Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionaris des tèrmes normalizadi.

blanqueig blanqueig

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig, n m
 • ca  rentat d'imatge, n m sin. compl.
 • es  blanqueo, n m
 • es  lavado de imagen, n m
 • fr  blanchiment, n m
 • en  whitewashing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Conjunt d'estratègies de comunicació i màrqueting que es duen a terme amb la intenció d'ocultar la relació d'una persona, una empresa, un organisme, un govern o una ideologia amb determinats fets negatius que els perjudiquen, o d'alterar la realitat de manera que els afavoreixi, a fi de protegir-los o millorar la seva reputació.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig (sin. compl. rentat d'imatge)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions blanqueig (forma principal) i rentat d'imatge (sinònim complementari) com a formes catalanes equivalents al substantiu anglès whitewashing.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a blanqueig:

  ·Pot considerar-se una forma lingüísticament adequada, usada per extensió del significat que té aquest substantiu al diccionari normatiu: "Operació financera destinada a donar aparença de legals als guanys obtinguts per mitjans delictuosos." En aquest cas, es dona aparença positiva a algú, o a un organisme, una ideologia, etc., a qui no correspon aquest qualificatiu.

  ·És una forma ja utilitzada en català amb aquest sentit, tant per a fer referència a l'estratègia d'ocultar la relació amb fets negatius com d'atribuir immerescudament qualitats positives o vinculació amb fets positius.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga.

  Quant a rentat d'imatge:

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada a partir de l'ús figurat de rentar recollit al diccionari normatiu: "Fer desaparèixer (allò que taca la consciència, la reputació, etc.), per mitjà de l'expiació, d'una reparació, etc."

  ·És una forma àmpliament documentada en català.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]
blanqueig blau blanqueig blau

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig blau, n m
 • es  lavado azul, n m
 • fr  bluewashing, n m
 • fr  habillage onusien, n m
 • en  bluewash, n
 • en  bluewashing, n
 • en  blue washing, n var. ling.

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern són respectuosos amb els valors que impulsa l'Organització de les Nacions Unides, especialment pel que fa a la responsabilitat social corporativa.

Nota

 • L'adjectiu blau, present en la denominació catalana blanqueig blau, i la forma anàloga en les denominacions en altres llengües, respon al fet que el blau és el color de la bandera de les Nacions Unides.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig blau

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació blanqueig blau com a forma catalana equivalent al substantiu anglès bluewashing.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu de l'anglès bluewashing.

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció de l'adjectiu blau, que remet al color de la bandera de l'ONU.

  ·És una forma semànticament motivada, que s'identifica bé amb el concepte.

  ·Té el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig rosa.

  ·En altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també pot considerar-se adequada en aquest cas rentat d'imatge blau (i la forma reduïda rentat blau). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament la forma amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -bluewashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura blava: És una forma motivada, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però té poc ús i es considera que la forma aprovada, que és més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifica millor amb el concepte.

  -postureig blau: Forma creada sobre el calc del castellà postureig. No es documenta.

  -blanqueig social: Designa un concepte més ampli.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]
blanqueig d'obert blanqueig d'obert

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig d'obert, n m
 • es  openwashing, n m
 • fr  openwashing, n m
 • fr  ouvertisation, n m
 • en  openwashing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que els productes, les dades o els serveis d'una empresa, un organisme o un govern són d'accés gratuït o estan lliures de drets.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig d'obert

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació blanqueig d'obert com a forma catalana equivalent al substantiu anglès openwashing.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu de l'anglès openwashing.

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció del sintagma d'obert, relatiu a l'accés lliure (o obert) a les dades. Cal tenir present que obert és en llengua general, segons recull el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, "d'accés lliure" i també "que admet [modificacions, aportacions, crítiques]", i que en l'àmbit de la informàtica i les TIC és un adjectiu consolidat amb significats afins (per exemple, en formes com ara accés obert, dades obertes o codi obert).

  ·És una forma semànticament motivada, que s'identifica bé amb el concepte.

