El TERMCAT difon més de tretze mil termes nous durant l’any 2017

Termes 2017

Durant l’any 2017, el Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística, ha incorporat 13.474 articles terminològics nous a la seva plataforma pública. Amb aquestes incorporacions, actualment ja es poden consultar 354.516 entrades, que ofereixen un total d’1.343.952 denominacions en català i també en altres llengües, especialment en castellà, francès i anglès.

Cal destacar, a més, l’adaptació de més de 5.000 fitxes a la nova normativa ortogràfica difosa per l’Institut d’Estudis Catalans i la normalització de 335 neologismes de diversos àmbits d’especialitat, com ara la mediació, el transport sostenible o l’ornitologia.

L’activitat del Centre de Terminologia ha permès cobrir sectorialment les necessitats de terminologia nova, especialment en àmbits com ara el dret o les ciències de la salut, en què ha impulsat els projectes Terminologia jurídica i DEMCAT, respectivament. En concret, el TERMCAT ha participat durant l’any en 68 projectes terminològics, ja sigui com a autor o com a col·laborador, i fruit d’aquesta actuació n’han resultat 35 publicacions, entre les quals destaquen el Diccionari de gestió ambiental, la Terminologia dels drets humans, el Diccionari dels ocells del món, la Terminologia de la ciberseguretat, les Monedes del món i la Terminologia de les malalties infeccioses. A més a més, la xarxa de col·laboració amb altres sectors implicats en terminologia catalana ha permès difondre també més de 5.000 fitxes terminològiques de qualitat elaborades per altres organismes i particulars.

Els recursos terminològics disponibles en versió electrònica es poden consultar des de la interfície del Cercaterm, que dona accés a tota la producció de manera conjunta, i des de la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia, que actualment ofereix més de 120 títols dels més diversos àmbits d’especialitat. I el conjunt de productes elaborats, incloent-hi infografies interactives i altres formats innovadors, es pot consultar en el document Publicacions 2017. Entre aquestes publicacions, al costat dels nous productes, també hi ha les actualitzacions de diverses obres publicades anteriorment i títols que només es podien consultar en paper i presenten com a novetat l’edició en línia.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.