Back to top
tacrolimús tacrolimús

Immunomodulació

 • ca  tacrolimús, n m
 • ca  FK506, n m sigla
 • es  tacrolimo
 • es  tacrolimus
 • es  FK506 sigla
 • fr  tacrolimus
 • fr  FK506 sigla
 • en  tacrolimus
 • en  FK506 sigla
 • CAS  104987-11-3

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunosupressor, inhibidor de la calcineurina i aïllat del fong Streptomyces tsukubaensis, que inactiva els limfòcits T mitjançant la inhibició del senyal de transducció del TCR, emprat en la prevenció del rebuig en trasplantaments.
talidomida talidomida

Immunomodulació

 • ca  talidomida, n f
 • es  talidomida
 • fr  thalidomide
 • en  thalidomide
 • CAS  50-35-1

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunomodulador i teratogen.

Nota

 • La talidomida apareix per inhibir la progressió del mieloma múltiple per diversos mecanismes:
  inhibeix la producció d'interleucina 6 (IL-6), activa l'apoptosi cel·lular mitjançant la caspasa-8, indueix la cinasa terminal c-jun (JNK) mitocondrial i activa les cèl·lules o limfòcits T perquè produeixin IL-2 alterant la quantitat i les funcions de les cèl·lules assassines naturals (o cèl·lula NK, de l'anglès natural killer), fet que augmenta l'activitat de les cèl·lules citotòxiques.

  Els usos terapèutics de la talidomida estan molt reglamentats a causa dels efectes teratògens que produeix.
TAP TAP

Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)

 • ca  transportador associat amb el processament antigènic, n m
 • ca  TAP, n m sigla
 • es  transportador asociado al procesamiento antigénico
 • es  TAP sigla
 • fr  transporteur associé à la maturation de l'antigène
 • fr  TAP sigla
 • en  transporter associated with antigen processing
 • en  TAP sigla

Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)

Definició
Transportador de pèptids des del citosol fins a la llum del reticle endoplasmàtic, on aquests s'uneixen a les molècules d'histocompatibilitat de classe I i n'estabilitzen l'estructura, mitjançant l'acció de la tapasina.

Nota

 • 1. S'han definit dos tipus de transportadors, el TAP-1 i el TAP-2.
 • 2. La sigla TAP prové de l'anglès transporter associated with antigen processing.
tapasina tapasina

Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)

 • ca  tapasina, n f
 • es  tapasina
 • fr  tapasine
 • en  tapasin

Complex d'histocompatibilitat principal (MHC)

Definició
Proteïna associada al TAP essencial per a l'acoblament de les molècules d'histocompatibilitat de classe I.
 • ca  factor de creixement dels limfòcits T, n m
 • ca  TCGF, n m sigla
 • es  factor de crecimiento de células T
 • es  TCGF sigla
 • fr  facteur de croissance des lymphocytes T
 • fr  TCGF sigla
 • en  T-cell growth factor
 • en  TCGF sigla

Immunitat cel·lular

Definició
Citocina que estimula la proliferació dels limfòcits T.

Nota

 • La sigla TCGF prové de l'anglès T-cell growth factor.
TCR TCR

Receptors i molècules de membrana

 • ca  receptor dels limfòcits T, n m
 • ca  TCR, n m sigla
 • es  receptor de linfocitos T
 • es  TCR sigla
 • fr  récepteur des cellules T
 • fr  TCR sigla
 • en  T-cell receptor
 • en  TCR sigla

Receptors i molècules de membrana

Definició
Receptor antigènic de la superfície cel·lular dels limfòcits T, format per una proteïna dimèrica ancorada a la membrana, que reconeix els pèptids antigènics fixats al solc d'unió al pèptid quan es mostren a la superfície de les cèl·lules presentadores d'antigen com a complexos pèptid-molècula d'histocompatibilitat de l'MHC.

Nota

 • 1. El TCR es compon de dues cadenes associades, α i β o γ i δ. Cada limfòcit T expressa un sol tipus de TCR, com a conseqüencia del reordenament gènic, que produeix un únic gen codificador en el curs de la maduració dels limfòcits T.
 • 2. La sigla TCR prové de l'anglès T-cell receptor.
tècnica de rosetes tècnica de rosetes

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  tècnica de rosetes, n f
 • es  roseteo
 • fr  technique des rosettes
 • en  rosette test
 • en  rosettes technique
 • en  rosetting

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Tècnica que permet aïllar limfòcits i que consisteix a incubar-los amb eritròcits, de manera que aquests se situen al voltant dels limfòcits formant una roseta.
tècnica de sandvitx tècnica de sandvitx

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  tècnica de sandvitx, n f
 • es  técnica de sándwich
 • fr  technique du sandwich
 • fr  technique en sandwich
 • en  sandwich technique

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Tècnica que permet detectar anticossos o cèl·lules productores d'anticossos, en què l'antigen reacciona de primer amb un estrat d'anticossos no marcats i després amb un d'anticossos marcats i queda col·locat entre tots dos.
teixit limfàtic teixit limfàtic

Òrgans i teixits limfoides

 • ca  teixit limfoide, n m
 • ca  teixit limfàtic, n m sin. compl.
 • es  tejido linfático
 • es  tejido linfoide
 • fr  tissu lymphoïde
 • en  lymphatic tissue
 • en  lymphoid tissue

Òrgans i teixits limfoides

Definició
Teixit propi dels òrgans limfoides en el qual predominen els limfòcits i les cèl·lules accessòries.

Nota

 • El teixit limfoide forma, per exemple, la melsa, els ganglis limfàtics, el timus, les plaques de Peyer i les amígdales palatines.
teixit limfoide teixit limfoide

Òrgans i teixits limfoides

 • ca  teixit limfoide, n m
 • ca  teixit limfàtic, n m sin. compl.
 • es  tejido linfático
 • es  tejido linfoide
 • fr  tissu lymphoïde
 • en  lymphatic tissue
 • en  lymphoid tissue

Òrgans i teixits limfoides

Definició
Teixit propi dels òrgans limfoides en el qual predominen els limfòcits i les cèl·lules accessòries.

Nota

 • El teixit limfoide forma, per exemple, la melsa, els ganglis limfàtics, el timus, les plaques de Peyer i les amígdales palatines.