El TERMCAT publica el Multidiccionari de la Xarxa Vives d’Universitats dins la seva col·lecció de diccionaris en línia

El TERMCAT publica dins la seva col·lecció de diccionaris en línia el Multidiccionari de la Xarxa Vives d’Universitats.

Aquest producte és fruit del treball col·laboratiu d’ambdues institucions, amb la voluntat de difondre en línia i de manera unitària els lèxics elaborats pel Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per diversos serveis lingüístics universitaris, de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquesta nova interfície de consulta facilitarà, també, d’ara endavant, la gestió i l’actualització d’aquestes dades terminològiques.

El Multidiccionari conté 5.451 termes dels àmbits d’especialitat següents: botànica, ciència política, didàctica de l’educació física, educació musical, enginyeria industrial (mecànica i termodinàmica), fotoquímica i infermeria. En funció de les característiques de cada diccionari d’origen, els articles poden contenir equivalències en castellà, francès i anglès, definicions o notes.

Es pot accedir al diccionari des de la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia (apartat “Diccionaris allotjats”) del web del TERMCAT, que recull més de noranta repertoris terminològics d'àmbits especialitzats, i també des del web de la Xarxa Vives d’Universitats.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.