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig de núvol, blanqueig de salut o blanqueig verd.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també pot considerar-se adequada en aquest cas rentat d'imatge d'obert (i la forma reduïda rentat d'obert). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament la forma amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -openwashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura d'obert: És una forma motivada, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no té ús i es considera que la forma aprovada, que és més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifica millor amb el concepte.

  -postureig d'obert: Forma creada sobre el calc del castellà postureig. No es documenta.

  -blanqueig d'obertura: Es prefereix la forma amb obert, perquè es considera més precisa i transparent, tenint en compte la implantació d'aquest adjectiu en l'àmbit de les TIC. La forma amb obertura pot remetre a un concepte més ampli.

  -blanqueig de dades obertes: Aquesta forma remet a un concepte més restrictiu, tenint en compte el sentit de dades obertes ("Conjunt de dades produïdes o recopilades per un organisme públic que es fan accessibles a la ciutadania per mitjà d'internet, sovint de caràcter estadístic, econòmic, geogràfic o mèdic").

  -blanqueig d'accessibilitat / blanqueig d'accessible: Aquestes formes poden associar-se a un altre concepte, tenint en compte el sentit de accessibilitat en l'àmbit social i de l'administració electrònica ("Qualitat d'un producte o un servei de l'administració electrònica que permet que qualsevol usuari hi accedeixi o l'utilitzi amb independència de les seves limitacions sensorials, motrius, cognitives o socials o dels obstacles tecnològics derivats del context d'ús").

  [Acta 671, 24 de desembre de 2020]
blanqueig de núvol blanqueig de núvol

Informàtica > Programari, Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial

 • ca  blanqueig de núvol, n m
 • es  cloudwashing, n m
 • fr  cloudwashing, n m
 • en  cloudwashing, n
 • en  cloud washing, n var. ling.

Informàtica > Programari, Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que les dades, productes o serveis d'una empresa, un organisme o un govern es gestionen al núvol.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig de núvol

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació blanqueig de núvol com a forma catalana equivalent al substantiu anglès cloudwashing.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu de l'anglès cloudwashing.

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció del sintagma de núvol, referit a la infraestructura de recursos i serveis informàtics accessibles remotament per mitjà de la informàtica en núvol.

  ·És una forma semànticament motivada, que s'identifica bé amb el concepte.

  ·Té el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig LGBT.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també pot considerar-se adequada en aquest cas rentat d'imatge de núvol (i la forma reduïda rentat de núvol). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament la forma amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -cloudwashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura de núvol: És una forma motivada, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no té ús i es considera que la forma aprovada, que és més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifica millor amb el concepte.

  -postureig de núvol: Forma creada sobre el calc del castellà postureig. No es documenta.

  -blanqueig del núvol: Aquesta forma remet a la idea que es blanqueja el núvol, és a dir, la infraestructura de recursos i serveis informàtics, mentre que el significat del terme és que es fa un blanqueig relacionat amb el núvol.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2021]
blanqueig de salut blanqueig de salut

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial

 • ca  blanqueig de salut, n m
 • es  healthwashing, n m
 • es  lavado saludable, n m
 • fr  healthwashing, n m
 • fr  nutriblanchiment, n m
 • en  healthwashing, n
 • de  healthwashing, n m

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que els productes, serveis, polítiques o objectius d'una empresa, un organisme o un govern són beneficiosos per a la salut.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig de salut

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació blanqueig de salut com a forma catalana equivalent al substantiu anglès healthwashing.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu de l'anglès healthwashing.

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció del sintagma de salut, relatiu a l'element amb què té relació el blanqueig.

  ·És una forma semànticament motivada, que s'identifica bé amb el concepte.

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig de núvol o blanqueig verd.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també pot considerar-se adequada en aquest cas rentat d'imatge de salut (i la forma reduïda rentat de salut). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament la forma amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -healthwashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura de salut: És una forma motivada, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no té ús i es considera que la forma aprovada, que és més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifica millor amb el concepte.

  -postureig de salut: Forma creada sobre el calc del castellà postureig. No es documenta.

  -blanqueig saludable: Es prefereix de salut perquè saludable remet a la idea, errònia, que el blanqueig afavoreix la salut.

