S'actualitza el Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT)

Actualització DEMCAT 2018

El diccionari en línia Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball ha estat actualitzat amb les dades resultants del treball terminològic dut a terme durant el segon semestre de l’any 2017, en el marc del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana.

A dia d’avui l’obra conté més de 75.300 fitxes, cadascuna de les quals ofereix els termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques, a més a més de notes complementàries.

En aquesta actualització, a banda del progrés en la revisió de determinades àrees (farmacologia o cirurgia), la novetat més destacable és la incorporació de prop de 2.870 termes pertanyents als camps de l’atenció integrada, els fàrmacs i les malalties infeccioses, a més a més de termes de ciències de la salut procedents de consultes terminològiques resoltes pel TERMCAT.

Igualment, com a conseqüència de les tasques dutes a terme durant el 2017 per a adaptar les bases de dades del TERMCAT a les modificacions ortogràfiques acordades pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans l’octubre de 2016, els termes del DEMCAT es poden consultar en la forma normativa actual (vegeu, per exemple, subaracnoidal o blefaroespasme).

Per a fer possible que els usuaris puguin ponderar la informació que ofereix el diccionari, es fa servir un sistema de marcatge simple, mitjançant etiquetes descriptives que identifiquen les fitxes en què s'ha treballat i el tipus d’intervenció que s'hi ha fet (per exemple, vegeu bromocriptina, fitxa revisada; frenorràfia, fitxa modificada, o microdosificació, fitxa en curs de revisió).

El projecte DEMCAT es un projecte conjunt de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT, que aquest any ha continuat tenint el patrocini de la Fundació Dr. Antoni Esteve.