Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
mesura provisional mesura provisional

  • ca  mesura provisional, n f
  • es  medida provisional, n f

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

Definició
Mesura que, una vegada iniciat un procediment administratiu, l'òrgan administratiu competent per a resoldre'l pot adoptar fonamentadament, d'ofici o a instància de part, per assegurar l'eficàcia de la resolució.

Nota

  • 1. En cas d'urgència, l'òrgan administratiu pot adoptar les mesures provisionals abans d'iniciar el procediment administratiu, en els supòsits previstos expressament per una norma amb rang de llei, que s'han de confirmar, modificar o aixecar en l'acord d'iniciació del procediment. 2. Si no s'inicia el procediment administratiu en el termini de quinze dies després de l'adopció d'aquestes mesures o si l'acord d'iniciació no conté un pronunciament exprés, les mesures provisionals queden sense efecte.