Es publica el Lèxic de proves de medicina nuclear

ìmatge d'una prova

S’ha publicat en línia el Lèxic de proves de medicina nuclear, elaborat pel Departament de Salut i el TERMCAT, que recull 250 termes relacionats amb les proves de diagnòstic per la imatge que formen part del catàleg d’exploracions inclòs en el Diccionari clínic per a iSalut.

En conjunt, el diccionari aplega 484 denominacions en català i 435 equivalents en castellà, a més dels codis corresponents del catàleg de la Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SEMNIM). S’hi poden trobar termes com ara angiogammagrafia renal, detecció isotòpica intraoperatòria de tumors, limfogammagrafia, prova de l'alè amb colquicina, rastreig gammagràfic amb immunoglobulines, sinoviortesi radioisotòpica amb reni o tomografia per emissió de positrons cerebral de perfusió.

Les dades que ofereix el diccionari en línia procedeixen inicialment de l’assessorament fet l’any 2018 pel TERMCAT, per iniciativa del Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut, en què es va validar la versió catalana del catàleg de procediments en medicina nuclear elaborat per la SEMNIM. Aquesta actuació té l’origen en el projecte Diccionari clínic per a iSalut, impulsat des de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) de la Fundació TIC Salut Social, en col·laboració amb l’Àrea de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de la Salut.

En el diccionari en línia la informació s’ha adaptat al format terminogràfic per a facilitar la recuperació de les dades, i s’ofereix també un accés temàtic, que permet agrupar les proves segons l’especialitat (cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, etc.). Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha, els equivalents en castellà i el codi del catàleg de la SEMNIM. Puntualment, quan s’ha considerat necessari, s’hi han inclòs notes lingüístiques.

El diccionari s’emmarca en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos diccionaris, com ara la Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions o la Terminologia de la COVID-19, per citar només els més recents.

Aquesta obra forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.