El Cercaterm incorpora nova terminologia de pesticides

pesticides

Des d’avui, el TERMCAT ofereix a la consulta pública, per mitjà del Cercaterm, un conjunt de més de quatre-cents termes relatius a substàncies actives que formen part de diferents productes fitosanitaris. Cada fitxa terminològica conté les denominacions catalanes considerades adequades, d’acord amb la sistematització dels usos terminològics propis de l’àmbit, i equivalents en castellà i anglès. En són exemples termes com ara aldrín, azinfòs d’etil, diazinon, metacrifòs o paration de metil.

La terminologia difosa prové de diversos treballs d’assessorament del Centre, per als quals s’ha comptat amb el suport puntual d’especialistes de química orgànica i del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de cobrir buits de terminologia detectats en els diversos àmbits temàtics representats en el Cercaterm. En aquesta ocasió, s’ha treballat l’àmbit de la química agrícola, que, per la seva relació amb l’alimentació i la salut, desperta l’interès de força sectors de la societat.