Back to top

Diccionari de psiquiatria

Presentació
 • ca  condicionament, n m
 • es  condicionamiento
 • fr  conditionnement
 • en  conditioning
 • de  Konditionierung

Definició
Modificació o aprenentatge d'un comportament, com a resultat de la manipulació de les associacions entre estímuls i respostes.
condicionament clàssic condicionament clàssic

 • ca  condicionament clàssic, n m
 • es  condicionamiento clásico
 • fr  conditionnement classique
 • en  classical conditioning
 • de  klassische Konditionierung

Definició
Condicionament en què es desencadena una resposta reflexa mitjançant l'aplicació d'un estímul inicialment neutre, que ha deixat de ser-ho a causa de l'associació repetida a un altre estímul amb capacitat desencadenadora.

Nota

 • El condicionament clàssic va ser desenvolupat per I. P. Pavlov.
condicionament instrumental condicionament instrumental

 • ca  condicionament operant, n m
 • ca  condicionament instrumental, n m sin. compl.
 • es  condicionamiento instrumental
 • es  condicionamiento operante
 • fr  conditionnement opérant
 • en  instrumental conditioning
 • en  operant conditioning
 • de  instrumentelle Konditionierung
 • de  operante Konditionierung

Definició
Condicionament en què es modifica la freqüència d'una resposta voluntària mitjançant l'aplicació d'estímuls concrets consegüentment a la producció d'aquesta resposta.

Nota

 • El condicionament operant va ser desenvolupat per B. F. Skinner. Segons la forma d'aplicació i el tipus d'estímul, es distingeix entre reforç, càstig i extinció.
condicionament operant condicionament operant

 • ca  condicionament operant, n m
 • ca  condicionament instrumental, n m sin. compl.
 • es  condicionamiento instrumental
 • es  condicionamiento operante
 • fr  conditionnement opérant
 • en  instrumental conditioning
 • en  operant conditioning
 • de  instrumentelle Konditionierung
 • de  operante Konditionierung

Definició
Condicionament en què es modifica la freqüència d'una resposta voluntària mitjançant l'aplicació d'estímuls concrets consegüentment a la producció d'aquesta resposta.

Nota

 • El condicionament operant va ser desenvolupat per B. F. Skinner. Segons la forma d'aplicació i el tipus d'estímul, es distingeix entre reforç, càstig i extinció.
 • ca  comportament, n m
 • ca  conducta, n f sin. compl.
 • es  comportamiento
 • es  conducta
 • fr  comportement
 • en  behavior [US]
 • en  behaviour [GB]
 • de  Verhalten

Definició
Conjunt de reaccions mentals i motores d'un individu en un medi determinat.

Nota

 • El comportament es refereix especialment a les accions que poden ser observades externament.
 • ca  conductisme, n m
 • es  conductismo
 • fr  béhaviorisme
 • en  behaviorism [US]
 • en  behaviourism [GB]
 • de  Behaviorismus

Definició
Teoria segons la qual l'estudi científic dels fenòmens psicològics i del funcionament psíquic humà només pot basar-se en les dades observables del comportament exterior.
 • ca  fabulació, n f
 • ca  confabulació, n f sin. compl.
 • es  confabulación
 • es  fabulación
 • fr  confabulation
 • fr  fabulation
 • en  confabulation
 • en  fabulation
 • de  Fabulieren
 • de  Konfabulation

Definició
Paramnèsia en què les llacunes en la memòria s'omplen, amb convicció i lucidesa, amb experiències imaginades o falses que no tenen cap base real.
 • ca  confrontació, n f
 • es  confrontación
 • fr  confrontation
 • en  confrontation
 • de  Konfrontation

Definició
Teràpia cognitivoconductual consistent a cridar l'atenció de l'individu respecte a afirmacions o accions contradictòries.
 • ca  consciència, n f
 • es  conciencia
 • fr  conscience
 • en  awareness
 • en  consciousness
 • de  Bewusstsein

Definició
Coneixença immediata i directa que l'individu té de la pròpia existència, condició, sensacions, operacions mentals o actes.
contenció mecànica contenció mecànica

 • ca  contenció mecànica, n f
 • ca  immobilització, n f sin. compl.
 • es  contención mecánica
 • es  inmovilización
 • fr  contention
 • fr  contention mécanique
 • fr  immobilisation
 • en  immobilization
 • en  mechanical restraint
 • en  restraint
 • de  Immobilisation
 • de  Immobilisierung

Definició
Teràpia consistent en la supressió de tota possibilitat de moviment d'una part mòbil de l'organisme o de la seva totalitat per afavorir-ne la guarició, utilitzada en l'agitació psicomotora o en el control dels impulsos.