Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

flexitarià | flexitariana flexitarià | flexitariana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Mot creuat (segment inicial de mot + mot sencer) **, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

 • ca  flexivegetarià | flexivegetariana, n m, f
 • ca  flexitarià | flexitariana, n m, f sin. compl.
 • es  flexitariano | flexitariana, n m, f
 • es  flexivegetariano | flexivegetariana, n m, f
 • fr  flexitarien | flexitarienne, n m, f
 • fr  flexivégétarien | flexivégétarienne, n m, f
 • it  flexitariano | flexitariana, n m, f
 • en  flexitarian, n
 • en  lessetarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Mot creuat (segment inicial de mot + mot sencer) **, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

Definition
Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

Note

 • La denominació flexitarià | flexitariana és un mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades flexivegetarià | flexivegetariana amb el sinònim complementari flexitarià | flexitariana, i flexivegetarianisme, amb el sinònim complementari flexitarianisme, com a alternatives catalanes als manlleus de l'anglès flexitarian i flexitarianism.

  Les formes flexivegetarià | flexivegetariana es formen afegint la truncació del mot flexi(ble) a la base vegetarià | vegetariana, seguint el patró de formació dels termes d'aquest àmbit. Flexivegetarianisme és un derivat de flexivegetarià amb l'afegiment dels sufix -isme.

  Flexitarià | flexitariana és un calc de l'anglès, mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana. Flexitarianisme és un derivat de flexitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Les formes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme són formes transparents, especialment per a qui s'aproxima a l'àmbit. A més, segueixen el patró de formació dels termes d'aquest àmbit, formats afegint una forma prefixada a la base vegetarià | vegetariana i vegetarianisme per a referir-se a les diverses variants d'aquest règim alimentari i les persones que les segueixen.

  ·Les formes sinònimes flexitarià | flexitariana i flexitarianisme són les formes documentades i reconegudes en l'àmbit per a referir-se al concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es desestimen les formes vegetarià flexible | vegetariana flexible i vegetarianisme flexible perquè no tenen ús.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
flexitarianisme flexitarianisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

 • ca  flexivegetarianisme, n m
 • ca  flexitarianisme, n m sin. compl.
 • es  flexitarianismo, n m
 • es  flexivegetarianismo, n m
 • fr  flexitarisme, n m
 • fr  flexivégétarisme, n m
 • it  flexitarianismo, n m
 • it  reducetarianesimo, n m
 • en  flexitarianism, n
 • en  reducetarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades flexivegetarià | flexivegetariana amb el sinònim complementari flexitarià | flexitariana, i flexivegetarianisme, amb el sinònim complementari flexitarianisme, com a alternatives catalanes als manlleus de l'anglès flexitarian i flexitarianism.

  Les formes flexivegetarià | flexivegetariana es formen afegint la truncació del mot flexi(ble) a la base vegetarià | vegetariana, seguint el patró de formació dels termes d'aquest àmbit. Flexivegetarianisme és un derivat de flexivegetarià amb l'afegiment dels sufix -isme.

  Flexitarià | flexitariana és un calc de l'anglès, mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana. Flexitarianisme és un derivat de flexitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Les formes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme són formes transparents, especialment per a qui s'aproxima a l'àmbit. A més, segueixen el patró de formació dels termes d'aquest àmbit, formats afegint una forma prefixada a la base vegetarià | vegetariana i vegetarianisme per a referir-se a les diverses variants d'aquest règim alimentari i les persones que les segueixen.

  ·Les formes sinònimes flexitarià | flexitariana i flexitarianisme són les formes documentades i reconegudes en l'àmbit per a referir-se al concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es desestimen les formes vegetarià flexible | vegetariana flexible i vegetarianisme flexible perquè no tenen ús.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
flexivegetarià | flexivegetariana flexivegetarià | flexivegetariana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Mot creuat (segment inicial de mot + mot sencer) **, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

 • ca  flexivegetarià | flexivegetariana, n m, f
 • ca  flexitarià | flexitariana, n m, f sin. compl.
 • es  flexitariano | flexitariana, n m, f
 • es  flexivegetariano | flexivegetariana, n m, f
 • fr  flexitarien | flexitarienne, n m, f
 • fr  flexivégétarien | flexivégétarienne, n m, f
 • it  flexitariano | flexitariana, n m, f
 • en  flexitarian, n
 • en  lessetarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Mot creuat (segment inicial de mot + mot sencer) **, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

Definition
Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

Note

 • La denominació flexitarià | flexitariana és un mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades flexivegetarià | flexivegetariana amb el sinònim complementari flexitarià | flexitariana, i flexivegetarianisme, amb el sinònim complementari flexitarianisme, com a alternatives catalanes als manlleus de l'anglès flexitarian i flexitarianism.

  Les formes flexivegetarià | flexivegetariana es formen afegint la truncació del mot flexi(ble) a la base vegetarià | vegetariana, seguint el patró de formació dels termes d'aquest àmbit. Flexivegetarianisme és un derivat de flexivegetarià amb l'afegiment dels sufix -isme.

