Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

fòmit fòmit

Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública

 • ca  fòmit, n m
 • es  fomes, n m
 • es  fómite, n m
 • fr  fomite, n m
 • fr  matière contaminée, n f
 • fr  vecteur passif, n m
 • it  fomite, n m
 • pt  fómite, n m
 • pt  fômite, n m
 • en  fomes, n
 • en  fomite, n

Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública

Definition
Objecte que pot hostatjar microorganismes patògens i convertir-se en un agent transmissor d'infeccions.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme fòmit

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma fòmit.

  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada: es tracta de l'adaptació de la forma llatina fomes -itis ('esca'), a partir de l'acusatiu fomitem, amb pèrdua de la desinència -em, com és habitual. Si bé és una forma probablement vehiculada a través de l'anglès (de fomite, forma regressiva del plural llatí fomites), és explicable també des del català.

  ·Altres mots de la tercera declinació llatina de tema en dental, com és el cas de fomes -itis, s'han adaptat al català de la mateixa manera (per exemple, còmit, límit o tràmit).

  ·És una forma ja documentada en català.

  ·Té el vistiplau dels especialistes, que confirmen que té ús.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma fomes (nominatiu llatí), que també té un cert ús, perquè el lèxic llatí del català s'adapta habitualment a partir de l'acusatiu. Aquesta denominació, a més, pot generar dubtes a l'hora de formar el plural (invariable, *fomes, o bé a la manera llatina, *fòmites).

  Es descarta també la forma vector passiu, documentada en algunes fonts, perquè designa un concepte més ampli (un vector passiu pot ser un animal, mentre que els fòmits s'associen habitualment a objectes inanimats).

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]
fuga de carboni fuga de carboni

Medi ambient > Gestió ambiental

 • ca  fuga de carboni, n f
 • es  fuga de carbono, n f
 • fr  délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre, n f
 • fr  délocalisation de gaz à effet de serre, n f
 • fr  délocalisation de GES, n f
 • fr  fuite de carbone, n f
 • fr  transfert d'émissions de carbone, n m
 • en  carbon leakage, n
 • en  emissions leakage, n
 • en  greenhouse gas leakage, n

Medi ambient > Gestió ambiental

Definition
Trasllat d'una activitat productiva que genera una gran quantitat d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a països amb polítiques climàtiques menys restrictives.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme fuga de carboni

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma fuga de carboni.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que és un calc de l'anglès, pot considerar-se també una forma lingüísticament adequada en català:
  -Pel que fa al nucli, la primera accepció de fuga és, segons el diccionari normatiu, fugida, és a dir, "Acció de fugir o d'escapar-se", i fugir és "Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany, un perill" i "Alguna cosa, allunyar-se ràpidament". En aquest cas, es produeix una fugida, en sentit metafòric, de les emissions de gasos contaminants, perquè les empreses que les produeixen es traslladen a països amb legislacions ambientals menys restrictives.

  -Pel que fa a carboni, és ja una forma avalada pel Consell Supervisor amb el significat de 'conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten a l'atmosfera'.

  ·Remet a la denominació fuga d'empreses, emparentada semànticament, que s'utilitza informalment amb el sentit de deslocalització, és a dir, de transferència de l'activitat o part de l'activitat d'una empresa a un lloc diferent del lloc on està ubicada, generalment amb l'objectiu de reduir els costos laborals o d'obtenir incentius fiscals o financers.

  ·És la forma més utilitzada en català per a fer referència al concepte i ja es documenta en nombrosos textos especialitzats.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües es documenta la forma anàloga.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma fuga d'emissions perquè té molt poc ús. També tenen poc ús en comparació amb la forma aprovada fugida de carboni, fugida d'emissions, deslocalització de carboni i deslocalització d'emissions, que també s'han valorat.

  Finalment, també s'han descartat les formes amb el nucli fuita (fuita d'emissions i fuita de carboni). Fuita d'emissions, concretament, només es documenta per a fer referència a l'escapament de gasos contaminants a l'atmosfera. Fuita de carboni, al seu torn, té un ús molt menor en comparació amb fuga de carboni; a més, també remet sobretot (més que fuga de carboni) a l'escapament de gasos a l'atmosfera.

  [Acta 670, 11 de novembre de 2020]