Back to top

Incoterms - Presentació

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2020
Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa; Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional (ICC Spain); Banc Sabadell

 

Les regles Incoterms®, creades per la Cambra de Comerç Internacional (ICC) l’any 1936,  són un conjunt de regles que s’inclouen en els contractes de compravenda amb la finalitat de determinar els drets i les obligacions del venedor i del comprador, pel que fa al lloc de lliurament de la mercaderia, al repartiment de les despeses i a la transmissió dels riscos, en les operacions comercials nacionals i internacionals.

La denominació incoterms prové de la marca comercial Incoterms®, acrònim de l’anglès International Commerce Terms (‘Termes de Comerç Internacional’). La Cambra de Comerç Internacional revisa i actualitza les regles Incoterms® cada 10 anys. La darrera actualització correspon als Incoterms® 2020, vigents des de l’1 de gener de 2020.

El diccionari en línia Incoterms recull 17 termes, 11 dels quals corresponen als Incoterms® 2020. S’hi inclouen, també, els termes dels Incoterms® 2000 i dels Incoterms® 2010 que, tot i que ja no figuren en la versió actual de l’any 2020, s’ha considerat que segueixen tenint interès terminològic. Cada fitxa terminològica conté denominacions catalanes, equivalents en castellà, francès i anglès, una definició i notes explicatives.

La majoria de termes d’aquest recull van ser estudiats i aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT a finals dels anys noranta. Ara, amb motiu de la publicació dels Incoterms® 2020, s’ha tornat a treballar en la revisió i l’actualització d’aquella terminologia, amb la col·laboració d’especialistes de referència de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, del Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional (ICC Spain) i del Banc Sabadell, i amb la intervenció del Consell Supervisor que ha estudiat i ha aprovat noves propostes de termes.

El diccionari Incoterms és el fruit d’un treball que té com a principal objectiu facilitar la difusió de les denominacions catalanes dels incoterms entre els professionals de l’àmbit del comerç internacional.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball
Arbre de camp
Bibliografia

Material complementari: Infografia Incoterms 2020

Incoterms 2020

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb la col·laboració de: 

ACCIÓ         ICC Spain        Banc Sabadell

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Incoterms [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/294>

 

Darrera actualització: 25-05-2023