  Flexitarià | flexitariana és un calc de l'anglès, mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana. Flexitarianisme és un derivat de flexitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Les formes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme són formes transparents, especialment per a qui s'aproxima a l'àmbit. A més, segueixen el patró de formació dels termes d'aquest àmbit, formats afegint una forma prefixada a la base vegetarià | vegetariana i vegetarianisme per a referir-se a les diverses variants d'aquest règim alimentari i les persones que les segueixen.

  ·Les formes sinònimes flexitarià | flexitariana i flexitarianisme són les formes documentades i reconegudes en l'àmbit per a referir-se al concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es desestimen les formes vegetarià flexible | vegetariana flexible i vegetarianisme flexible perquè no tenen ús.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
flexivegetarianisme flexivegetarianisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

 • ca  flexivegetarianisme, n m
 • ca  flexitarianisme, n m sin. compl.
 • es  flexitarianismo, n m
 • es  flexivegetarianismo, n m
 • fr  flexitarisme, n m
 • fr  flexivégétarisme, n m
 • it  flexitarianismo, n m
 • it  reducetarianesimo, n m
 • en  flexitarianism, n
 • en  reducetarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn i peix.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades flexivegetarià | flexivegetariana amb el sinònim complementari flexitarià | flexitariana, i flexivegetarianisme, amb el sinònim complementari flexitarianisme, com a alternatives catalanes als manlleus de l'anglès flexitarian i flexitarianism.

  Les formes flexivegetarià | flexivegetariana es formen afegint la truncació del mot flexi(ble) a la base vegetarià | vegetariana, seguint el patró de formació dels termes d'aquest àmbit. Flexivegetarianisme és un derivat de flexivegetarià amb l'afegiment dels sufix -isme.

  Flexitarià | flexitariana és un calc de l'anglès, mot creuat format per la truncació dels mots flexi(ble) i (vege)tarià | (vege)tariana. Flexitarianisme és un derivat de flexitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Les formes flexivegetarià | flexivegetariana i flexivegetarianisme són formes transparents, especialment per a qui s'aproxima a l'àmbit. A més, segueixen el patró de formació dels termes d'aquest àmbit, formats afegint una forma prefixada a la base vegetarià | vegetariana i vegetarianisme per a referir-se a les diverses variants d'aquest règim alimentari i les persones que les segueixen.

  ·Les formes sinònimes flexitarià | flexitariana i flexitarianisme són les formes documentades i reconegudes en l'àmbit per a referir-se al concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es desestimen les formes vegetarià flexible | vegetariana flexible i vegetarianisme flexible perquè no tenen ús.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
frigà | frigana frigà | frigana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat**

 • ca  frigà | frigana, n m, f
 • es  frigano | frigana, n m, f
 • fr  glaneur alternatif | glaneuse alternative, n m, f
 • it  freegano | freegana, n m, f
 • en  freegan, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat**

Definition
Persona que segueix un estil de vida anticonsumista centrat a adoptar mitjans alternatius de satisfer les necessitats per a minimitzar la dependència de l'economia convencional.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frigà | frigana i friganisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frigà | frigana i friganisme.

  Frigà | frigana és l'adaptació del manlleu anglès freegan, mot creuat entre l'adjectiu free ('de franc') i vegan ('vegà'). Friganisme és un derivat de frigà amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·No són conceptes nous, però sí que ho és l'etiqueta amb la qual els identifica la gent avui.

  ·No hi ha alternatives catalanes documentades.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·Aquesta solució també es documenta en castellà.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
friganisme friganisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat**

 • ca  friganisme, n m
 • es  friganismo, n m
 • es  movimiento frigano, n m
 • fr  freeganisme, n m
 • fr  gratuivorisme, n m
 • it  freeganismo, n m
 • en  freeganism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat**

Definition
Estil de vida anticonsumista centrat a adoptar mitjans alternatius de satisfer les necessitats per a minimitzar la dependència de l'economia convencional.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frigà | frigana i friganisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frigà | frigana i friganisme.

  Frigà | frigana és l'adaptació del manlleu anglès freegan, mot creuat entre l'adjectiu free ('de franc') i vegan ('vegà'). Friganisme és un derivat de frigà amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·No són conceptes nous, però sí que ho és l'etiqueta amb la qual els identifica la gent avui.

  ·No hi ha alternatives catalanes documentades.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·Aquesta solució també es documenta en castellà.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
frugívor | frugívora frugívor | frugívora

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants llatins)**, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

 • ca  frugívor | frugívora, n m, f
 • ca  fruitarià | fruitariana, n m, f
 • es  frugívoro | frugívora, n m, f
 • es  frutariano | frutariana, n m, f
 • fr  fruitarien | fruitarienne, n m, f
 • it  fruttariano | fruttariana, n m, f
 • it  fruttarista, n m, f
 • en  fruitarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants llatins)**, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

Definition
Persona vegana que segueix un règim alimentari basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frugívor | frugívora (sin. fruitarià | fruitariana) i frugivorisme (sin. fruitarisme)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frugívor | frugívora, amb el sinònim fruitarià | fruitariana, i frugivorisme, amb el sinònim fruitarianisme.

