Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

vehicle bicombustible vehicle bicombustible

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle bicombustible, n m
 • es  vehículo bicombustible, n m
 • es  vehículo bifuel, n m
 • fr  véhicule à bicarburation, n m
 • fr  véhicule à deux carburants, n m
 • fr  véhicule bicarburant, n m
 • it  veicolo bi-fuel, n m
 • it  veicolo bicarburante, n m
 • it  veicolo bifuel, n m var. ling.
 • en  bi-fuel vehicle, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle automòbil amb motor de combustió interna que utilitza alternativament un combustible fòssil i un combustible gasós, emmagatzemats en dipòsits diferents i seleccionats per un sistema de control del mateix vehicle o bé a voluntat del conductor.

Note

 • 1. Generalment els vehicles bicombustibles utilitzen gasolina o gasoil com a combustible fòssil i gas natural liquat o gas liquat del petroli com a combustible gasós (o, més rarament, hidrogen).
 • 2. Els vehicles bicombustibles es diferencien dels vehicles duals sobretot per la utilització del combustible: els vehicles bicombustibles fan servir alternativament els combustibles de dipòsits diferents, mentre que els vehicles duals els fan servir simultàniament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle bicombustible

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle bicombustible.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i per l'adjectiu bicombustible, compost al seu torn del prefix numeral bi- i de combustible, que indica la possibilitat de funcionar amb dos combustibles de naturalesa diferent.

  ·Tot i que les formes bicombustible, dual i de combustible flexible no són opositives des del punt de vista lingüístic, l'ús especialitzat les ha consolidat amb els significats aprovats.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues, tot i que en català es tria la forma combustible com a equivalent de l'anglès fuel.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -vehicle bifuel: El lexema de base, fuel, no té significats paral·lels en català i en anglès, ja que en català és un tipus concret de combustible i en anglès, en canvi, equival a qualsevol mena de combustible. (Ho demostren la definició del diccionari normatiu "Combustible líquid, espès i de color fosc, per a ús industrial, que és una de les fraccions pesants obtingudes per destil·lació del petroli" i la definició lexicogràfica anglesa "Material such as cool, gas or oil that is burned to produce heat or power").

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle d'alta eficiència energètica vehicle d'alta eficiència energètica

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle d'alta eficiència energètica, n m
 • es  vehículo de alta eficiencia energética, n m
 • fr  véhicule à haut rendement énergétique, n m
 • fr  véhicule écoénergétique, n m
 • it  veicolo ad alta efficienza energetica, n m
 • en  energy-efficient vehicle, n
 • en  fuel-efficient vehicle, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle eficient en què el grau d'aprofitament de l'energia és especialment elevat.

Note

 • 1. Es consideren vehicles d'alta eficiència energètica els vehicles elèctrics (amb una eficiència del 90%). En canvi, no s'hi consideren els vehicles híbrids endollables (eficiència del 31-49%, segons l'ús), els vehicles híbrids amb recàrrega pel motor tèrmic (eficiència del 30%) i els vehicles amb motor de combustió interna (eficiència d'un 25%).
 • 2. Els equivalents anglesos energy-efficient vehicle i fuel-efficient vehicle tenen un valor genèric, que val tant per a vehicle d'alta eficiència energètica com per a vehicle eficient.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle d'alta eficiència energètica

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle d'alta eficiència energètica.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i pel modificador d'alta eficiència energètica, que remarca l'elevat grau d'eficiència que caracteritza aquests vehicles.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que consideren que es tracta d'una especialització dels vehicles eficients.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle d'hidrogen vehicle d'hidrogen

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle d'hidrogen, n m
 • es  vehículo con motor de hidrógeno, n m
 • es  vehículo de hidrógeno, n m
 • fr  véhicule à hydrogène, n m
 • it  veicolo a idrogeno, n m
 • en  hydrogen powered vehicle, n
 • en  hydrogen vehicle, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle automòbil que té l'hidrogen com a font d'energia.

