Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

gas liquat del petroli gas liquat del petroli

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gas liquat del petroli, n m
 • ca  GLP, n m sigla
 • es  gas licuado de petróleo, n m
 • es  gas licuado del petróleo, n m
 • es  GLP, n m sigla
 • fr  gaz de pétrole liquéfié, n m
 • fr  GLP, n m sigla
 • fr  LPG, n m sigla
 • it  gas di petrolio liquefatto, n m
 • it  GPL, n m sigla
 • pt  gás de petróleo liquefeito, n m
 • pt  gás liquefeito de petróleo, n m
 • pt  GLP, n m sigla
 • pt  GPL, n m sigla
 • en  autogas, n
 • en  liquefied petroleum gas, n
 • en  liquid petroleum gas, n
 • en  propane autogas [US], n
 • en  LPG, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Combustible gasós compost principalment de butà i propà i obtingut de la destil·lació del petroli que s'emmagatzema en estat líquid a pressions baixes, utilitzat sobretot per al transport urbà.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gas liquat del petroli (sigla GLP)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma gas liquat del petroli, juntament amb la sigla GLP.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gas liquat del petroli:

  ·És una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gas liquat, referit a la naturalesa líquida del gas tancat a temperatura ambient, que és la seva característica essencial, i pel complement del petroli, que indica la procedència original d'aquest gas (actualment, ja no és la procedència exclusiva).

  ·Correspon al desplegament de la sigla GLP, que és l'única documentada en català.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà i portuguès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a la sigla GLP:

  ·És l'única sigla que es documenta en català referida a aquest significat.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà, francès, italià i portuguès (en aquest cas, en combinació amb GPL) es documenta la mateixa sigla, cosa que en pot facilitar la implantació.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -gas de petroli liquat: No permet justificar la sigla GLP (que és l'única documentada en català), els especialistes consultats s'hi mostren contraris perquè la característica principal del gas és la seva naturalesa líquida i no la derivació del petroli (que ja no és l'única font de procedència) i és molt menys freqüent a internet que la forma aprovada gas liquat del petroli.

  -GPL: No segueix la denominació desplegada aprovada, els especialistes s'hi mostren contraris i no s'ha pogut documentar a internet.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gas natural comprimit gas natural comprimit

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gas natural comprimit, n m
 • ca  GNC, n m sigla
 • es  gas natural comprimido, n m
 • es  GNC, n m sigla
 • fr  gaz naturel comprimé, n m
 • fr  GNC, n m sigla
 • it  gas naturale compresso, n m
 • it  CNG, n m sigla
 • it  GNC, n m sigla
 • en  compressed natural gas, n
 • en  CNG, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Gas natural per a vehicles que s'emmagatzema en estat gasós a alta pressió, generalment entre 200 i 250 bars, utilitzat sobretot en entorns urbans perquè proporciona una autonomia mitjana.

Note

 • El gas natural comprimit és menys dens que el gas natural liquat, de manera que les bombones d'un mateix volum poden contenir menys gas natural comprimit que gas natural liquat.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gas natural comprimit (sigla GNC)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gas natural comprimit, juntament amb la sigla GNC.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gas natural comprimit:

  ·És una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gas natural, referit al tipus de gas de què es tracta, i l'adjectiu comprimit, que indica les condicions d'utilització per oposició a gas natural liquat.

  ·Es documenta amb una certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a la sigla GNC:

  ·És l'única sigla que es documenta en català referida a aquest significat.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà, francès i italià es documenta la mateixa sigla (en el cas de l'italià, juntament amb la sigla anglesa), cosa que en pot facilitar la implantació.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gas natural liquat gas natural liquat

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gas natural liquat, n m
 • ca  GNL, n m sigla
 • es  gas natural licuado, n m
 • es  GNL, n m sigla
 • fr  gaz naturel liquéfié, n m
 • fr  GNL, n m sigla
 • it  gas naturale liquefatto, n m
 • it  GNL, n m sigla
 • en  liquefied natural gas, n
 • en  liquid natural gas, n
 • en  LNG, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Gas natural per a vehicles que s'emmagatzema en estat líquid a -162 °C, utilitzat sobretot en entorns interurbans perquè proporciona una autonomia elevada.

Note

 • El gas natural liquat és més dens que el gas natural comprimit, de manera que les bombones d'un mateix volum poden contenir més gas natural liquat que gas natural comprimit.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gas natural liquat (sigla. GNL)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gas natural liquat, juntament amb la sigla GNL.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gas natural liquat:

  ·És una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gas natural, referit al tipus de gas de què es tracta, i l'adjectiu liquat, que indica les condicions d'utilització per oposició a gas natural comprimit.

