Back to top
 • ca  factor activador de plaquetes, n m
 • ca  PAF, n m sigla
 • es  factor activador de plaquetas
 • es  PAF sigla
 • fr  facteur d'activation plaquettaire
 • fr  PAF sigla
 • en  platelet-activating factor
 • en  PAF sigla

Immunitat cel·lular

Definició
Mediador lipídic alliberat pels mastòcits, els leucòcits polimorfonuclears i els macròfags quan anticossos units als seus receptors d'Fc entren en contacte amb l'antigen, que causa agregació plaquetària i que pot ser un mediador en l'asma.

Nota

 • 1. El factor activador de plaquetes provoca in vitro un canvi de forma en les plaquetes.
 • 2. La sigla PAF prové de l'anglès platelet-activating factor.
PAGE PAGE

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  electroforesi en gel de poliacrilamida, n f
 • ca  PAGE, n f sigla
 • es  electroforesis en gel de poliacrilamida
 • es  PAGE sigla
 • fr  électrophorèse sur gel de polyacrylamide
 • fr  PAGE sigla
 • en  polyacrylamide gel electrophoresis
 • en  PAGE sigla

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Electroforesi en gel en què la matriu consisteix en un reticle obtingut mitjançant la polimerització d'acrilamida.

Nota

 • La sigla PAGE prové de l'anglès polyacrylamide gel electropohoresis.
palivizumab palivizumab

Immunomodulació

 • ca  palivizumab, n m
 • es  palivizumab
 • fr  palivizumab
 • en  palivizumab
 • CAS  188039-54-5

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunomodulador antivíric, anticòs monoclonal IgG1k, que inhibeix la fusió i neutralitza les soques subtipus A i B del virus respiratori sincicial i s'empra en la prevenció de malalties greus del tracte respiratori inferior per aquests virus.
PALS PALS

Òrgans i teixits limfoides

 • ca  polpa blanca, n f
 • ca  beina limfàtica periarteriolar, n f sin. compl.
 • ca  PALS, n f sigla
 • es  manguito linfoide periarteriolar
 • es  pulpa blanca
 • es  vaina linfática periarteriolar
 • es  PALS sigla
 • fr  pulpe blanche
 • fr  PALS sigla
 • en  periarteriolar lymphatic sheath
 • en  white pulp
 • en  PALS sigla

Òrgans i teixits limfoides

Definició
Part de la melsa que envolta les artèries, en forma d'una beina de limfòcits, principalment limfòcits T.

Nota

 • La sigla PALS prové de l'anglès periarteriolar lymphatic sheath.
 • ca  poliarteritis nodosa, n f
 • ca  poliarteritis nodosa clàssica, n f
 • ca  PAN, n f sigla
 • es  poliarteritis nudosa
 • es  poliarteritis nudosa clásica
 • es  PAN sigla
 • fr  périartérite noueuse
 • fr  PAN sigla
 • en  polyarteritis nodosa
 • en  PAN sigla

Autoimmunitat

Definició
Vasculitis sistèmica de probable causa autoimmunitària caracteritzada per necrosi de les artèries de calibre mitjà i petit sense formació de granulomes i associada amb la presència d'autoanticossos anticitoplasma de neutròfil.
pancitopènia pancitopènia

Immunopatologia

 • ca  pancitopènia, n f
 • es  pancitopenia
 • fr  pancytopénie
 • en  pancytopenia

Immunopatologia

Definició
Disminució simultània del nombre de totes les cèl·lules sanguínies causada principalment per alteracions de l'hematopoesi o per tumors de la medul·la òssia.
pàning pàning

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  pàning, n m
 • es  panning
 • fr  méthode d'adhérence sur plastique
 • fr  panning
 • en  panning

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Tècnica que permet seleccionar les cèl·lules d'una determinada subpoblació i que consisteix a incubar-les en una superfície sensibilitzada amb un antigen o un anticòs, de manera que hi quedin retingudes.
papaïna papaïna

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  papaïna, n f
 • es  papaína
 • fr  papaïne
 • en  papain

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Enzim obtingut del papaier, Carica papaya, capaç d'hidrolitzar certs enllaços peptídics en presència de grups tiol, emprat en l'obtenció de fragments Fab univalents i fragments Fc d'immunoglobulina.
paràlisi immunitària paràlisi immunitària

Tolerància immunitària

 • ca  paràlisi immunitària, n f
 • es  parálisis inmune
 • fr  paralysie immunitaire
 • en  immune paralysis

Tolerància immunitària

Definició
Tolerància immunitària que s'indueix experimentalment en ratolins de laboratori mitjançant la inoculació de grans quantitats de polisacàrid poc metabolitzable i que dura mentre aquest polisacàrid persisteix en l'organisme.
paraproteïna paraproteïna

Gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies

 • ca  paraproteïna, n f
 • es  paraproteína
 • fr  paraprotéine
 • en  paraprotein

Gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies

Definició
Immunoglobulina homogènia sintetitzada per un clon de cèl·lules plasmàtiques que han proliferat sense estimulació per un antigen, detectable perquè forma una banda contínua en l'electroforesi.

Nota

 • La presència de paraproteïnes a la sang o a l'orina va associada amb diverses malalties, com ara el mieloma múltiple.