Note

 • Segons l'ús que donen a l'hidrogen, els vehicles d'hidrogen poden ser vehicles de gas (utilitzen l'hidrogen com a combustible en un motor de combustió interna) o vehicles elèctrics (utilitzen l'hidrogen com a generador d'electricitat, per exemple el vehicle de pila de combustible).
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle d'hidrogen

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle d'hidrogen.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i pel modificador d'hidrogen, molt genèric, que permet incloure-hi sistemes diferents basats en la utilització de l'hidrogen com a font d'energia.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle de combustible flexible vehicle de combustible flexible

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle de combustible flexible, n m
 • es  vehículo de combustible flexible, n m
 • es  vehículo flexifuel, n m
 • fr  véhicule à carburant mixte, n m
 • fr  véhicule à carburant modulable, n m
 • fr  véhicule polycarburant, n m
 • fr  VCM, n m sigla
 • it  veicolo flex fuel, n m
 • it  veicolo policarburante, n m
 • en  flex-fuel vehicle, n
 • en  flexible fuel vehicle, n
 • en  flexible fueled vehicle, n
 • en  flex fuel vehicle, n var. ling.
 • en  FFV, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle automòbil amb un motor de combustió interna capaç d'utilitzar dos o més combustibles sols o barrejats, sovint gasolina i etanol, que s'emmagatzemen en el mateix dipòsit.

Note

 • 1. Es consideren vehicles de combustible flexible els vehicles que poden funcionar amb la gasolina estàndard E85 (que conté un 85% d'etanol i un 15% de gasolina). En canvi, no s'hi consideren els que utilitzen les gasolines E5 (amb un 5% d'etanol) i E10 (amb un 10% d'etanol), que són les gasolines comercialitzades actualment a Europa d'una manera habitual.
 • 2. Sovint la barreja amb etanol dels vehicles de combustible flexible es considera millor ambientalment que l'ús exclusiu de gasolina, ja que l'etanol produeix menys emissions de CO2; tot i això, cal tenir en compte que la presència d'etanol fa augmentar l'emissió d'altres gasos d'efecte d'hivernacle.
 • 3. L'etanol utilitzat en els vehicles de combustible flexible s'extreu generalment de productes vegetals, com ara la canya de sucre (sobretot al Brasil) i el blat de moro (sobretot als Estats Units).
 • 4. Els vehicles de combustible flexible es diferencien dels vehicles duals i dels vehicles bicombustibles sobretot per l'emmagatzemament: els vehicles de combustible flexible emmagatzemen diversos combustibles en un sol dipòsit, mentre que els vehicles bicombustibles i els vehicles duals tenen dipòsits diferents.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle de combustible flexible

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle de combustible flexible.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i pel modificador de combustible flexible, que indica la possibilitat de funcionar amb diversos combustibles.

  ·Tot i que les formes de combustible flexible, dual i bicombustible no són opositives des del punt de vista lingüístic, l'ús especialitzat les ha consolidat amb els significats aprovats.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -vehicle flexifuel: El lexema de base, fuel, no té significats paral·lels en català i en anglès, ja que en català és un tipus concret de combustible i en anglès, en canvi, equival a qualsevol mena de combustible. (Ho demostren la definició del diccionari normatiu "Combustible líquid, espès i de color fosc, per a ús industrial, que és una de les fraccions pesants obtingudes per destil·lació del petroli" i la definició lexicogràfica anglesa "Material such as cool, gas or oil that is burned to produce heat or power").

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle de gas vehicle de gas

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle de gas, n m
 • es  vehículo de gas, n m
 • fr  véhicule à gaz, n m
 • it  veicolo a gas, n m
 • en  gas fueled car, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle automòbil proveït d'un motor de combustió interna que funciona amb un combustible gasós com a carburant únic o bé com a carburant complementari d'un altre.

