La Terminologia de l’educació per a la salut: consens i innovació per als reptes del sistema sanitari

imatge de la capçalera del diccionari en línia

Els reptes que afronta el sistema de salut deguts als canvis demogràfics, epidemiològics, tecnològics i socioeconòmics són enormes i impacten directament en la manera com les persones han de capacitar-se per a tenir cura de la seva salut i per a gestionar les malalties que, eventualment, puguin patir. Així, l’educació per a la salut, com a estratègia que incrementa les competències d’autocura de les persones, esdevé un argument central de les polítiques sanitàries dels propers anys. En la mesura que aquest àmbit ha estat sotmès darrerament a importants innovacions, exigeix una posada al dia quant a la denominació i la conceptualització dels principals elements que el componen.

La Terminologia de l'educació per a la salut és un projecte del Departament de Salut i el TERMCAT, en col·laboració amb l'Escola de Salut de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El seu objectiu principal és actualitzar la terminologia en l'àmbit de la promoció de la salut i l'educació per a la salut, per mitjà del foment d’un consens ampli i sòlid que permeti crear un marc denominatiu i conceptual compartit.

La iniciativa ha comptat amb la participació de 58 professionals de diferents sectors relacionats amb l’atenció sanitària i social, la terminologia, la pedagogia i les tecnologies emergents.

El mètode utilitzat per a aquest projecte segueix les fases estandarditzades del TERMCAT, i inclou la revisió bibliogràfica, la definició d'àmbits temàtics, la distribució i la priorització de termes, la selecció d'experts revisors, la validació de les definicions, l’anàlisi de resultats i la reformulació de les definicions. Aquest procés ha generat un diccionari en línia amb 102 termes prioritzats, dels quals s’estableix la denominació catalana —i els respectius equivalents en castellà i anglès— i una definició actualitzada.

Aquest consens terminològic, doncs, posa al dia les definicions de conceptes clàssics de l’educació per a la salut i, alhora, s’adapta a les innovacions recents en camps com, per exemple, la intel·ligència artificial, la realitat ampliada o l'autoaprenentatge. Cal considerar-la, en conseqüència, una terminologia oberta, que molt probablement convindrà ampliar o actualitzar, també per a recollir-hi els suggeriments dels seus usuaris. 

La Terminologia de l’educació per a la salut representa un esforç col·lectiu i interdisciplinari important que fomenta una comprensió i una comunicació millors dels principals termes relacionats amb l’àmbit, a la vegada que minimitza comprensions ambigües i afavoreix una manera comuna d’entendre’s, de compartir coneixement i expertesa i d’avançar en un àmbit crucial per a la solvència futura del sistema de salut del país.

Aquesta iniciativa marca un pas important en la promoció de l'alfabetització en salut i l'empoderament de les persones en la gestió de la seva pròpia salut, a la vegada que protegeix la llengua catalana i defineix les principals innovacions que marcaran el futur de l'educació en aquest camp.

 

Dr. Carles Blay
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Equip de treball de la Terminologia de l’educació per a la salut