  -blanqueig de la salut: Aquesta forma remet a la idea que es blanqueja la salut, mentre que el concepte fa referència al blanqueig de productes, serveis, etc. amb relació a la salut.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2021]
blanqueig irisat blanqueig irisat

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política, Sociologia

 • ca  blanqueig irisat, n m
 • ca  blanqueig LGBT, n m
 • es  lavado de imagen rosa, n m
 • es  lavado rosa, n m
 • es  pinkwashing, n m
 • es  rainbow-washing, n m
 • fr  blanchiment rose, n m
 • fr  diversité de façade, n f
 • fr  maquillage en rose, n m
 • fr  pinkwashing, n m
 • fr  rainbow-washing, n m
 • it  pinkwashing, n m
 • pt  lavagem de imagem rosa, n m
 • pt  lavagem rosa, n m
 • pt  pinkwashing, n m
 • en  pinkwash, n
 • en  pinkwashing, n
 • en  rainbow-washing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política, Sociologia

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern són favorables a la comunitat LGBT.

Nota

 • Aquest concepte també es denomina, de vegades, blanqueig rosa, per l'associació amb el triangle rosa, símbol històric de la comunitat homosexual i, per extensió, de tota la comunitat LGBT. Malgrat tot, aquesta forma s'identifica, més habitualment, amb el blanqueig destinat a promoure la idea que una empresa, un organisme o un govern afavoreixen la lluita contra el càncer de mama.

  L'adjectiu irisat, al seu torn, present en la forma catalana blanqueig irisat, remet als colors de la bandera de la comunitat LGBT, és a dir, als colors de l'arc de Sant Martí.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig irisat (sin. compl. blanqueig LGBT)


  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions blanqueig irisat i blanqueig LGBT com a formes catalanes equivalents al substantiu anglès pinkwashing.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès pinkwashing.

  ·Són formes lingüísticament adequades: s'han creat sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció, respectivament, de la sigla LGBT (àmpliament utilitzada per a fer referència a la comunitat homosexual, bisexual i transgènere) i de l'adjectiu irisat (en referència als colors de l'arc de Sant Martí, característics de la bandera de la comunitat LGBT).

  ·Totes dues són formes semànticament motivades, que s'identifiquen bé amb el concepte.

  ·Tenen el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueixen el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig blau.

  ·En altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també poden considerar-se adequades en aquest cas rentat d'imatge LGBT i rentat d'imatge irisat (i les formes reduïdes rentat LGBT i rentat irisat). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament les formes amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -pinkwashing: És un manlleu innecessari.

  -blanqueig rosa: Tot i que és una forma motivada, per l'associació amb el triangle rosa, símbol històric de la comunitat homosexual, aquesta forma s'identifica, més habitualment, amb el blanqueig destinat a promoure la idea que una empresa, un organisme o un govern afavoreixen la lluita contra el càncer de mama.

  -impostura LGBT, impostura rosa i impostura irisada: Són formes motivades, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no tenen ús i es considera que les formes aprovades, que són més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifiquen millor amb el concepte.

  -postureig LGBT, postureig rosa i postureig irisat: Formes creades sobre el calc del castellà postureig. No es documenten.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2021]
blanqueig LGBT blanqueig LGBT

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política, Sociologia

 • ca  blanqueig irisat, n m
 • ca  blanqueig LGBT, n m
 • es  lavado de imagen rosa, n m
 • es  lavado rosa, n m
 • es  pinkwashing, n m
 • es  rainbow-washing, n m
 • fr  blanchiment rose, n m
 • fr  diversité de façade, n f
 • fr  maquillage en rose, n m
 • fr  pinkwashing, n m
 • fr  rainbow-washing, n m
 • it  pinkwashing, n m
 • pt  lavagem de imagem rosa, n m
 • pt  lavagem rosa, n m
 • pt  pinkwashing, n m
 • en  pinkwash, n
 • en  pinkwashing, n
 • en  rainbow-washing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política, Sociologia

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern són favorables a la comunitat LGBT.

Nota

 • Aquest concepte també es denomina, de vegades, blanqueig rosa, per l'associació amb el triangle rosa, símbol històric de la comunitat homosexual i, per extensió, de tota la comunitat LGBT. Malgrat tot, aquesta forma s'identifica, més habitualment, amb el blanqueig destinat a promoure la idea que una empresa, un organisme o un govern afavoreixen la lluita contra el càncer de mama.