Note

 • Es consideren vehicles de gas els vehicles bicombustibles i els vehicles duals que utilitzen un combustible gasós en combinació amb un altre combustible, i també els vehicles d'hidrogen que utilitzen l'hidrogen com a combustible únic d'un motor de combustió interna.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle de gas

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle de gas

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i pel modificador de gas, molt genèric, que permet incloure-hi sistemes diferents basats en la utilització d'un gas com a font d'energia exclusiva o complementària.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle de pila de combustible vehicle de pila de combustible

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle de pila de combustible, n m
 • es  vehículo de celda de combustible, n m
 • fr  véhicule à pile à combustible, n m
 • fr  véhicule électrique à pile à combustible, n m
 • it  veicolo a celle a combustibile, n m
 • it  veicolo a pila a combustibile, n m
 • en  fuel cell electric vehicle, n
 • en  fuel cell vehicle, n
 • en  FCEV, n sigla
 • en  FCV, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle d'hidrogen proveït d'un motor elèctric que extreu l'energia d'una bateria o un supercondensador alimentats amb hidrogen emmagatzemat i oxigen de l'aire com a reactius.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle de pila de combustible

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle de pila de combustible.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i pel modificador de pila de combustible, referit al sistema amb què s'extreu rendiment de l'hidrogen, paral·lela a la forma ja normalitzada anteriorment autobús de pila de combustible.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle dual vehicle dual

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle dual, n m
 • es  vehículo de combustión dual, n m
 • es  vehículo dual, n m
 • fr  véhicule à bicarburation simultanée, n m
 • fr  véhicule à deux combustibles, n m
 • fr  véhicule bicarburant, n m
 • it  veicolo a doppia alimentazione, n m
 • it  veicolo dual fuel, n m
 • en  dual fuel vehicle, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle automòbil amb motor de combustió interna que utilitza simultàniament un combustible fòssil i un combustible gasós, emmagatzemats en dipòsits diferents però barrejats per a la combustió en un mateix carburador, d'acord amb una proporció que varia segons les condicions del desplaçament.

Note

 • 1. Generalment els vehicles duals utilitzen gasoil com a combustible fòssil i gas natural comprimit o gas natural liquat com a combustible gasós.
 • 2. Els vehicles duals es diferencien dels vehicles bicombustibles sobretot per la utilització del combustible: els vehicles duals fan servir simultàniament els combustibles de dipòsits diferents, mentre que els vehicles bicombustibles els fan servir alternadament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle dual

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle dual.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i per l'adjectiu dual, que indica que consta de dues parts, amb referència a la possibilitat de funcionar amb dos combustibles de naturalesa diferent.

  ·Tot i que les formes dual, bicombustible i de combustible flexible no són opositives des del punt de vista lingüístic, l'ús especialitzat les ha consolidat amb els significats aprovats.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
vehicle eficient vehicle eficient

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  vehicle eficient, n m
 • es  vehículo eficiente, n m
 • fr  véhicule efficient, n m
 • it  veicolo efficiente, n m
 • en  energy-efficient vehicle, n
 • en  fuel-efficient vehicle, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Vehicle automòbil que extreu un rendiment elevat de l'energia que necessita per a funcionar, amb independència de quina sigui la font d'energia utilitzada.

Note

 • 1. Es consideren vehicles eficients els vehicles elèctrics (amb una eficiència del 90%), els vehicles híbrids endollables (eficiència del 31-49%, segons l'ús) i els vehicles híbrids amb recàrrega pel motor tèrmic (eficiència del 30%). En canvi, no s'hi consideren els vehicles amb motor de combustió interna, ja que tenen una eficiència mitjana només d'un 25%.
 • 2. Són un tipus de vehicle eficient amb un grau de rendiment més elevat els vehicles d'alta eficiència energètica.
 • 3. Els equivalents anglesos energy-efficient vehicle i fuel-efficient vehicle tenen un valor genèric, que val tant per a vehicle eficient com per a vehicle d'alta eficiència energètica.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme vehicle eficient

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació vehicle eficient.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli vehicle i pel modificador eficient, que remarca d'una manera genèrica el grau d'eficiència que caracteritza aquests vehicles.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que consideren que té un valor genèric enfront del més específic vehicle d'alta eficiència energètica.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
velejament velejament

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  conducció a vela, n f
 • ca  velejament, n m sin. compl.
 • es  conducción a vela, n f
 • fr  marche sur l'erre, n f
 • fr  roulement à roue libre, n m
 • it  veleggiamento, n m
 • en  coasting, n
 • en  sailing, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Acció de fer avançar per inèrcia un vehicle de motor mitjançant un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis quan no són necessaris, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