  ·Es documenta amb una certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a la sigla GNL:

  ·És l'única sigla que es documenta en català referida a aquest significat.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà, francès i italià es documenta la mateixa sigla, cosa que en pot facilitar la implantació.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gas natural per a vehicles gas natural per a vehicles

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gas natural per a vehicles, n m
 • ca  GNV, n m sigla
 • es  gas natural vehicular, n m
 • es  GNV, n m sigla
 • fr  gaz naturel pour véhicules, n m
 • fr  GNV, n m sigla
 • it  gas naturale per veicoli, n m
 • it  GNV, n m sigla
 • en  natural gas for vehicles, n
 • en  NGV, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Combustible gasós compost majoritàriament de metà i obtingut com a subproducte del petroli, que s'emmagatzema comprimit o bé en estat líquid.

Note

 • Són tipus de gas natural per a vehicles el gas natural comprimit i el gas natural liquat.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gas natural per a vehicles (sigla GNV)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gas natural per a vehicles, juntament amb la sigla GNV.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gas natural per a vehicles:

  ·És una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gas natural, referit al tipus de gas de què es tracta, i el modificador sintagmàtic per a vehicles, que restringeix l'àmbit d'aplicació del gas.

  ·Es documenta amb una certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a la sigla GNV:

  ·És l'única sigla que es documenta en català referida a aquest significat.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà, francès i italià es documenta la mateixa sigla, cosa que en pot facilitar la implantació.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -gas natural vehicular: Tot i ser la denominació més documentada (amb poca diferència, però), té l'inconvenient d'utilitzar un adjectiu que és més habitual amb el sentit de ser el vehicle per a la transmissió d'alguna cosa que no pas de tenir relació amb els vehicles, fet que podria induir a confusió.

  -gas natural de vehicles: Té l'avantatge de seguir l'estructura més habitual en català per a la formació de denominacions amb un sintagma preposicional, però té els inconvenients de ser menys informativa perquè no subratlla el valor de finalitat i també de no presentar cap ocurrència a internet.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gasinera gasinera

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  estació de recàrrega de gas, n f
 • ca  gasinera, n f sin. compl.
 • es  estación de carga de gas, n f
 • es  estación de recarga de gas, n f
 • es  gasera, n f
 • es  gasinera, n f
 • fr  station de recharge de gaz, n f
 • fr  station de remplissage de gaz, n f
 • it  stazione di servizio di gas, n f
 • en  gas fueling station, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Estació de servei proveïda de grans dipòsits de gas, generalment de gas natural per a vehicles, que disposa d'un o més punts de recàrrega per a vehicles de gas.

Note

 • Són un tipus d'estacions de recàrrega de gas les estacions de recàrrega d'hidrogen.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme estació de recàrrega de gas (sin. compl. gasinera)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal estació de recàrrega de gas i el sinònim complementari gasinera.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a estació de recàrrega de gas,

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli estació de recàrrega i el complement de gas, referit al tipus d'energia subministrada.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a gasinera:

  ·És una denominació sintètica, constituïda per la forma prefixada gasi-, 'gas', amb relació a la font d'energia subministrada, i la part final de gasolinera, que permet establir una relació formal amb els establiments que tradicionalment han servit per a subministrar energia als vehicles; per a evitar l'homonímia o pràctica homonímia amb gasolinera, es pren una part més petita d'aquest formant respecte als termes anàlegs electrolinera, hidrolinera, etc.

  ·Es documenta amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval d'alguns dels especialistes consultats.

  ·En castellà es documenta la denominació anàloga.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
gasoil baix en sofre gasoil baix en sofre

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gasoil baix en sofre, n m
 • ca  dièsel de baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • ca  gasoil de baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • es  combustible diésel de bajo contenido en azufre, n m
 • es  diésel bajo en azufre, n m
 • es  gasoil bajo en azufre, n m
 • fr  carburant diesel à faible teneur en soufre, n m
 • fr  diesel à faible teneur en soufre, n m
 • fr  DFTS, n m sigla
 • it  carburante diesel a basso contenuto di zolfo, n m
 • it  diesel a basso contenuto di zolfo, n m
 • it  gasolio a basso contenuto di zolfo, n m
 • en  low-sulphur diesel fuel, n
 • en  low-sulphur diesel, n sin. compl.
 • en  LSD, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Gasoil que conté una proporció de sofre inferior a 500 ppm.