  Frugívor | frugívora és un compost de frugi-, forma prefixada del mot llatí frux frugis, 'fruit', i -vor -vora, forma sufixada del llatí -vorus, derivat del mot vorare, 'devorar'. Frugivorisme és un derivat de frugívor amb l'afegiment del sufix -isme.

  Fruitarià | fruitariana és un calc de la forma anglesa fruitarian, a partir de fruit o fruita i -tarià, per analogia amb vegetarià. Aquesta forma es documenta en català des de 1908. Fruitarianisme és un derivat de fruitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
frugivorisme frugivorisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

 • ca  frugivorisme, n m
 • ca  fruitarisme, n m
 • es  frugivorismo, n m
 • es  frutarianismo, n m
 • fr  fruitarisme, n m
 • it  fruttarianesimo, n m
 • it  fruttarismo, n m
 • pt  frugivorismo, n m
 • en  fruitarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari vegà basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

Note

 • El frugivorisme inclou el consum de fruits d'hortalisses, com ara tomàquet, albergínia o carbassó.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frugívor | frugívora (sin. fruitarià | fruitariana) i frugivorisme (sin. fruitarisme)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frugívor | frugívora, amb el sinònim fruitarià | fruitariana, i frugivorisme, amb el sinònim fruitarianisme.

  Frugívor | frugívora és un compost de frugi-, forma prefixada del mot llatí frux frugis, 'fruit', i -vor -vora, forma sufixada del llatí -vorus, derivat del mot vorare, 'devorar'. Frugivorisme és un derivat de frugívor amb l'afegiment del sufix -isme.

  Fruitarià | fruitariana és un calc de la forma anglesa fruitarian, a partir de fruit o fruita i -tarià, per analogia amb vegetarià. Aquesta forma es documenta en català des de 1908. Fruitarianisme és un derivat de fruitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
fruitarià | fruitariana fruitarià | fruitariana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants llatins)**, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

 • ca  frugívor | frugívora, n m, f
 • ca  fruitarià | fruitariana, n m, f
 • es  frugívoro | frugívora, n m, f
 • es  frutariano | frutariana, n m, f
 • fr  fruitarien | fruitarienne, n m, f
 • it  fruttariano | fruttariana, n m, f
 • it  fruttarista, n m, f
 • en  fruitarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta homogeni (formants llatins)**, **Denominació catalana 2: Mot creuat (segment inicial de mot + segment final de mot)**

Definition
Persona vegana que segueix un règim alimentari basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frugívor | frugívora (sin. fruitarià | fruitariana) i frugivorisme (sin. fruitarisme)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frugívor | frugívora, amb el sinònim fruitarià | fruitariana, i frugivorisme, amb el sinònim fruitarianisme.

  Frugívor | frugívora és un compost de frugi-, forma prefixada del mot llatí frux frugis, 'fruit', i -vor -vora, forma sufixada del llatí -vorus, derivat del mot vorare, 'devorar'. Frugivorisme és un derivat de frugívor amb l'afegiment del sufix -isme.

  Fruitarià | fruitariana és un calc de la forma anglesa fruitarian, a partir de fruit o fruita i -tarià, per analogia amb vegetarià. Aquesta forma es documenta en català des de 1908. Fruitarianisme és un derivat de fruitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
fruitarisme fruitarisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

 • ca  frugivorisme, n m
 • ca  fruitarisme, n m
 • es  frugivorismo, n m
 • es  frutarianismo, n m
 • fr  fruitarisme, n m
 • it  fruttarianesimo, n m
 • it  fruttarismo, n m
 • pt  frugivorismo, n m
 • en  fruitarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**, **Denominació catalana 2: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 2: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari vegà basat en el consum de fruita, fruits i llavors.

Note

 • El frugivorisme inclou el consum de fruits d'hortalisses, com ara tomàquet, albergínia o carbassó.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes frugívor | frugívora (sin. fruitarià | fruitariana) i frugivorisme (sin. fruitarisme)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades frugívor | frugívora, amb el sinònim fruitarià | fruitariana, i frugivorisme, amb el sinònim fruitarianisme.

  Frugívor | frugívora és un compost de frugi-, forma prefixada del mot llatí frux frugis, 'fruit', i -vor -vora, forma sufixada del llatí -vorus, derivat del mot vorare, 'devorar'. Frugivorisme és un derivat de frugívor amb l'afegiment del sufix -isme.

  Fruitarià | fruitariana és un calc de la forma anglesa fruitarian, a partir de fruit o fruita i -tarià, per analogia amb vegetarià. Aquesta forma es documenta en català des de 1908. Fruitarianisme és un derivat de fruitarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]