#termedelasetmana: feminització de la pobresa

imatge al·legòrica

Aquesta setmana es duen a terme nombroses iniciatives a l’entorn de la commemoració del 8 de Març, el Dia Internacional de les Dones. I el #termedelasetmana que us proposem també s’hi pot relacionar, malauradament. Es tracta del terme feminització de la pobresa.

Fa referència a la prevalença creixent de la pobresa entre les dones en comparació amb els homes, com a resultat d’una discriminació estructural que afecta les vides de les dones i que es reflecteix en salaris, pensions o subsidis més baixos. La feminització de la pobresa implica que les dones estan més exposades a patir situacions d’empobriment pel sol fet de ser dones.

Des del punt de vista formal, es tracta d’un sintagma ben transparent semànticament: sobre la base feminització, que remet a la idea de ‘convertir en femení’ o ‘fer que sigui propi del femení’, el complement especifica l’àmbit d’aplicació del terme.

Trobareu el terme, amb la definició i els equivalents en altres llengües, en el recull Terminologia de les dones en el món laboral, un diccionari en línia que sempre és recomanable de tenir present, però especialment pertinent durant aquesta setmana.

 

[Font: TERMCAT]