El TERMCAT acull noves estudiants en pràctiques

Estudiants en pràctiques

Durant els mesos de juny i juliol el TERMCAT ha acollit dues estudiants en pràctiques de disciplines associades a l’activitat terminològica del Centre.

Per una banda, Laura Gállego, estudiant del Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials, de la Universitat de Barcelona, ha col·laborat en un projecte de recerca terminològica d’un conjunt de termes referits a la violència contra les dones i en tasques de difusió de material didàctic relacionat amb la Terminologia del consentiment sexual.

Per una altra banda, Marta Micaela Soria, estudiant del Grau de Traducció i Interpretació de la Universitat de Salamanca, està col·laborant en projectes terminològics dels àmbits del dret, de les TIC i de l’alimentació i la gastronomia, fent tasques de buidatge de termes i d’elaboració, compleció o classificació temàtica de fitxes terminològiques, i en la localització de criteris metodològics.

Les pràctiques, que es duen a terme en modalitat presencial o semipresencial, ofereixen als estudiants un aprenentatge complementari a la formació acadèmica i un contacte amb la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn professional.