Actualització del Cercaterm (08/04/2019)

Actualització Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents:

 

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Segona edició del vocabulari de la norma UNE-ISO 9000 Sistemes de gestió de la qualitat: Principis bàsics i vocabulari, corresponent a la versió de la norma de 2015, que substitueix el vocabulari basat en la norma de 2005. El TERMCAT en va fer la versió catalana amb l’assessorament d'especialistes de la càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya. Conté 138 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions, i també amb equivalents en gallec proporcionats per Realiter. (Per exemple, comitè de revisió i pla de gestió de projectes.)

—Actualització anual del Lèxic de fàrmacs, elaborat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT l’any 2008. En aquesta actualització, que té 3.193 termes (amb les aplicacions terapèutiques, el número CAS corresponents i els equivalents en castellà. francès i anglès), s’hi han incorporat les denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades el 2018. (Per exemple, bictegravir i vestronidasa alfa.)

—Actualització anual del Lèxic d’additius alimentaris, elaborat pel Departament de Salut i el TERMCAT l’any 2012. En aquesta actualització, que té 397 termes (amb els usos principals aprovats, el número E d’identificació i els equivalents en castellà, francès i anglès), s’han suprimit tres fitxes corresponents a additius retirats del mercat per les autoritats europees el 2018 i s’han modificat dues denominacions. (Concretament, àcid carmínic i etil lauroïl arginat.)

—Actualització del Glossari de jardineria i paisatgisme, elaborat per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i el TERMCAT l’any 2016 amb la voluntat de facilitar la consulta dels glossaris annexos a les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme publicades a partir de 1999. Actualment conté 1.905 termes, amb definició. (Per exemple, connectivitat ecològica i zona de rusticitat.)

 

Fitxes de criteris noves

—3 fitxes noves que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT o per altres institucions. (Per exemple, CRITERI Escalar (un conflicte), (un conflicte) escalar o (un conflicte) escalar-se? i CRITERI Noms compostos verb+nom: Base nominal singular o plural?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

 

Termes puntuals nous o actualitzats

—42 termes de diferents àmbits i procedències, elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, carpeta de cama, en Transports, i factor predisposant, en Ciències de la salut.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.