Back to top

Criteris terminològics

Presentació
CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (3): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN ALTRES LLENGÜES CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (3): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN ALTRES LLENGÜES

 • ca  CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (3): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN ALTRES LLENGÜES
 • es  deslucido -da (EXEMPLE de representació del femení en castellà), adj
 • es  oblicuo -cua (EXEMPLE de representació del femení en castellà), adj
 • fr  adhésif -ive (EXEMPLE de representació del femení en francès), adj
 • fr  défraîchi -ie (EXEMPLE de representació del femení en francès), adj
 • fr  feuillé -ée (EXEMPLE de representació del femení en francès), adj
 • fr  hélicoïdal -ale (EXEMPLE de representació del femení en francès), adj
 • fr  lourd lourde (EXEMPLE de representació del femení en francès), adj
 • gl  sobado -a (EXEMPLE de representació del femení en gallec), adj
 • it  rovinato (EXEMPLE de representació del femení en itailà), adj
 • pt  usado (EXEMPLE de representació del femení en portuguès), adj
 • de  gebraucht (EXEMPLE de representació del femení en alemany), adj

Criteris metodològics > Categoria lèxica, Criteris metodològics > Equivalents

Definició
En llengües de gènere més o menys pròximes, se segueixen bàsicament dos sistemes diferents per representar la forma femenina dels adjectius:
(1) Forma masculina + terminació femenina: Es redueix la forma femenina a la terminació (segons criteris diversos).
(2) Forma masculina: No es dona cap indicació sobre el femení perquè es considera previsible.

A. Forma masculina + terminació femenina
- En castellà, es representa la terminació femenina amb l'última síl·laba.
Ex. 1: deslucido -da adj
Ex. 2: oblicuo -cua adj
- En francès es representa la terminació femenina des del nucli vocàlic de l'última síl·laba del masculí i s'escriu la paraula completa quan només en queden fora una o dues lletres.
Ex. 1: feuillé -ée adj
Ex. 2: défraîchi -ie adj
Ex. 3: hélicoidal -ale adj
Ex. 4: adhésif -ive adj
Ex. 5: lourd lourde adj
- En gallec es representa la terminació femenina amb l'última vocal.
Ex.: sobado -a adj

B. Forma masculina
- En italià, en portuguès i en alemany no se sol representar la terminació femenina, perquè es considera que és del tot previsible a partir de la forma masculina.
Ex. 1 (italià): rovinato adj
Ex. 2 (portuguès): usado adj
Ex. 3 (alemany): gebraucht adj

Nota

 • Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Categoria lèxica adjectiu (1): Generalitats i CRITERI Categoria lèxica adjectiu (2): Representació del femení en català.