  L'adjectiu irisat, al seu torn, present en la forma catalana blanqueig irisat, remet als colors de la bandera de la comunitat LGBT, és a dir, als colors de l'arc de Sant Martí.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig irisat (sin. compl. blanqueig LGBT)


  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions blanqueig irisat i blanqueig LGBT com a formes catalanes equivalents al substantiu anglès pinkwashing.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès pinkwashing.

  ·Són formes lingüísticament adequades: s'han creat sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció, respectivament, de la sigla LGBT (àmpliament utilitzada per a fer referència a la comunitat homosexual, bisexual i transgènere) i de l'adjectiu irisat (en referència als colors de l'arc de Sant Martí, característics de la bandera de la comunitat LGBT).

  ·Totes dues són formes semànticament motivades, que s'identifiquen bé amb el concepte.

  ·Tenen el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueixen el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig blau.

  ·En altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també poden considerar-se adequades en aquest cas rentat d'imatge LGBT i rentat d'imatge irisat (i les formes reduïdes rentat LGBT i rentat irisat). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament les formes amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -pinkwashing: És un manlleu innecessari.

  -blanqueig rosa: Tot i que és una forma motivada, per l'associació amb el triangle rosa, símbol històric de la comunitat homosexual, aquesta forma s'identifica, més habitualment, amb el blanqueig destinat a promoure la idea que una empresa, un organisme o un govern afavoreixen la lluita contra el càncer de mama.

  -impostura LGBT, impostura rosa i impostura irisada: Són formes motivades, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no tenen ús i es considera que les formes aprovades, que són més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifiquen millor amb el concepte.

  -postureig LGBT, postureig rosa i postureig irisat: Formes creades sobre el calc del castellà postureig. No es documenten.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2021]
blanqueig lila blanqueig lila

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig lila, n m
 • ca  blanqueig violeta, n m
 • es  lavado de imagen morado, n m
 • es  lavado de imagen púrpura, n m
 • es  lavado lila, n m
 • es  lavado morado, n m
 • es  purplewashing, n m
 • fr  lavage de l'image violette, n m
 • fr  lavage violet, n m
 • fr  purplewashing, n m
 • it  lavaggio di faccia violetta, n m
 • it  lavaggio lilla, n m
 • it  purplewashing, n m
 • pt  lavagem de imagem púrpura, n m
 • pt  lavagem lilás, n m
 • pt  purplewashing, n m
 • en  purplewashing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern són simpatitzants de la causa feminista.

Nota

 • Els adjectius lila i violeta, presents en les denominacions catalanes blanqueig lila i blanqueig violeta, respectivament, i les formes anàlogues en les denominacions en altres llengües, responen al fet que el color lila (o violeta) s'ha identificat tradicionalment amb el moviment feminista.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig lila (sin. compl. blanqueig violeta)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions blanqueig lila i blanqueig violeta com a formes catalanes sinònimes equivalents al substantiu anglès purplewashing.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès pinkwashing.

  ·Són formes lingüísticament adequades: s'han creat sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció, respectivament, dels adjectius lila i violeta, tots dos utilitzats tradicionalment en català, tant en textos literaris com especialitzats en feminisme, per a identificar el color que simbolitza la lluita feminista.

  ·Totes dues són formes semànticament motivades, que s'identifiquen bé amb el concepte.

  ·Tenen el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueixen el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig rosa.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també poden considerar-se adequades en aquest cas rentat d'imatge lila (i la forma reduïda rentat lila) i rentat d'imatge violeta i (i la forma reduïda rentat violeta). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament les formes amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -purplewashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura lila i impostura violeta: Són formes motivades, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no tenen ús i es considera que les formes aprovades, que són més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifiquen millor amb el concepte.

  -postureig lila, postureig violeta: Formes creades sobre el calc del castellà postureig. No es documenten.

