Educar amb actitud positiva

© Meri Martorell Mascaró

S’acaba d’aprovar en català la denominació criança positiva per a fer referència al concepte de l’àmbit de l’educació conegut en anglès amb la forma positive parenting, traduïda sovint en català, de manera poc adequada, amb el calc *parentalitat positiva.

La criança positiva és un tipus d’educació dels infants en el context familiar basada en el respecte i el reconeixement de la individualitat i en un tracte afectiu i no violent dins un marc de normes i valors, que té com a objectiu potenciar la seguretat i l’autonomia progressiva de l’infant i contribuir al seu desenvolupament integral. És un tipus d’educació propugnat especialment des del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, que l’any 2006 va difondre una recomanació (Recomanació 19) sobre aquest tipus d’educació.

Per influència de la forma anglesa originària (positive parenting), i pel fet que el concepte fa referència a un tipus d’educació donat pels pares o, en tot cas, per aquelles persones sobre les quals recau la responsabilitat de fer de pares de l’infant, s’ha popularitzat en català el calc directe de la forma anglesa, *parentalitat positiva, ara rebutjat pel Consell Supervisor. També en la resta de llengües romàniques té una gran difusió el calc de l’anglès: parentalité positive en francès; parentalidad positiva en castellà; genitorialità positiva en italià, etc.

El Consell Supervisor fa notar, malgrat tot, que parenting (“The care and upbringing of a child”, segons el diccionari Collins) és el substantiu anglès que fa referència al concepte tradicional de criança, és a dir, a l’acció de criar un infant, d’educar-lo o instruir-lo, que ja se sol vincular també al context familiar. Optar per parentalitat implicaria, doncs, donar entrada a un neologisme poc transparent per a designar un concepte de facto ja existent, però que es coneix amb un altre nom; seria, per tant, una creació innecessària, que remetria més aviat, a més, a una qualitat (la qualitat de ser pares) i no a una acció, que és el que indica el sufix -ing anglès de parenting.

Cal tenir present, finalment, que la forma criança positiva és paral·lela a la denominació catalana d'altres conceptes relacionats del mateix àmbit, com ara criança respectuosa o criança compartida.

Aviat podreu consultar la fitxa completa d’aquest terme al Cercaterm i a la Neoloteca.