Back to top
0 CRITERI quilometratge alimentari o aliment de gran quilometratge? 0 CRITERI quilometratge alimentari o aliment de gran quilometratge?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI quilometratge alimentari o aliment de gran quilometratge?
 • es  (aliment de gran quilometratge) alimento de largo recorrido, n m
 • es  (quilometratge alimentari) kilometraje de los alimentos, n m
 • es  (quilometratge alimentari) kilómetro alimentario, n m
 • es  (quilometratge alimentari) kilómetro por alimento, n m
 • fr  (quilometratge alimentari) kilomètre-aliment, n m
 • fr  (quilometratge alimentari) kilomètre-assiette, n m
 • en  (aliment de gran quilometratge) long distance food, n
 • en  (quilometratge alimentari) food miles, n

<Alimentació. Gastronomia > Alimentació>

Definició
Tant quilometratge alimentari com aliment de gran quilometratge (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- El quilometratge alimentari (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és la distància recorreguda per un aliment entre el punt de producció i el punt de consum. Aquesta distància no sempre és fàcil de calcular, ja que un aliment processat industrialment pot incloure molts ingredients diferents i cadascun pot provenir d'un punt distint.
. Els equivalents castellans són kilometraje de los alimentos, kilómetro alimentario i kilómetro por alimento; els francesos, kilomètre-aliment i kilomètre-assiette, i l'anglès, food miles.

- Un aliment de gran quilometratge (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un aliment que es consumeix en un lloc molt allunyat del lloc de producció, cosa que fa necessària una elevada despesa energètica per a transportar-lo i conservar-lo.
. L'equivalent castellà és alimento de largo recorrido, i l'anglès, long distance food.

Es tracta de dos termes creats originalment en anglès amb una intenció crítica, per les conseqüències mediambientals negatives d'aquest sistema de producció, transport i consum dels aliments.

Nota

 • 1. En oposició a l'aliment de gran quilometratge, es parla de l'aliment de quilòmetre zero, que és l'aliment consumit en el mateix lloc de producció o bé en un punt molt proper. (L'equivalent castellà és alimento de quilómetro cero, i l'italià, cibo a chilometri zero.)
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de quilometratge alimentari i aliment de gran quilometratge al Cercaterm i la Neoloteca i la fitxa de aliment de quilòmetre zero al Cercaterm, i també els documents de criteri originals,Què és el quilometratge alimentari? (apartat "La Consulta del mes" del web del TERMCAT, <www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/184/&gt;) i Aliments viatgers (apartat "La finestra neològica", <www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/32/&gt;).