Publicat en paper el Diccionari de l'activitat parlamentària

imatge del diccionari

El Diccionari de l'activitat parlamentària ja ha estat editat en paper, tal com s'havia anunciat quan se'n va presentar l'edició en línia, el desembre de l'any passat. L'objectiu de l'obra és facilitar el coneixement dels termes més adequats a totes les persones que han de fer ús d'aquesta terminologia (polítics, periodistes, professionals del sector, etc.).

El Diccionari de l’activitat parlamentària conté 422 fitxes i ha estat elaborat pel TERMCAT en coautoria amb el Parlament de Catalunya i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya. Pretén posar a l’abast dels especialistes del món acadèmic, dels professionals de l’àmbit parlamentari i de qualsevol persona interessada la terminologia pròpia de l’activitat del Parlament de Catalunya.

Recull els termes referents a l'organització i el funcionament del Parlament, i a les diverses funcions que li són intrínseques, com és la funció legislativa, la funció d'impuls i de control de l'acció de govern i la funció interventora. També inclou termes referents a la tècnica legislativa i a la relació entre el Parlament i altres institucions. Cada entrada conté la denominació catalana principal i les sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en occità, castellà, francès i anglès; una definició, i notes explicatives.

Les entrades més consultades en la versió en línia són, a dia d'avui, uixer | uixera, lletrat | lletrada, secretari general del Parlament | secretària general del Parlament, Mesa del Parlament, lletrat major | lletrada major, secretari de la Mesa del Parlament | secretària de la Mesa del Parlament, Grup Mixt, diputat no adscrit | diputada no adscrita, faristol i vicepresident del Parlament | vicepresidenta del Parlament.

Com a material complementari del diccionari en línia, també s'ofereix una infografia interactiva amb els termes presents en El Saló de Sessions i la Mesa del Parlament.