Transparència gencat

Formulari d’accés a la informació del portal de Transparència gencat per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.