Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  internet, n m/f
 • es  internet, n m/f
 • fr  internet, n m
 • it  internet, n f
 • pt  internet, n f
 • en  internet, n
 • de  Internet, n n

<Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades>

Definició
Xarxa informàtica mundial constituïda per un conjunt de xarxes connectades per mitjà de diversos protocols estandarditzats que permet l'intercanvi d'informació entre els usuaris.

Nota

 • La denominació internet és un acrònim format a partir de l'anglès inter(connected) net(works). S'escriu amb majúscula inicial (Internet) si es vol remarcar el seu caràcter de referent únic i es considera un nom propi; s'escriu amb minúscula inicial (internet), en canvi, si s'interpreta com un mitjà de comunicació més, anàleg a d'altres com ara la televisió, el telèfon o la ràdio.
 • Observacions del Consell Supervisor sobre la majúscula inicial del substantiu internet:

  Arran de l'aprovació de la denominació màrqueting per internet (procedent de la sessió de normalització de termes de màrqueting digital del dia 21 de març de 2014) el Consell Supervisor es planteja la necessitat d'escriure el substantiu internet amb majúscula inicial.

  Aquest substantiu ha tingut fins ara consideració de nom propi i s'ha difós amb majúscula inicial des del TERMCAT. El diccionari normatiu no el recull com a entrada, però l'utilitza en les definicions de internauta, pàgina, web i xat, i també el fa aparèixer amb majúscula.

  Malgrat tot, actualment hi ha una tendència creixent en totes les llengües a utilitzar el mot amb minúscula. La majoria d'obres lexicogràfiques en les diferents llengües admeten ja les dues variants, segons si el mot s'interpreta com a nom propi o bé com a nom comú.

  Seguint aquesta tendència, doncs, el Consell Supervisor opta per admetre les dues grafies d'aquesta denominació, entenent que responen a concepcions del terme lleument diferents:

  -La grafia Internet es deuria a la consideració de la xarxa com a objecte únic, d'acord amb el tractament dels noms propis.

  -La grafia internet es deuria a la consideració de la xarxa com a mitjà de comunicació, paral·lelament a televisió, telèfon o ràdio.

  El Consell Supervisor fa notar que ja hi ha altres casos de substantius en la llengua que admeten la doble grafia, en majúscula o minúscula, segons si tenen consideració de nom propi o no. És el cas, per exemple, dels substantius sol i lluna.


  Observacions del Consell Supervisor sobre el gènere gramatical del substantiu internet:

  El Consell Supervisor, d'acord amb la vacil·lació de gènere documentada (fomentada segurament per la consideració de nom propi que ha tingut fins ara el terme), aprova internet com a substantiu que tant pot utilitzar-se en masculí com en femení. La forma del terme i la tendència general de la llengua a l'ús del gènere menys marcat en els casos de vacil·lació porta a l'ús en masculí, mentre que el referent semàntic xarxa, que és femení, porta a l'ús en femení. Aquests arguments, juntament amb la constatació que en les altres llengües romàniques tampoc hi ha unanimitat de gènere, aconsellen deixar oberta de moment aquesta qüestió i admetre les dues possibilitats.

  [Acta 573, 10 d'abril de 2014]