Note

 • 1. Habitualment en la conducció a vela es desacoblen automàticament el motor i la caixa de canvis quan es deixa de pitjar l'accelerador i es tornen a acoblar, també automàticament, quan es pitja el fre o l'accelerador.
 • 2. Les denominacions conducció a vela i velejament remeten per metàfora a la navegació a vela, en què l'embarcació avança sense recórrer a cap font d'energia interna; es tracta de la mateixa metàfora marítima que s'aplica, en el vol lliure, al vol a vela i als velers.
 • 3. L'equivalent francès marche sur l'erre és una denominació presa del trànsit ferroviari, en què erre feia referència a la velocitat residual del tren quan avançava per inèrcia, sense propulsió.
 • 4. Els verbs corresponents a la conducció a vela o velejament són conduir a vela i també anar a vela i velejament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme conducció a vela (sin. compl. velejament)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal conducció a vela i el sinònim complementari velejament.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives i lingüísticament adequades: pel que fa a conducció a vela, està constituïda per un nucli que indica el guiatge d'un vehicle i per un complement de significat metafòric que fa referència a l'absència d'esforç del motor; pel que fa a velejament, està constituïda per una sola paraula originària de l'àmbit nàutic que recull el mateix significat metafòric que el complement de la denominació principal.

  ·La forma conducció a vela es documenta amb aquest significat en alguns textos especialitzats i divulgatius; la forma velejament tan sols es documenta en l'àmbit nàutic, però es considera que, per metàfora, pot cobrir adequadament el significat relacionat de l'automoció.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit consultat.

  ·En altres llengües estudiades es documenten metàfores equivalents, anàlogues en castellà i italià i pròximes en anglès.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
velejar velejar

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  conduir a vela, v intr
 • ca  anar a vela, v intr sin. compl.
 • ca  velejar, v intr sin. compl.
 • es  conducir a vela, v intr
 • fr  faire de la roue libre, v intr
 • fr  marcher sur l'erre, v intr
 • it  veleggiare, v intr
 • en  coast, to, v intr
 • en  sail, to, v intr

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Fer avançar per inèrcia un vehicle de motor mitjançant un sistema electrònic que desacobla el motor i la caixa de canvis quan no són necessaris, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

Note

 • 1. Habitualment en l'acció de conduir a vela es desacoblen automàticament el motor i la caixa de canvis quan es deixa de pitjar l'accelerador i es tornen a acoblar, també automàticament, quan es pitja el fre o l'accelerador.
 • 2. Les denominacions conduir a vela, anar a vela i velejar remeten per metàfora a la navegació a vela, en què l'embarcació avança sense recórrer a cap font d'energia interna; es tracta de la mateixa metàfora marítima que s'aplica, en el vol lliure, al vol a vela i als velers.
 • 3. L'equivalent francès marcher sur l'erre és una denominació presa del trànsit ferroviari, en què erre feia referència a la velocitat residual del tren quan avançava per inèrcia, sense propulsió.
 • 4. L'acció de conduir a vela, anar a vela o velejar és la conducció a vela o el velejament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme conduir a vela (sin. compl. anar a vela; velejar)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal conduir a vela i els sinònims complementaris anar a vela i velejar.

  Criteris aplicats

  ·Són denominacions descriptives i lingüísticament adequades: pel que fa a conduir a vela i anar a vela, estan constituïdes per un nucli que indica el guiatge o el moviment d'un vehicle i per un complement de significat metafòric que fa referència a l'absència d'esforç del motor; pel que fa a velejar, està constituïda per una sola paraula originària de l'àmbit nàutic que recull el mateix significat metafòric que el complement de les altres denominacions.

  ·La forma conduir a vela es documenta amb aquest significat en alguns textos especialitzats i divulgatius; les formes anar a vela i velejar tan sols es documenten en l'àmbit nàutic, però es considera que, per metàfora, poden cobrir adequadament el significat relacionat de l'automoció.

  ·Tenen l'aval dels especialistes de l'àmbit consultat.

  ·En altres llengües estudiades es documenten metàfores equivalents, anàlogues en castellà i italià i pròximes en anglès.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]