Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

sahasrara-txakra sahasrara-txakra

Filosofia > Ioga

 • ca  txakra de la coroneta, n m
 • ca  sahasrara-txakra, n m sin. compl.
 • ca  setè txakra, n m sin. compl.
 • es  chakra de la coronilla, n m
 • es  séptimo chakra, n m
 • en  crown chakra, n
 • en  seventh chakra, n
 • sa  sahasrāra-cakra, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Txakra situat a l'altura de la part superior del crani.

Note

 • 1. El txakra de la coroneta està relacionat amb la glàndula pineal i s'associa, entre altres coses, a l'estadi de consciència més elevat. Es relaciona amb el cosmos. S'identifica amb el color violeta i amb el color blanc, i se sol representar amb una flor de lotus de color violeta o daurat amb molts pètals.
 • 2. La denominació sànscrita sahasrāra-cakra està constituïda pels formants sahasrā 'mil', āra 'radi' i cakra 'roda, cercle, txakra'.
salutació al sol salutació al sol

Filosofia > Ioga

 • ca  salutació al sol, n f
 • ca  suria-namaskara, n m
 • es  saludo al sol, n m
 • en  Sun salutation, n
 • sa  sūrya-namaskāra, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Exercici que consta d'un conjunt de postures, habitualment dotze, que s'executen consecutivament i cada vegada més de pressa, les quals solen precedir una sessió d'àssanes.

Note

 • La forma suria-namaskara prové del sànscrit sūrya-namaskāra, denominació constituïda pels formants sūrya 'sol' i namaska 'salutació'.
 • ca  samadhi, n m
 • es  samadhi, n m
 • en  samadhi, n
 • sa  samādhi, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Estat de consciència pura i de dissolució en què l'individu percep que l'essència de l'ésser rau en el discerniment entre la personalitat material i la personalitat espiritual.

Note

 • 1. El samadhi és el vuitè, i l'últim, anga del ioga clàssic, segons la classificació de Patànjali. Va precedit del dhiana.
 • 2. La forma samadhi prové del sànscrit samādhi, de l'arrel sam-ā-dhā, que significa 'absorbir'.
samasthití samasthití

Filosofia > Ioga

 • ca  postura de l'atenció, n f
 • ca  samasthití, n m sin. compl.
 • es  postura de la atención, n f
 • en  attention pose, n
 • sa  samasthiti, n f

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui es manté dret, amb els palmells junts a l'altura del pit.

Note

 • 1. La postura de l'atenció s'utilitza, sovint, com a postura de transició entre altres postures. Algunes escoles no distingeixen entre la postura de l'atenció i la postura de la muntanya, i consideren que són només variants de la mateixa postura.
 • 2. La forma samasthiti prové del sànscrit samasthiti, denominació constituïda pels formants sama 'igual' i sthiti 'posició dreta'.
samcalanàssana samcalanàssana

Filosofia > Ioga

 • ca  postura del cavall, n f
 • ca  samcalanàssana, n m sin. compl.
 • es  postura ecuestre, n f
 • en  equestrian pose, n
 • sa  aśva saṃcalanāsana, n n
 • sa  saṃcalanāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui es manté dret, amb el genoll d'una cama doblegat cap endavant i l'altra cama estirada cap enrere amb el genoll i el peu recolzats a terra.

Note

 • 1. En la postura del cavall les mans poden estar a l'altura del genoll doblegat, enlairades cap amunt o bé a terra, a banda i banda del peu, i el cap pot estar mirant lleugerament cap amunt o bé endavant.
 • 2. La forma samcalanàssana prové del sànscrit sacalanāsana, denominació constituïda pels formants sacalana 'moviment' i āsana 'postura'. L'altra denominació sànscrita, aśva sacalanāsana, està constituïda per aśva 'cavall', sacalana 'moviment' i āsana 'postura'.
 • ca  samiama, n m
 • es  samyama, n m
 • en  saṃyama, n
 • sa  saṃyama, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Pràctica combinada de la dharanà, el dhiana i el samadhi.

Note

 • La forma samiama prové del sànscrit sayama, de l'arrel sam-yam, que significa 'controlar', 'governar'.
sarvangàsssana sarvangàsssana

Filosofia > Ioga

 • ca  postura de l'espelma, n f
 • ca  postura de tots els membres, n f
 • ca  sarvangàsssana, n m sin. compl.
 • es  postura de la vela, n f
 • es  postura de todos los miembros, n f
 • es  postura sobre los hombros, n f
 • en  all-members pose, n
 • en  candle pose, n
 • en  shoulder stand, n
 • sa  sarvaṅgāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui s'aguanta sobre les espatlles i la part posterior del cap, amb la pelvis elevada i les cames estirades cap amunt, en línia recta amb el tronc, les mans a l'esquena, a l'altura de les costelles, i el mentó tocant al pit.

