation des mines urbaines, n f
 • it  estrazione mineraria urbana, n f
 • pt  mineração urbana, n f
 • en  urban mining, n
 • de  Stadtschürfung, n f
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Medi ambient > Gestió ambiental, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Activitat d'extracció dels materials útils, especialment metalls, continguts en els residus de les ciutats.

Note

 • La mineria urbana pretén recuperar especialment metalls de productes electrònics per mitjà de tractaments mecànics i químics.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme mineria urbana

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma mineria urbana.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que és un calc de l'anglès, pot considerar-se també una denominació adequada en català, creada a partir del nucli mineria ("Art d'explorar i d'explotar les mines"), usat aquí figuradament, i l'adjectiu urbana ("Pertanyent a la ciutat"), perquè és una activitat que es fa amb els residus que es generen fonamentalment a les ciutats.

  ·L'ús metafòric de mineria ja s'utilitza en altres termes aprovats pel Consell Supervisor com ara mineria de dades o criptomineria, de l'àmbit de la informàtica. També la forma de base mina té un ús figurat en la llengua general.

  ·És una forma ja documentada en català.

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  [Acta 691, 2 de maig de 2022]
minorista minorista

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució adjectival**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**, **Denominació catalana 3: Cultisme creat per analogia**, **Denominació catalana 4: Locució adjectival**, **Denominació catalana 5: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 5: Adjectiu + sufix**

 • ca  al detall, adj
 • ca  detallista, adj
 • ca  minorista, adj
 • ca  a la menuda, adj sin. compl.
 • ca  menudista, adj sin. compl.
 • es  al detalle, adj
 • es  al por menor, adj
 • es  detallista, adj
 • es  minorista, adj
 • fr  de détail, adj
 • it  al dettaglio, adj
 • it  al minuto, adj
 • pt  de varejo, adj
 • pt  retalhista, adj
 • pt  varejista, adj
 • en  retail, adj
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució adjectival**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**, **Denominació catalana 3: Cultisme creat per analogia**, **Denominació catalana 4: Locució adjectival**, **Denominació catalana 5: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 5: Adjectiu + sufix**

Definition
Relatiu a l'adquisició de mercaderies o drets de servei als majoristes per a revendre'ls unitàriament o en petites quantitats al consumidor o usuari final.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme minorista (sin. al detall, detallista; sin. compl. a la menuda, menudista)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes detallista, minorista i menudista com a sinònims de les formes normatives al detall i a la menuda. S'aproven al detall, detallista i minorista com a denominacions preferents (sinònims absoluts) i a la menuda i menudista com a sinònims complementaris.

  Criteris aplicats

  Quant a al detall:

  ·És una de les dues denominacions normatives actualment.

  ·Es documenta en nombroses fonts, tant lexicogràfiques com terminològiques, i té un ús important en textos especialitzats.

  Quant a detallista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base sobre la qual va aparèixer el substantiu normatiu detallista, a partir de la reducció del sintagma comerciant detallista.

  ·És una denominació sintètica, a diferència de les locucions normatives al detall i a la menuda, fet que la fa especialment apta com a alternativa al manlleu retail, que té un ús creixent en l'àmbit.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat i la mercaderia que és objecte de compravenda és petita en comparació amb la que mou un majorista.

  ·És una denominació anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada amb normalitat en l'àmbit des de fa temps.

  ·Té l'aval de la majoria dels especialistes, que en confirmen l'ús.

  ·Es documenta paral·lelament en castellà (detallista) i portuguès (retalhista).

  Quant a minorista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base del substantiu minorista, a partir de la reducció del sintagma comerciant minorista.

  ·És una denominació sintètica, a diferència de les locucions normatives al detall i a la menuda, fet que la fa especialment apta com a alternativa al manlleu retail, que té un ús creixent en l'àmbit.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat de la mercaderia que és objecte de compravenda és petita en comparació amb la que mou el comerç majorista.

  ·És una forma anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada amb normalitat en l'àmbit des de fa temps, i cada vegada més usual.

