Back to top
lactoferrina lactoferrina

Immunodeficiències

 • ca  lactoferrina, n f
 • es  lactoferrina
 • fr  lactoferrine
 • en  lactoferrin

Immunodeficiències

Definició
Proteïna glicosilada que conté ferro, present en els neutròfils i en algunes secrecions, que posseeix activitat bactericida i inhibeix la formació de colònies de granulòcits i macròfags.
 • ca  deficiència d'adhesió leucocitària, n f
 • ca  LAD, n f sigla
 • es  deficiencia de adhesión leucocitaria
 • es  LAD sigla
 • fr  déficit d'adhésion leucocytaire
 • fr  LAD sigla
 • en  leukocyte adhesion deficiency
 • en  LAD sigla

Immunodeficiències

Definició
Immunodeficiència primària d'herència autosòmica recessiva, caracteritzada per una expressió deficient de les molècules d'adhesió de la membrana leucocitària, i associada amb leucocitosi acusada i infeccions bacterianes i micòtiques greus, que es manifesta en les primeres setmanes de vida.

Nota

 • La sigla LAD prové de l'anglès leukocyte adhesion deficiency.
LATS LATS

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  LATS, n m
 • ca  estimulant tiroidal d'acció prolongada, n m sin. compl.
 • es  LATS
 • fr  LATS
 • en  LATS

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Autoanticòs dirigit contra el receptor de l'hormona estimuladora de la tiroide, capaç de mimetitzar l'acció de l'hormona hipofítica estimuladora de la glàndula tiroide, de manera que promou la producció d'hormones tiroidals.

Nota

 • La sigla LATS prové de l'anglès long-acting thyroid stimulator.
lck lck

Transducció de senyals intracel·lulars

 • ca  lck, n f
 • es  lck
 • fr  lck
 • en  lck

Transducció de senyals intracel·lulars

Definició
Tirosina-cinasa associada a diverses molècules de membrana, entre les quals destaquen el CD4 i el CD8, que constitueix un mediador essencial en l'inici de la transducció de senyals de limfòcits.

Nota

 • La proteïna lck és codificada pel gen LCK.
lectina lectina

Regulació del sistema immunitari

 • ca  lectina, n f
 • es  lectina
 • fr  lectine
 • en  lectin

Regulació del sistema immunitari

Definició
Proteïna que s'uneix específicament a glúcids i produeix l'aglutinació de cèl·lules i la precipitació de conjugats.
lectina d'unió a mannosa lectina d'unió a mannosa

Immunitat innata

 • ca  lectina d'unió a mannosa, n f
 • ca  MBL, n f sigla
 • es  lectina de unión a manosa
 • es  MBL sigla
 • fr  lectine liant le mannose
 • fr  MBL sigla
 • en  mannan-binding lectin
 • en  mannose-binding protein
 • en  MBL sigla

Immunitat innata

Definició
Col·lectina que, en unir-se als residus plasmàtics de mannosa de les parets de les cèl·lules bacterianes, actua com a opsonina i pot activar la via de la lectina del complement.

Nota

 • La sigla MBL prové de l'anglès mannan-binding lectin.
leflunomida leflunomida

Immunomodulació

 • ca  leflunomida, n f
 • es  leflunomida
 • fr  léflunomide
 • en  leflunomide
 • CAS  75706-12-6

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunosupressor i antireumàtic, inhibidor selectiu irreversible de la dihidroorotat-deshidrogenasa (DHODH), enzim clau en la síntesi de novo de les piridines, la qual cosa bloqueja el cicle cel·lular dels limfòcits T autoimmunes activats, detenint la proliferació limfocitària, que és un element bàsic en la destrucció articular. A més, inhibeix la tirosina-cinasa en els limfòcits T activats, cosa que s'ha relacionat amb el bloqueig en la producció d'anticossos de la classe IgG i la supressió de citocines proinflamatòries (factor de necrosi tumoral i interleucines 1 i 6).

Nota

 • La leflunomida respecta altres línies cel·lulars, fet que explica l'absència de citopènies i infeccions oportunistes.
 • La leflunomida s'usa en el tractament de l'artritis reumatoide.
lenalidomida lenalidomida

Immunomodulació

 • ca  lenalidomida, n f
 • es  lenalidomida
 • fr  lénalidomida
 • en  lenalidomida
 • CAS  191732-72-6

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunosupressor que inhibeix la proliferació de determinades cèl·lules hematopoètiques tumorals, potencia la immunitat cel·lular mediada pels limfòcits T i pels limfòcits natural killer i augmenta el nombre de cèl·lules T/NK, inhibeix l'angiogènesi mitjançant el bloqueig de la migració i l'adhesió de cèl·lules endotelials i de la formació de microvasos, augmenta la producció d'hemoglobina fetal de les cèl·lules mare hematopoètiques CD34+, i inhibeix la producció de citocines proinflamatòries pels monòcits.

Nota

 • La lenalidomida és un derivat de la talidomida. S'empra, en combinació amb dexametasona per al tractament del mieloma múltiple en pacients que hagin rebut com a mínim un altre tractament previ.
lepra lepromatosa lepra lepromatosa

Infecció per agents patògens

 • ca  lepra lepromatosa, n f
 • es  lepra lepromatosa
 • fr  lèpre lepromateuse
 • en  lepromatous leprosy

Infecció per agents patògens

Definició
Forma extrema de lepra en què, a causa de la resposta immunitària vehiculada per limfòcits de la subpoblació Th2, els pacients presenten un nivell elevat d'anticossos juntament amb una resposta feble d'immunitat cel·lular i en què el nombre de bacils de Mycobacterium leprae és més gran que en la lepra tuberculoide.
lepra tuberculoide lepra tuberculoide

Infecció per agents patògens

 • ca  lepra tuberculoide, n f
 • es  lepra tuberculoide
 • fr  lèpre tuberculoïde
 • en  tuberculoid leprosy

Infecció per agents patògens

Definició
Forma extrema de lepra en què, a causa de la resposta immunitària vehiculada per limfòcits de la subpoblació Th1, els pacients presenten un nivell baix d'anticossos juntament amb una resposta intensa d'immunitat cel·lular i en què el nombre de bacils de Mycobacterium leprae és menor que en la lepra lepromatosa.