Reunió d’experts sobre la terminologia de l’atenció integrada

Atenció integrada

Avui, 14 de setembre, té lloc a la seu del TERMCAT una reunió de treball en què s’estudiarà un recull de termes de l’àmbit de l’atenció integrada, el nou model d’atenció basat en la integració de l’atenció social i l’atenció sanitària.

L’objectiu de la reunió, a la qual està previst que assisteixin una dotzena d’especialistes procedents de diferents organismes, tant de l’àmbit dels serveis socials com de l’àmbit sanitari, és delimitar conceptualment una vintena de termes i consensuar-ne les definicions; tot plegat amb la finalitat última de crear, a partir de diferents punts de vista, una única visió del nou model d’atenció.

Entre els termes que s’estudiaran en aquesta reunió hi ha conceptes generals del model d’atenció integrada (per exemple, atenció centrada en la persona), termes referents a les persones ateses (pacient fràgil, fragilitat, etc.), termes referents al model d’atenció (atenció de llarga durada, atenció continuada, atenció personalitzada, etc.) i termes referents als instruments d’integració social i sanitària (decisió compartida, transició assistencial, etc.).

Aquesta sessió de normalització s’emmarca en el projecte de la Terminologia de l’atenció integrada, un diccionari en línia elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) que contindrà la terminologia bàsica de l’àmbit (uns vuitanta termes), amb denominacions catalanes, equivalents en castellà i anglès, i definicions. Per aconseguir el màxim consens en la terminologia bàsica del nou model, en les fases prèvies del projecte hi han participat gairebé un centenar d’especialistes; la reunió d’avui, doncs, representa l’etapa final del projecte, en què queden pendents d’estudi els termes amb més vacil·lacions conceptuals i de més difícil consens.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.