Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

alimentació de debò alimentació de debò

Alimentació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  alimentació de debò, n f
 • ca  alimentació de veres, n f
 • es  comida real, n f
 • en  real fooding, n
 • cod  **Motiu de normalització: Omplir un buit denominatiu**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

Definition
Règim alimentari basat en el consum de productes frescos i poc processats en l'elaboració dels quals s'alteren mínimament les qualitats naturals.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes menjar de debò (sin. menjar de veres) i alimentació de debò (sin. alimentació de veres)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades menjar de debò amb el sinònim menjar de veres i alimentació de debò amb el sinònim alimentació de veres com a alternatives als manlleus de anglès real food i real fooding, respectivament.

  Menjar de debò , menjar de veres, alimentació de debò i alimentació de veres són formacions sintagmàtiques i descriptives del concepte.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
alimentació de veres alimentació de veres

Alimentació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  alimentació de debò, n f
 • ca  alimentació de veres, n f
 • es  comida real, n f
 • en  real fooding, n
 • cod  **Motiu de normalització: Omplir un buit denominatiu**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

Definition
Règim alimentari basat en el consum de productes frescos i poc processats en l'elaboració dels quals s'alteren mínimament les qualitats naturals.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes menjar de debò (sin. menjar de veres) i alimentació de debò (sin. alimentació de veres)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades menjar de debò amb el sinònim menjar de veres i alimentació de debò amb el sinònim alimentació de veres com a alternatives als manlleus de anglès real food i real fooding, respectivament.

  Menjar de debò , menjar de veres, alimentació de debò i alimentació de veres són formacions sintagmàtiques i descriptives del concepte.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
apivegetarià | apivegetariana apivegetarià | apivegetariana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

 • ca  apivegetarià | apivegetariana, n m, f
 • es  apivegetariano | apivegetariana, n m, f
 • en  api-vegetarian, n
 • en  beegan, n
 • en  honeytarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

Definition
Vegetarià que segueix un règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i de productes apícoles.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes apivegetarià | apivegetariana i apivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades apivegetarià | apivegetariana i apivegetarianisme.

  Apivegetarià | apivegetariana es formen afegint el segment api-, forma prefixada del mot llatí apis, 'abella', a la base vegetarià | vegetariana. Apivegetarianisme és un derivat de apivegetarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
apivegetarianisme apivegetarianisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**

 • ca  apivegetarianisme, n m
 • es  apivegetarianismo, n m
 • fr  api-végétarisme, n m
 • pt  api-vegetarianismo, n m
 • en  api-vegetarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'adequació formal d'una denominació en ús**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari basat en el consum d'aliments d'origen vegetal i de productes apícoles.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes apivegetarià | apivegetariana i apivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades apivegetarià | apivegetariana i apivegetarianisme.

  Apivegetarià | apivegetariana es formen afegint el segment api-, forma prefixada del mot llatí apis, 'abella', a la base vegetarià | vegetariana. Apivegetarianisme és un derivat de apivegetarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
avipiscivegetarià | avipiscivegetariana avipiscivegetarià | avipiscivegetariana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

 • ca  avipiscivegetarià | avipiscivegetariana, n m, f
 • es  avipiscivegetariano | avipiscivegetariana, n m, f
 • es  pollopescetariano | pollopescetariana, n m, f
 • it  pesco-pollo-vegetariano | pesco-pollo-vegetariana, n m, f
 • en  pollo-pescetarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Omplir un buit denominatiu**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

Definition
Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram i de peix.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes avipiscivegetarià | avipiscivegetariana i avipiscivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades avipiscivegetarià | avipiscivegetariana i avipiscivegetarianisme.

  Avipiscivegetarià | avipiscivegetariana es forma afegint avi-, forma prefixada del mot llatí avis, 'ocell', i -pisci-, forma prefixada del mot llatí piscis, 'peix', a la base vegetarià | vegetariana. Avipiscivegetarianisme és un derivat de avipiscivegetarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
avipiscivegetarianisme avipiscivegetarianisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**

 • ca  avipiscivegetarianisme, n m
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram i de peix.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes avipiscivegetarià | avipiscivegetariana i avipiscivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades avipiscivegetarià | avipiscivegetariana i avipiscivegetarianisme.

  Avipiscivegetarià | avipiscivegetariana es forma afegint avi-, forma prefixada del mot llatí avis, 'ocell', i -pisci-, forma prefixada del mot llatí piscis, 'peix', a la base vegetarià | vegetariana. Avipiscivegetarianisme és un derivat de avipiscivegetarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
avivegetarià | avivegetariana avivegetarià | avivegetariana

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

 • ca  avivegetarià | avivegetariana, n m, f
 • es  avivegetariano | avivegetariana, n m, f
 • es  pollotariano | pollotariana, n m, f
 • it  pollotariano | pollotariana, n m, f
 • en  pollo-vegetarian, n
 • en  pollotarian, n
 • cod  **Motiu de normalització: Omplir un buit denominatiu*

Alimentació, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

Definition
Persona que segueix un règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes avivegetarià | avivegetariana i avivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades avivegetarià | avivegetariana i avivegetarianisme.

  Avivegetarià | avivegetariana es forma afegint avi-, forma prefixada del mot llatí avis, 'ocell', a la base vegetarià | vegetariana. Avivegetarianisme és un derivat de avivegetarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]
avivegetarianisme avivegetarianisme

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**

 • ca  avivegetarianisme, n m
 • es  pollotarianismo, n m
 • fr  pollo-végétarisme, n m
 • it  pollotarianismo, n m
 • en  pollotarianism, n
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**

Alimentació, **Denominació catalana 1: Base monolèxica + sufix**, **Denominació catalana 1: Nom + sufix**

Definition
Règim alimentari bàsicament vegetarià que inclou el consum esporàdic de carn d'aviram.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes avivegetarià | avivegetariana i avivegetarianisme

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades avivegetarià | avivegetariana i avivegetarianisme.

  Avivegetarià | avivegetariana es forma afegint avi-, forma prefixada del mot llatí avis, 'ocell', a la base vegetarià | vegetariana. Avivegetarianisme és un derivat de avivegetarià amb l'afegiment del sufix -isme.

  Criteris aplicats

  ·Són formes lingüísticament adequades i descriptives del concepte.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  [Acta 660, 12 de febrer de 2020]