Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionaris des tèrmes normalizadi.

verd -a verd -a

Ciències de la vida > Ecologia, Medi ambient

 • ca  ecològic -a, adj
 • ca  verd -a, adj sin. compl.
 • es  ecológico -ca, adj
 • es  verde, adj
 • fr  écologique, adj
 • fr  vert verte, adj
 • it  ecologico, adj
 • it  verde, adj
 • pt  ecológico, adj
 • pt  verde, adj
 • en  earth-friendly, adj
 • en  eco-friendly, adj
 • en  ecological, adj
 • en  environment friendly, adj
 • en  environmental, adj
 • en  environmentally friendly, adj
 • en  green, adj
 • en  ecofriendly, adj var. ling.

Ciències de la vida > Ecologia, Medi ambient

Definició
Dit del producte, la tècnica, el procés o el servei que té un impacte perjudicial nul o molt baix sobre el medi ambient al llarg de les fases de producció, aplicació o prestació, o que contribueix d'una manera directa o indirecta a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat.

Nota

 • El significat de l'adjectiu ecològic -a també es pot expressar per mitjà de la forma prefixada eco-.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes ecològic -a i eco-

  S'aprova la denominació ecològic -a, i també la denominació del terme relacionat eco-, que és una reducció a forma prefixada del terme anterior, pels motius següents:

  Pel que fa a ecològic -a,

  ·es tracta d'un adjectiu relacionat amb l'adjectiu present en les formes agricultura ecològica, aliment ecològic i ecològic -a però amb un valor diferent, ja que en aquest cas no fa referència a unes determinades pràctiques agrícoles i ramaderes sinó a qualsevol producte, tècnica o procés per a l'elaboració o el desenvolupament del qual es té molt en compte el respecte al medi ambient (fusta ecològica, pesticides ecològics, reg ecològic, etc.);

  ·la distinció denominativa del català entre ecològic -a i biològic -a difereix de la que segueixen el francès i l'anglès, ja que en aquestes llengües predominen clarament unes formes per a indicar el respecte al medi ambient i unes altres per a indicar la relació amb l'agricultura i la ramaderia que utilitzen només de manera molt restringida les substàncies químiques de síntesi industrial,(1) mentre que en català predomina l'ús de ecològic -a per a tots dos sentits, molt especialment per a indicar el respecte al medi ambient, i biològic -a només té ús com a segona forma de les pràctiques i els productes agrícoles i ramaders;

  ·d'acord amb aquesta constatació, el Consell Supervisor ja havia aprovat anteriorment termes en què ecològic -a prenia tots dos valors: agricultura ecològica, ou ecològic, petjada ecològica, etc.;

  ·el diccionari normatiu de l'IEC ja recull la forma ecològic -a, però la definició que hi dona la relaciona exclusivament amb l'ecologia («Relatiu o pertanyent a l'ecologia»), cosa que no permet justificar aquest altre significat.

  Pel que fa a eco-,

  ·es tracta de la forma prefixada corresponent a ecològic -a, que el diccionari normatiu recull amb relació a la forma completa ("Prefixoide del mot ecològic");

  ·la definició que el diccionari normatiu atribueix a ecològic -a ("Relatiu o pertanyent a l'ecologia") deixa irresolts els casos detectats amb el formant eco-;

  ·la diferència morfològica entre la forma adjectiva i la forma prefixada impedeix de recollir-les en una mateixa fitxa, ja que no se'ls pot assignar ni una mateixa categoria lèxica ni una mateixa definició;

  ·dona compte de manera global d'un gran nombre de termes de diversos àmbits construïts sobre aquest formant (per exemple, ecoconstrucció i ecoarquitectura).

  (1)Segons les fonts lexicogràfiques i terminològiques consultades, per als casos relacionats amb l'agricultura ecològica, el francès fa bio i biologique, i l'anglès, organic i biològical; per als casos que posen l'accent només en el respecte al medi ambient, el francès té ecologique i vert verte, i l'anglès, earth-friendly, ecofriendly, ecological, environmentfriendly i green.

  [Acta 578, 14 de juliol de 2014]
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de l'adjectiu verd -a com a sinònim complementari de ecològic -a

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova l'adjectiu verd -a com a sinònim complementari de l'adjectiu ecològic -a, normalitzat pel Consell Supervisor en la reunió núm. 578 (del 14 de juliol de 2014), i se n'amplia la definició inicial per a fer referència, d'acord amb els usos documentats, no tan sols els productes, les tècniques, etc. que tenen un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi, sinó també als que, d'una manera directa o indirecta, contribueixen a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat.

  Criteris aplicats

  ·Malgrat que probablement és fruit de la influència de l'anglès, pot considerar-se també una forma lingüísticament adequada en català, per tal com l'adjectiu verd -a s'associa, en general, a la natura.

  ·És un adjectiu àmpliament conegut també en l'àmbit de la política, amb un significat relacionat (concretament, amb el sentit d''ecologista', referit a un partit o a una persona partidaris de l'ecologisme).

  ·És una forma ja documentada àmpliament en català, especialment en textos divulgatius. També es recull al Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües l'adjectiu anàleg s'utilitza també amb aquest significat.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]