El TERMCAT ha col·laborat en la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014)

L'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, ha fet pública recentment la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014), en l'elaboració de la qual ha col·laborat el TERMCAT.

La CCPA-2014 és la classificació de productes de més ampli abast, ja que inclou tots els béns i serveis que produeix el conjunt de l'economia, i consta d'11.209 codis o entrades.

La versió del 2014 actualitza la Classificació catalana de productes per activitats de l'any 1996, per tal que sigui comparable amb les classificacions de productes per activitats homòlogues en els àmbits internacional (Classificació central de productes, anomenada CCP versió 2) i europeu (Classificació de productes per activitats, anomenada CPA-2008).

La intervenció del TERMCAT ha consistit en una revisió terminològica de les etiquetes corresponents als codis, que s'han adequat a les noves activitats econòmiques i productes (béns i serveis) que ha generat l'evolució de l'economia i la societat, especialment en els àmbits relacionats amb el medi ambient, les tecnologies de la informació i la comunicació, i els serveis socials.

Per a més informació, podeu consultar la notícia difosa des de l'Idescat.