  [CS671, 16 de desembre de 2020]
blanqueig roig blanqueig roig

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig roig, n m
 • es  lavado rojo, n m
 • es  redwashing, n m
 • fr  lavage de l'image rouge, n m
 • fr  lavage rouge, n m
 • fr  redwashing, n m
 • it  lavaggio di faccia rosso, n m
 • it  lavaggio rosso, n m
 • it  redwashing, n m
 • pt  lavagem d'imagem vermelha, n f
 • pt  lavagem vermelha, n f
 • pt  redwashing, n m
 • en  redwashing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern són impulsors de la justícia i la igualtat social.

Nota

 • L'adjectiu roig, present en les denominació catalana blanqueig roig, i les formes anàlogues en les denominacions en altres llengües, respon al fet que el color vermell (anomenat roig tradicionalment en català amb aquest sentit) s'ha identificat històricament amb els moviments socials i polítics d'esquerra, partidaris de la igualtat social.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig roig

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació blanqueig roig com a forma catalana equivalent al substantiu anglès redwashing.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu de l'anglès redwashing.

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció de l'adjectiu roig, que remet als moviments socials i polítics d'esquerres, defensors de la igualtat social.

  ·És una forma semànticament motivada, que s'identifica bé amb el concepte.

  ·Té el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig rosa.

  ·En altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també pot considerar-se adequada en aquest cas rentat d'imatge roig (i la forma reduïda rentat roig). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament la forma amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -redwashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura roja: És una forma motivada, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però té poc ús i es considera que la forma aprovada, que és més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifica millor amb el concepte.

  -postureig roig: Forma creada sobre el calc del castellà postureig. No es documenta.

  -blanqueig vermell: L'adjectiu que identifica en català els moviments socials i polítics d'esquerres no és vermell, sinó roig.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]
blanqueig rosa blanqueig rosa

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

 • ca  blanqueig rosa, n m
 • es  lavado rosa, n m
 • es  pinkwashing, n m
 • es  tergiversación en rosa, n f
 • fr  maquillage en rose, n m
 • fr  pinkwashing, n m
 • en  pinkwashing, n

Empresa > Màrqueting. Comercialització, Empresa > Comunicació empresarial, Política

Definició
Blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern afavoreixen la lluita contra el càncer de mama i la solidaritat amb les víctimes.

Nota

 • L'adjectiu rosa, present en la denominació catalana blanqueig rosa, i la forma anàloga en les denominacions en altres llengües, respon al fet que el color rosa s'identifica amb la lluita contra el càncer de mama.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme blanqueig rosa

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació blanqueig rosa com a forma catalana equivalent al substantiu anglès pinkwashing.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al manlleu de l'anglès pinkwashing.

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada sobre el nucli blanqueig (forma ja avalada pel Consell Supervisor referida al conjunt d'estratègies que es duen a terme per a ocultar la relació d'algú, o d'un organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per a alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb adjunció de l'adjectiu rosa, que remet al color tradicionalment associat a la feminitat i a la lluita contra el càncer de mama.

  ·És una forma semànticament motivada, que s'identifica bé amb el concepte.

  ·Té el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  ·Segueix el paral·lelisme d'altres denominacions semànticament relacionades, també construïdes sobre el nucli blanqueig, com ara blanqueig verd o blanqueig blau.

  D'acord amb la sinonímia entre les formes de base blanqueig i rentat d'imatge, establerta pel Consell Supervisor, també pot considerar-se adequada en aquest cas rentat d'imatge rosa (i la forma reduïda rentat rosa). Malgrat tot, s'ha preferit recollir únicament la forma amb blanqueig (sinònim principal), igual que s'ha fet en altres casos relacionats, per motius de precisió i economia.

  Formes desestimades

  -pinkwashing: És un manlleu innecessari.

  -impostura rosa: És una forma motivada, a partir del sentit de impostura ("Acte, conducta, propis d'un impostor", segons el diccionari normatiu), però no té ús i es considera que la forma aprovada, que és més pròximes a la imatge semàntica de la denominació anglesa de partida, s'identifica millor amb el concepte.

  -postureig rosa: Forma creada sobre el calc del castellà postureig. No es documenta.

  [Acta 671, 16 de desembre de 2020]