Back to top

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  patró, n m
 • ca  patró de mesura, n m sin. compl.
 • es  patrón
 • es  patrón de medida sin. compl.
 • fr  étalon
 • pt  padrão
 • pt  padrão de medição sin. compl.
 • en  etalon
 • en  measurement standard sin. compl.
 • cod  5.1

Patrons

Definició
Materialització de la definició d'una magnitud determinada, amb un valor determinat i una incertesa de mesura associada, utilitzada com referència.

Exemple 1: Patró de massa d'1 kg amb una incertesa estàndard associada de 3 μg.

Exemple 2: Patró de resistència de 100 Ω amb una incertesa estàndard associada d'1 μΩ.

Exemple 3: Patró de freqüència de cesi amb una incertesa estàndard associada de 2 x 1015.

Exemple 4: Solució tampó de referència amb un pH de 7,072 i una incertesa estàndard associada de 0,006.

Exemple 5: Sèrie de solucions de referència de cortisol en sèrum humà, en la qual cada solució té un valor certificat amb una incertesa de mesura.

Exemple 6: Material de referència que subministra valors amb les incerteses de mesura associades per a la concentració de massa de deu proteïnes diferents.

Nota

 • 1.La "materialització de la definició d'una magnitud determinada" pot ser subministrada per un sistema de mesura, una mesura materialitzada o un material de referència.
 • 2. Un patró serveix sovint de referència en l'establiment de valors mesurats i incerteses de mesura associades per a altres magnituds del mateix naturalesa de magnitud, i estableix així una traçabilitat metrològica mitjançant el calibratge d'altres patrons, instruments de mesura o sistemes de mesura.
 • 3. El terme materialització s'utilitza aquí en el seu sentit més general. Designa tres procediments de materialització. El primer, la materialització stricto sensu, és la materialització física de la unitat de mesura a partir de la seva definició. El segon, anomenat reproducció, consisteix no a materialitzar la unitat a partir de la seva definició, sinó a establir un patró altament reproduïble fonamentat en un fenomen físic, per exemple, l'ús de làsers estabilitzats en freqüència per establir el patró del metre, o l'ús de l'efecte Josephson per al volt o l'efecte Hall quàntic per a l'ohm. El tercer procediment consisteix a adoptar una mesura materialitzada com a patró. És el cas del patró d'1 kg.
 • 4. La incertesa estàndard associada a un patró és sempre un component de la incertesa estàndard combinada (vegeu l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008) en un resultat de mesura obtingut utilitzant el patró. Aquest component és sovint petit en relació amb altres components de la incertesa estàndard combinada.
 • 5. El valor de la magnitud i la incertesa de mesura s'han de determinar en el moment en què s'utilitza el patró.
 • 6. Diverses magnituds de naturalesa igual o diferent poden materialitzar-se amb un mateix dispositiu, anomenat també patró.
 • 7. De vegades el terme patró s'utilitza per denotar altres eines metrològiques, per exemple, un programari patró (vegeu la Norma ISO 5436-2).