Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
declaració d'utilitat pública declaració d'utilitat pública

  • ca  declaració d'utilitat pública, n f
  • es  declaración de utilidad pública, n f

Garantia patrimonial, Activitat administrativa

Definició
Manifestació de la llei per la qual, de forma justificada, una finalitat es considera d'utilitat pública amb l'efecte d'habilitar l'exercici de la potestat expropiatòria de l'Administració pública sobre els béns, drets i interessos que es considerin necessaris per a acomplir aquella finalitat.

Nota

  • 1. La declaració d'utilitat pública és un requisit previ a una expropiació forçosa.
  • 2. La declaració d'utilitat pública es considera implícita si en un pla d'obres i serveis d'una administració pública territorial hi ha alguna afectació de béns immobles.