Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionaris des tèrmes normalizadi.

finançament col·lectiu mixt finançament col·lectiu mixt

Economia > Finances

 • ca  finançament col·lectiu mixt, n m
 • es  matchfunding, n m
 • fr  cofinancement, n m
 • fr  financement de contrepartie, n m
 • fr  matchfunding, n m
 • fr  co-financement, n m var. ling.
 • it  cofinanziamento, n m
 • it  matchfunding, n m
 • pt  financiamento coletivo multiplicado, n m
 • pt  financiamento coletivo turbinado, n m
 • pt  financiamento misto, n m
 • pt  matchfunding, n m
 • en  match-funding, n
 • en  matched crowdfunding, n
 • en  match funding, n var. ling.
 • en  matchfunding, n var. ling.

Economia > Finances

Definició
Finançament col·lectiu en què el projecte, a banda de rebre aportacions individuals, es beneficia de la participació d'una organització que hi afegeix una quantitat rellevant.

Nota

 • La quantitat aportada per l'organització sol ser equivalent al total assolit per les aportacions individuals, però també pot ser superior; rarament és una aportació més petita.

  La transferència de diners de l'organització es pot fer al principi de la campanya (com a estímul), a mesura que es fan les aportacions individuals, o bé al final. De vegades, l'organització avança una aportació inicial i la complementa al final.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme finançament col·lectiu mixt

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma finançament col·lectiu mixt.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu anglès matchfunding (reducció de match crowdfunding).

  ·És una forma descriptiva lingüísticament adequada: està formada pel nucli finançament col·lectiu (forma normalitzada en català com a equivalent de l'anglès crowdfunding)(1) i el modificador mixt, que destaca la naturalesa diferent de les aportacions que es fan (mixt és, segons el diccionari normatiu, "compost de parts, d'elements, etc., diferents o dissemblants"), que és l'element més distintiu d'aquest tipus de finançament col·lectiu.

  ·És una forma que resulta natural en català i que, malgrat que descriu el concepte només parcialment (només indica la naturalesa diferent de les aportacions però no, en canvi, la relació proporcional entre els dos tipus d'aportacions), hi remet i s'hi identifica amb prou facilitat.

  ·Ja es documenta referida al concepte en alguns textos especialitzats.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  Formes desestimades

  -matchfunding: És el manlleu de l'anglès. Malgrat que té un ús considerable en català, és una forma poc transparent.

  -finançament col·lectiu igualat: Aquesta forma s'ajusta a l'original anglès (to match significa igualar), però és poc transparent semànticament. A més, no s'adequa al significat que té el terme actualment, en què l'entitat que aporta diners no necessàriament iguala el total de les aportacions dels particulars, sinó que també pot superar-les.

  -cofinançament: És una denominació paral·lela a la francesa co-financement i la italiana cofinanzamento. No aporta gaire informació distintiva, però, perquè qualsevol finançament col·lectiu és un cofinançament (el prefix co- vol dir, justament, 'ensems amb' o 'en comú').

  -cofinançament col·lectiu: Aquesta forma té el problema que sembla tautològica perquè el prefix co- i l'adjectiu col·lectiu volen dir el mateix.

  -finançament col·lectiu corresponsable: L'adjectiu corresponsable indicaria que en aquest finançament hi intervenen dues parts (el col·lectiu d'aportadors i l'entitat finançadora) i que totes dues comparteixen la responsabilitat del fons. La corresponsabilitat, però, es pot entendre que ja hi és sense la institució, perquè els aportants també són, ells mateixos, corresponsables del finançament del projecte. No és, per tant, una denominació clara. A més, és una forma llarga i poc natural.

  -finançament col·lectiu incrementat: Aquesta proposta es basa en el fet que les aportacions d'entitats fan augmentar les aportacions individuals recollides. Tot i que és una solució semànticament pertinent, no és del tot entenedora, perquè no especifica respecte de què es fa l'increment. A més, com la forma anterior, és llarga i poc natural (perquè incrementar és un verb massa tècnic en aquest context).

  -finançament col·lectiu multiplicat: Aquesta proposta també es basa en el fet que el total recollit pels participants en el finançament augmenta (es multiplica) gràcies a la intervenció d'un organisme finançador. Malgrat tot, dona la idea equívoca de múltiples participants addicionals o de la necessitat que hi hagi una proporció exacta entre l'aportació individual i la institucional.

  -finançament col·lectiu incentivat; finançament col·lectiu patrocinat: Són propostes amb una certa motivació semàntica, però no prou clares.

  -finançament col·lectiu condicional: És una forma inapropiada perquè el que pot ser condicional és el cofinançament addicional de l'entitat i no pas el finançament col·lectiu.

  (1) Sistema de finançament d'un projecte per mitjà de les aportacions individuals, sovint modestes, d'un gran nombre de persones a través d'una plataforma web. (Acta del Consell Supervisor núm. 589)

  [Acta 695, 12 de juliol de 2022]