El TERMCAT participa aquesta setmana en dos congressos internacionals sobre terminologia i neologia

Congressos 2018

Aquesta setmana el TERMCAT participa en dos esdeveniments de caràcter internacional que es duen a terme a França. Per una banda, dilluns 2 i dimarts 3 de juliol es fa a París la XIV Jornada Científica Realiter, amb el lema “Convergències i divergències en la pràctica terminològica”. I per una altra banda, del 4 al 6 de juliol es duu a terme a Lió el 4t Congrés Internacional de Neologia en Llengües Romàniques (CINEO).

El primer d’aquests esdeveniments és la trobada anual que organitza la xarxa Realiter, que aplega persones i organismes que treballen en terminologia en les diferents llengües romàniques. El director del TERMCAT, Jordi Bover, hi participa presentant una ponència titulada “L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar efectivitat”, i com a ponent de la taula rodona inicial de la Jornada, sobre la contribució dels experts en els treballs de planificació terminològica. També assistirà a l’assemblea general de la xarxa, que té lloc el dimarts dia 3.

Pel que fa al Congrés Internacional de Neologia en Llengües Romàniques, el TERMCAT hi participa amb una ponència a càrrec de la terminòloga Marta Sabater, titulada “La classificació dels termes normalitzats en català”, en què es presenta una iniciativa en curs al Centre de Terminologia que ha de permetre la classificació dels neologismes normalitzats i facilitar-ne l’estudi.

Amb la participació en aquests esdeveniments el TERMCAT reforça el seu paper referencial en l’àmbit terminològic a escala internacional i contribueix a fer present la llengua catalana en els fòrums d’intercanvi especialitzat de l’esfera lingüística.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.