Back to top

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  unitat, n f
 • ca  unitat de mesura, n f sin. compl.
 • es  unidad
 • es  unidad de medida sin. compl.
 • fr  unité
 • fr  unité de mesure sin. compl.
 • pt  unidade
 • pt  unidade de medida sin. compl.
 • en  measurement unit
 • en  unit sin. compl.
 • en  unit of measurement sin. compl.
 • cod  1.9

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud escalar real, definida i adoptada per convenció, amb la qual es pot comparar qualsevol altra magnitud de la mateixa naturalesa a fi d'expressar la relació entre ambdues en forma numèrica.

Nota

 • 1. Les unitats de mesura es designen per noms i símbols assignats convencionalment.
 • 2. Les unitats de mesura de magnituds de la mateixa dimensió poden designar-se mitjançant el mateix nom i el mateix símbol encara que aquestes magnituds no siguin de la mateixa naturalesa. S'utilitza, per exemple, el nom joule per kelvin i el símbol J/K per designar a la vegada una unitat de capacitat tèrmica i una unitat d'entropia, encara que aquestes magnituds no es considerin generalment de la mateixa naturalesa. Malgrat això, en alguns casos, s'utilitzen noms especials exclusivament per a magnituds d'una naturalesa específica. Per exemple, la unitat de mesura segon a la potència menys 1 (1/s) s'anomena hertz (Hz) per a les freqüències i becquerel (Bq) per a les activitats de radionúclids.
 • 3. Les unitats de magnituds de dimensió u són nombres. En alguns casos, se'ls dona noms especials, per exemple, radiant, estereoradiant i decibel, o s'expressen mitjançant quocients, com el mil·limol per mol, igual a 103, i el microgram per kilogram, igual a 109.
 • 4. Per a una magnitud determinada, el nom abreujat unitat es combina freqüentment amb el nom de la magnitud, per exemple unitat de massa.