Actualització del Cercaterm (16/01/2023)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm, que recull els últims materials preparats durant el 2022, incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

–El vocabulari Tastets de cuina amaziga, elaborat pel TERMCAT i el Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l’Associació Taghrast-Espai Amazic, que és la versió en línia del llibret publicat el 2010 per Linguamón - Casa de les Llengües. Conté 53 termes de plats típics amazics, amb la denominació catalana i la denominació amaziga (escrita en alfabet llatí i en alfabet tifinag, que és l’alfabet propi de l’amazic). (Per exemple, aferfur de moresc i llet agra i harira de sèmola.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats

—Un nou conjunt de fitxes del projecte Guaita terminològica, en què col·laboren l’Institut d’Estudis Catalans, el TERMCAT i la Universitat Pompeu Fabra. En aquesta actualització s’hi han afegit 182 termes corresponents a les àrees de Bioquímica, Química i Genètica, que tenen relació amb la 8a edició del manual Biochemistry (2015). Ara el diccionari conté 373 termes, amb equivalents en castellà i anglès i amb definicions. (Per exemple, constant al·lostèrica i tioesterasa.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—11 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 5 de nous elaborats per les àrees terminològiques del TERMCAT, en els àmbits d’Esports i Ciències de la Terra. (Per exemple, fons de braços Wenson.)
  • 6 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, en Ciències de la Terra. (Per exemple, litometeor.)

Els termes nous o actualitzats es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments fets per l’Optimot, per especialistes que col·laboren amb el TERMCAT i per usuaris del Cercaterm. Per exemple, s’ha esmenat la denominació *colifag a favor de colífag, d’acord amb el caràcter preaccentuat de la forma sufixada -fag i, a la fitxa de tot-u, esmena de l’equivalent castellà *zahorra artificial a favor de zahorra i afegiment de l’equivalent francès tout-venant.