Note

 • A Europa el gasoil baix en sofre es va deixar de comercialitzar el 2006, any en què va ser substituït pel gasoil molt baix en sofre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gasoil baix en sofre (sin. compl. dièsel de baix contingut en sofre; sin. compl. gasoil de baix contingut en sofre)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gasoil baix en sofre, juntament amb els sinònims complementaris gasoil de baix contingut en sofre i dièsel de baix contingut en sofre.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gasoil baix en sofre:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil, forma normativa amb aquest significat, i per l'adjectiu baix en sofre; no s'hi especifica que aquesta baixa presència fa referència a la composició, perquè és una precisió que es pot extreure del context.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a gasoil de baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil i el modificador de baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a dièsel de baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli dièsel (no recollit en el diccionari normatiu amb aquest sentit però consolidat en l'ús) i pel modificador de baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició. (Amb relació a dièsel, vegeu les Observacions a biodièsel.)

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gasoil de baix contingut en sofre gasoil de baix contingut en sofre

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gasoil baix en sofre, n m
 • ca  dièsel de baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • ca  gasoil de baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • es  combustible diésel de bajo contenido en azufre, n m
 • es  diésel bajo en azufre, n m
 • es  gasoil bajo en azufre, n m
 • fr  carburant diesel à faible teneur en soufre, n m
 • fr  diesel à faible teneur en soufre, n m
 • fr  DFTS, n m sigla
 • it  carburante diesel a basso contenuto di zolfo, n m
 • it  diesel a basso contenuto di zolfo, n m
 • it  gasolio a basso contenuto di zolfo, n m
 • en  low-sulphur diesel fuel, n
 • en  low-sulphur diesel, n sin. compl.
 • en  LSD, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Gasoil que conté una proporció de sofre inferior a 500 ppm.

Note

 • A Europa el gasoil baix en sofre es va deixar de comercialitzar el 2006, any en què va ser substituït pel gasoil molt baix en sofre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gasoil baix en sofre (sin. compl. dièsel de baix contingut en sofre; sin. compl. gasoil de baix contingut en sofre)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gasoil baix en sofre, juntament amb els sinònims complementaris gasoil de baix contingut en sofre i dièsel de baix contingut en sofre.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gasoil baix en sofre:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil, forma normativa amb aquest significat, i per l'adjectiu baix en sofre; no s'hi especifica que aquesta baixa presència fa referència a la composició, perquè és una precisió que es pot extreure del context.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a gasoil de baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil i el modificador de baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a dièsel de baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli dièsel (no recollit en el diccionari normatiu amb aquest sentit però consolidat en l'ús) i pel modificador de baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició. (Amb relació a dièsel, vegeu les Observacions a biodièsel.)

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gasoil de molt baix contingut en sofre gasoil de molt baix contingut en sofre

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gasoil molt baix en sofre, n m
 • ca  dièsel de molt baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • ca  gasoil de molt baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • es  combustible diésel de muy bajo contenido en azufre, n m
 • es  diésel de muy bajo contenido en azufre, n m
 • es  diésel muy bajo en azufre, n m
 • es  gasoil muy bajo en azufre, n m
 • es  ULSD, n m sigla
 • fr  carburant diesel à très faible teneur en soufre, n m
 • fr  diesel propre, n m
 • fr  fioul à tres basse teneur en soufre, n m
 • fr  DTFTS, n m sigla
 • fr  TBTS, n m sigla
 • it  diesel a bassissimo contenuto di zolfo, n m
 • it  gasolio a bassissimo contenuto di zolfo, n m
 • en  clean diesel, n
 • en  ultra-low-sulphur diesel, n
 • en  ultra-low-sulphur diesel fuel, n
 • en  ULSD, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Gasoil que conté una proporció de sofre inferior a 15 ppm.

Note

 • A Europa el gasoil de molt baix contingut en sofre va substituir el gasoil de baix contingut en sofre l'any 2006.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gasoil molt baix en sofre (sin. compl. dièsel de molt baix contingut en sofre; sin. compl. gasoil de molt baix contingut en sofre)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gasoil molt baix en sofre, juntament amb els sinònims complementaris gasoil de molt baix contingut en sofre i dièsel de molt baix contingut en sofre.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gasoil molt baix en sofre:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil, forma normativa amb aquest significat, i per l'adjectiu molt baix en sofre; no s'hi especifica que aquesta baixa presència fa referència a la composició, perquè és una precisió que es pot extreure del context.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a gasoil de molt baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil i el modificador de molt baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a dièsel de molt baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli dièsel (no recollit en el diccionari normatiu amb aquest sentit però consolidat en l'ús) i pel modificador de molt baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició. (Amb relació a dièsel, vegeu les Observacions a biodièsel.)