  ·La majoria dels especialistes confirmen l'ús d'aquesta forma i hi donen el vistiplau.

  ·És documenta paral·lelament en castellà (minorista).

  Quant a la menuda:

  ·És una de les dues denominacions normatives actualment.

  ·Té ús, si bé menys que al detall i que detallista i minorista.

  Quant a menudista:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que es pot entendre com la base sobre la qual va aparèixer el substantiu normatiu menudista, a partir de la reducció del sintagma comerciant menudista.

  ·És una denominació sintètica, a diferència de les locucions normatives al detall i a la menuda.

  ·És una forma semànticament motivada, que fa referència al fet que la quantitat de la mercaderia que és objecte de compravenda és petita en comparació amb la que mou un majorista.

  ·És una denominació anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català en aquest àmbit, com són ara els substantius majorista o d'altres de semblants que també indiquen especialització laboral: comissionista, contractista, magatzemista, transportista, etc.

  ·És una forma utilitzada en l'àmbit, si bé no és gaire freqüent.

  Es dona prioritat a les formes al detall, detallista i minorista perquè són les més usades.

  [Acta 694, 27 de juny de 2022]
minorista minorista

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Conversió (nom a partir d'adjectiu)**, **Denominació catalana 3: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 3: Adjectiu + sufix**

 • ca  detallista, n m, f
 • ca  minorista, n m, f
 • ca  menudista, n m, f sin. compl.
 • es  comerciante minorista, n m, f
 • es  detallista, n m, f
 • es  minorista, n m, f
 • fr  détaillant | détaillante, n m, f
 • fr  vendeur au détail | vendeuse au détail, n m, f
 • it  dettagliante, n m, f
 • it  minutante, n m, f
 • en  retailer, n
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Conversió (nom a partir d'adjectiu)**, **Denominació catalana 3: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 3: Adjectiu + sufix**

Definition
Comerciant dedicat a l'adquisició de mercaderies o drets de servei als majoristes per a revendre'ls unitàriament o en petites quantitats al consumidor o usuari final.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme minorista (sin. detallista; sin. compl. menudista)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma minorista com a sinònim de les formes normatives detallista i menudista. S'aproven detallista i minorista com a denominacions principals (sinònims absoluts) i es fa constar menudista com a sinònim complementari.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a detallista:

  ·És una de les formes normatives per a designar el concepte, juntament amb menudista.

  ·Es documenta en nombroses fonts, tant lexicogràfiques com terminològiques, i té un ús important en textos especialitzats.

  Quant a minorista:

  ·És una denominació ben formada (a partir de l'adjectiu llatí minor i el sufix
  -ista), motivada i transparent, que s'explica per l'oposició a majorista (forma normativa).

  ·És una denominació com més va més habitual en el seu àmbit.

  ·Apareix documentada en algunes obres lexicogràfiques.

  ·La majoria dels especialistes en confirmen l'ús i hi donen el vistiplau.

  Quant a menudista:

  ·Tot i ser una denominació normativa, té molt poc ús. Cal tenir en compte, de fet, que al diccionari normatiu remet a detallista.

  Es dona prioritat a les formes detallista i minorista perquè són les més usades.

  [Acta 694, 27 de juny de 2022]
monopsonista monopsonista

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**

 • ca  monopsonista, n m, f
 • es  monopsonista, n m, f
 • fr  monopsoniste, n m, f
 • en  monopsonist, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**

Definition
Persona o entitat que exerceix de comprador únic en un mercat, de manera que té capacitat per a fixar el preu del producte.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme monopsonista

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma monopsonista.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, derivada de la forma normativa monopsoni (de l'anglès monopsony, de mono- 'mono-' i el grec opsnion 'proveïment d'aliments'), que designa la "Situació de mercat que es produeix quan existeix un únic demandant d'un producte amb capacitat per a fixar el preu".

  ·És una solució formalment i semànticament paral·lela al substantiu monopolista, derivat de monopoli.

  ·És una forma ja documentada en català.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  [Acta 692, 16 de maig de 2022]