Back to top
bacil de Calmette-Guérin bacil de Calmette-Guérin

Immunització activa i passiva

 • ca  bacil de Calmette-Guérin, n m
 • ca  BCG, n m sigla
 • es  bacilo de Calmette-Guérin
 • es  BCG sigla
 • fr  bacille de Calmette-Guérin
 • fr  BCG sigla
 • en  bacille Calmette-Guérin
 • en  bacillus Calmette-Guérin
 • en  BCG sigla

Immunització activa i passiva

Definició
Soca atenuada de Mycobacterium tuberculosis, emprada com a vacuna contra la tuberculosi.
bacteriocidina bacteriocidina

Anticossos

 • ca  bacteriocidina, n f
 • es  bactericidina
 • en  bactericidin

Anticossos

Definició
Anticòs que té activitat bactericida.
bacteriòlisi bacteriòlisi

Resposta immunitària

 • ca  bacteriòlisi, n f
 • es  bacteriólisis
 • fr  bactériolyse
 • en  bacteriolysis

Resposta immunitària

Definició
Lisi de bacteris en presència del complement causada per anticossos.
bacteriolisina bacteriolisina

Anticossos

 • ca  bacteriolisina, n f
 • es  bacteriolisina
 • fr  bactériolysine
 • en  bacteriolysin

Anticossos

Definició
Anticòs que lisa bacteris en presència del complement.
BALT BALT

Òrgans i teixits limfoides

 • ca  teixit limfoide associat als bronquis, n m
 • ca  BALT, n m sigla
 • es  tejido linfoide asociado a los bronquios
 • es  BALT sigla
 • fr  tissu lymphoïde associé aux bronches
 • fr  BALT sigla
 • en  bronchial-associated lymphoid tissue
 • en  bronchus-associated lymphoid tissue
 • en  BALT sigla

Òrgans i teixits limfoides

Definició
Conjunt de teixits limfoides organitzats i de cèl·lules limfoides distribuïdes de forma difusa en el tracte respiratori, que intervé en la inducció de respostes immunitàries contra els antígens inhalats i les infeccions respiratòries.

Nota

 • La sigla BALT prové de l'anglès bronchial-associated lymphoid tissue.
basiliximab basiliximab

Immunomodulació

 • ca  basiliximab, n m
 • es  basiliximab
 • fr  basiliximab
 • en  basiliximab
 • CAS  179045-86-4

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunosupressor, inhibidor de la interleucina, que actua contra la cadena alfa del receptor de la IL-2 (anfigen CD25), el qual s'expressa sobre la superficie dels limfòcits-T com a resposta a estímuls antigènics.

Nota

 • El basiliximab s'empra en la profilaxi del rebuig agut en trasplantament renal al·logènic de novo en adults i infants.
basòfil basòfil

Cèl·lules i processos citològics

 • ca  basòfil, n m
 • es  basófilo
 • fr  basophile
 • en  basophil

Cèl·lules i processos citològics

Definició
Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics que es tenyeixen amb colorants bàsics i contenen mediadors inflamatoris que s'alliberen en les reaccions d'hipersensibilitat immediata.
BCG BCG

Immunització activa i passiva

 • ca  bacil de Calmette-Guérin, n m
 • ca  BCG, n m sigla
 • es  bacilo de Calmette-Guérin
 • es  BCG sigla
 • fr  bacille de Calmette-Guérin
 • fr  BCG sigla
 • en  bacille Calmette-Guérin
 • en  bacillus Calmette-Guérin
 • en  BCG sigla

Immunització activa i passiva

Definició
Soca atenuada de Mycobacterium tuberculosis, emprada com a vacuna contra la tuberculosi.
 • ca  factor de creixement dels limfòcits B, n m
 • ca  BCGF, n m sigla
 • es  factor de crecimiento de células B
 • es  BCGF sigla
 • fr  facteur de croissance des lymphocytes B
 • fr  BCGF sigla
 • en  B-cell growth factor
 • en  BCGF sigla

Immunitat cel·lular

Definició
Citocina que activa els limfòcits B.

Nota

 • La sigla BCGF prové de l'anglès B-cell growth factor.
BCR BCR

Receptors i molècules de membrana

 • ca  receptor dels limfòcits B, n m
 • ca  BCR, n m sigla
 • es  receptor de linfocitos B
 • es  BCR sigla
 • fr  récepteur des cellules B
 • fr  BCR sigla
 • en  B-cell receptor
 • en  BCR sigla

Receptors i molècules de membrana

Definició
Receptor antigènic de la superfície cel·lular dels limfòcits B, format per una immunoglobulina de membrana que reconeix específicament els determinants antigènics de forma directa.

Nota

 • 1. El BCR està associat a les cadenes α i β, que efectuen la transducció de senyals activadors cap a l'interior de la cèl·lula. Cada limfòcit B expressa un sol tipus d'immunoglobulina de membrana, com a conseqüència del reordenament gènic de les immunoglobulines, que produeix un únic gen a cadascun dels limfòcits B durant la seva maduració. En el curs de la resposta immunitària, la hipermutació somàtica i el canvi de classe poden modificar aquest únic gen codificador.
 • 2. La sigla BCR prové de l'anglès B-cell receptor.