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
gasoil molt baix en sofre gasoil molt baix en sofre

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gasoil molt baix en sofre, n m
 • ca  dièsel de molt baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • ca  gasoil de molt baix contingut en sofre, n m sin. compl.
 • es  combustible diésel de muy bajo contenido en azufre, n m
 • es  diésel de muy bajo contenido en azufre, n m
 • es  diésel muy bajo en azufre, n m
 • es  gasoil muy bajo en azufre, n m
 • es  ULSD, n m sigla
 • fr  carburant diesel à très faible teneur en soufre, n m
 • fr  diesel propre, n m
 • fr  fioul à tres basse teneur en soufre, n m
 • fr  DTFTS, n m sigla
 • fr  TBTS, n m sigla
 • it  diesel a bassissimo contenuto di zolfo, n m
 • it  gasolio a bassissimo contenuto di zolfo, n m
 • en  clean diesel, n
 • en  ultra-low-sulphur diesel, n
 • en  ultra-low-sulphur diesel fuel, n
 • en  ULSD, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Gasoil que conté una proporció de sofre inferior a 15 ppm.

Note

 • A Europa el gasoil de molt baix contingut en sofre va substituir el gasoil de baix contingut en sofre l'any 2006.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gasoil molt baix en sofre (sin. compl. dièsel de molt baix contingut en sofre; sin. compl. gasoil de molt baix contingut en sofre)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació gasoil molt baix en sofre, juntament amb els sinònims complementaris gasoil de molt baix contingut en sofre i dièsel de molt baix contingut en sofre.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gasoil molt baix en sofre:

  ·És una denominació sintètica, descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil, forma normativa amb aquest significat, i per l'adjectiu molt baix en sofre; no s'hi especifica que aquesta baixa presència fa referència a la composició, perquè és una precisió que es pot extreure del context.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit, que la consideren forma preferent.

  ·En castellà i anglès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a gasoil de molt baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gasoil i el modificador de molt baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a dièsel de molt baix contingut en sofre, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli dièsel (no recollit en el diccionari normatiu amb aquest sentit però consolidat en l'ús) i pel modificador de molt baix contingut en sofre, que destaca el tret principal d'aquest combustible pel que fa a la composició. (Amb relació a dièsel, vegeu les Observacions a biodièsel.)

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
GLP GLP

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  gas liquat del petroli, n m
 • ca  GLP, n m sigla
 • es  gas licuado de petróleo, n m
 • es  gas licuado del petróleo, n m
 • es  GLP, n m sigla
 • fr  gaz de pétrole liquéfié, n m
 • fr  GLP, n m sigla
 • fr  LPG, n m sigla
 • it  gas di petrolio liquefatto, n m
 • it  GPL, n m sigla
 • pt  gás de petróleo liquefeito, n m
 • pt  gás liquefeito de petróleo, n m
 • pt  GLP, n m sigla
 • pt  GPL, n m sigla
 • en  autogas, n
 • en  liquefied petroleum gas, n
 • en  liquid petroleum gas, n
 • en  propane autogas [US], n
 • en  LPG, n sigla

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Combustible gasós compost principalment de butà i propà i obtingut de la destil·lació del petroli que s'emmagatzema en estat líquid a pressions baixes, utilitzat sobretot per al transport urbà.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme gas liquat del petroli (sigla GLP)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma gas liquat del petroli, juntament amb la sigla GLP.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a gas liquat del petroli:

  ·És una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli gas liquat, referit a la naturalesa líquida del gas tancat a temperatura ambient, que és la seva característica essencial, i pel complement del petroli, que indica la procedència original d'aquest gas (actualment, ja no és la procedència exclusiva).

  ·Correspon al desplegament de la sigla GLP, que és l'única documentada en català.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà i portuguès es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a la sigla GLP:

  ·És l'única sigla que es documenta en català referida a aquest significat.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En castellà, francès, italià i portuguès (en aquest cas, en combinació amb GPL) es documenta la mateixa sigla, cosa que en pot facilitar la implantació.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -gas de petroli liquat: No permet justificar la sigla GLP (que és l'única documentada en català), els especialistes consultats s'hi mostren contraris perquè la característica principal del gas és la seva naturalesa líquida i no la derivació del petroli (que ja no és l'única font de procedència) i és molt menys freqüent a internet que la forma aprovada gas liquat del petroli.

  -GPL: No segueix la denominació desplegada aprovada, els especialistes s'hi mostren contraris i no s'ha pogut documentar a internet.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]