Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionaris des tèrmes normalizadi.

DL-PCB DL-PCB

Química, Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública

 • ca  bifenil policlorat similar a les dioxines, n m
 • ca  PCB similar a les dioxines, n m sin. compl.
 • ca  DL-PCB, n m sigla
 • es  bifenil policlorado coplanar, n m
 • es  bifenilo policlorado similar a las dioxinas, n m
 • es  PCB coplanar, n m
 • es  PCB similar a las dioxinas, n m
 • es  DL-PCB, n m sigla
 • fr  biphényle polychloré coplanaire, n m
 • fr  biphényle polychloré de type dioxine, n m
 • fr  biphényle polychloré de type dioxine, n m
 • fr  BPC de type dioxine, n m
 • fr  PCB coplanair, n m
 • fr  PCB de type dioxine, n m
 • fr  PCB-DL, n m sigla
 • en  coplanar PCB, n
 • en  coplanar polychlorinated biphenyl, n
 • en  dioxin-like PCB, n
 • en  dioxin-like polychlorinated biphenyl, n
 • en  dioxine-like PCB, n
 • en  DL-PCB, n sigla

Química, Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública

Definició
Cadascun dels dotze bifenils policlorats que contenen àtoms de clor en un mínim de quatre posicions meta i para, i cap o només un en posicions orto, amb una toxicitat semblant a la de les dioxines en contacte amb els receptors d'arils.
Conjunt de bifenils policlorats que no contenen clor en les posicions orto i que poden adoptar una estructura coplanària molt semblant a la de les dioxines, la qual cosa els confereix unes propietats i una toxicitat semblants.

Nota: Els bifenils policlorats amb efecte dioxina són els bifenils policlorats més tòxics.

Nota

 • 1. Des del punt de vista estructural, no contenen cap àtom de clor en posicions orto els congèneres 77, 81, 126 i 169 i en contenen només un els congèneres 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 i 189.
 • 2. Els bifenils policlorats similars a les dioxines són els bifenils policlorats més tòxics.
 • 3. Aquestes denominacions s'utilitzen sovint, en totes les llengües, en plural, referides al conjunt d'aquests dotze bifenils policlorats.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme bifenil policlorat similar a les dioxines (sin. compl. PCB similar a les dioxines; sigla DL-PCB)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma bifenil policlorat similar a les dioxines, juntament amb la forma PCB similar a les dioxines (sinònim complementari) i la sigla DL-PCB.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a la forma bifenil policlorat similar a les dioxines:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, calc de la forma anglesa dioxin-like polychlorinated biphenyl.

  ·És una forma semànticament adequada, que descriu amb precisió el concepte.

  ·És una forma anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català i que partien de denominacions angleses similars: agent similar al virus de Norwalk (Norwalk-like agent), deficiència de proteïna similar a la ubiquitina (ubiquitin-like protein deficiency), efector similar a un activador transcripcional (transcription activator-like effector), nucleasa d'efector similar a un activador transcripcional (transcription activator-like effector nuclease), etc.

  ·És una forma força estesa ja en català, documentada en contextos especialitzats de l'àmbit.

  ·Té el vistiplau de tots els especialistes consultats, que creuen que és una forma amb possibilitats reals d'implantació.

  Quant a PCB similar a les dioxines:

  ·És una denominació lingüísticament adequada, que simplifica l'anterior substituint bifenil policlorat per la sigla internacional PCB.

  ·És una solució anàloga formalment a altres denominacions ja normalitzades, com ara DNA cloroplàstic (amb la sigla anglesa de àcid desoxiribonucleic) o RNA separador (amb la sigla anglesa de àcid ribonucleic separador).

  ·És una forma força estesa ja en català, documentada en contextos especialitzats de l'àmbit.

  ·Té el vistiplau de tots els especialistes consultats, que creuen que és una forma amb possibilitats reals d'implantació.

  ·S'usen denominacions anàlogues en castellà i francès.

  Quant a DL-PCB:

  ·És la sigla, d'origen anglès, utilitzada internacionalment per a fer referència al concepte.

  Formes desestimades

  -bifenil policlorat amb efecte (de) dioxina: És una forma adequada però es documenta menys que la forma aprovada i els especialistes s'hi ha mostrat menys favorables.

  -bifenil policlorat coplanari: Els especialistes han descartat aquesta solució, malgrat que es documenta en altres llengües. Consideren que és preferible destacar la similitud amb les dioxines abans que la coplanarietat.

  -bifenils policlorats amb efecte similar a les dioxines: És una forma innecessàriament llarga.

  -difenil policlorat similar a les dioxines: És una forma poc adequada, perquè, segons argumenten els experts, en química bi- és un prefix per a hidrocarburs formats per dos cicles (que és el cas aquí) i di-, en canvi, s'aplica quan hi ha dos substituents iguals (que no és el cas perquè no són dos fenils enllaçats a una unitat base, sinó dos fenils units entre si). El fet que el diccionari normatiu remeti bifenil a difenil, tot afavorint el nom trivial per damunt del nom sistemàtic, pot fer dubtar sobre aquesta qüestió. Tot i això, d'acord amb la nomenclatura científica, en aquest cas cal optar clarament per bifenil.

  -policlorobifenil similar a les dioxines: Aquesta forma no es fa servir gaire, tal com confirmen els especialistes.

  [Acta 696, 19 de setembre de 2022]