Note

 • La forma sarvangàssana prové del sànscrit sarvagāsana, denominació constituïda pels formants sarva 'tots', aga 'membres' i āsana 'postura'.
segment segment

Matemàtiques > Estadística

 • ca  interval de classe, n m
 • ca  segment, n m
 • es  intervalo de clase, n m
 • fr  classe, n f
 • fr  interval de classe, n m
 • en  bin, n
 • en  class interval, n
 • en  group interval, n

Matemàtiques > Estadística

Definition
Interval comprès entre dos límits de classe d'una variable quantitativa.
Statistics Each of a series of ranges of numerical value into which data are sorted in statistical analysis.
Interval d'una variable matemàtica o física.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes interval de classe (sin. segment), classificar (sin. segmentar; sin. compl. categoritzar) i classificació (sin. segmentació; sin. compl. categorització):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes interval de classe i segment com a sinònims equivalents a les denominacions angleses class interval, group interval i bin, juntament amb els verbs semànticament relacionats classificar, segmentar i categoritzar, sinònims equivalents a l'anglès to bin, i els substantius postverbals corresponents classificació, segmentació i categorització, equivalents a l'anglès binning.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a interval de classe:

  ·És una forma lingüísticament adequada i semànticament transparent, tenint en compte els sentits de interval i classe en matemàtiques (interval és el "conjunt de nombres reals compresos entre dos de donats", i classe, el "conjunt d'observacions tal que els valors dels seus elements són compresos entre dues quantitats donades", segons recull el diccionari normatiu). En aquest cas, es fa referència a una agrupació de valors numèrics que donen lloc a una classe.

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada i documentada, tant en textos especialitzats com en obres terminològiques.

  ·Té el vistiplau dels especialistes consultats, que comenten que és habitual la reducció en la forma simple interval. Alguns especialistes també fan notar que, segons el tipus de variable, es tendeix a parlar de interval (per exemple, intervals de temperatura) o bé de segment (per exemple, segments d'edat).

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  Quant a segment:

  ·És també una forma lingüísticament adequada, d'acord amb el sentit general d'aquest substantiu ("Part limitada d'un tot continu", segons el diccionari normatiu), ja que el concepte fa referència a una part d'un conjunt de valors.

  ·És una forma ja força utilitzada.

  ·Té el vistiplau dels especialistes, que asseguren que és una denominació que conviu amb la forma interval (de classe) i que, segons la variable, es tendeix a utilitzar més una forma o una altra.

  Pel que fa a les formes relacionades classificar, categoritzar i segmentar, i als postverbals corresponents, classificació, categorització i segmentació:

  ·Són també denominacions lingüísticament adequades i motivades des del punt de vista semàntic: classificar ("Distribuir en classes o categories") i segmentar ("Separar en segments") remeten directament a les formes de base classe (present en interval de classe) i segment, i categoritzar ("Classificar per categories" i categoria és, en general, "Grup en què poden ésser reunits diferents objectes atenent a una propietat, a una condició, etc.", segons el diccionari normatiu) s'adequa també bé al concepte.

  ·Totes tres formes tenen el vistiplau dels especialistes, si bé, segons el cas, mostren preferència per una solució o una altra.

  Formes desestimades

  Es descarten els manlleus de l'anglès binejar i binning perquè es consideren innecessaris.

  [Acta 650, 15 de maig de 2019]
segmentació segmentació

Matemàtiques > Estadística

 • ca  classificació, n f
 • ca  segmentació, n f
 • ca  categorització, n f sin. compl.
 • en  binning, n

Matemàtiques > Estadística

Definition
Acció i efecte de classificar una variable quantitativa.
Acció o efecte de segmentar una variable.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes interval de classe (sin. segment), classificar (sin. segmentar; sin. compl. categoritzar) i classificació (sin. segmentació; sin. compl. categorització):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes interval de classe i segment com a sinònims equivalents a les denominacions angleses class interval, group interval i bin, juntament amb els verbs semànticament relacionats classificar, segmentar i categoritzar, sinònims equivalents a l'anglès to bin, i els substantius postverbals corresponents classificació, segmentació i categorització, equivalents a l'anglès binning.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a interval de classe:

  ·És una forma lingüísticament adequada i semànticament transparent, tenint en compte els sentits de interval i classe en matemàtiques (interval és el "conjunt de nombres reals compresos entre dos de donats", i classe, el "conjunt d'observacions tal que els valors dels seus elements són compresos entre dues quantitats donades", segons recull el diccionari normatiu). En aquest cas, es fa referència a una agrupació de valors numèrics que donen lloc a una classe.

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada i documentada, tant en textos especialitzats com en obres terminològiques.

  ·Té el vistiplau dels especialistes consultats, que comenten que és habitual la reducció en la forma simple interval. Alguns especialistes també fan notar que, segons el tipus de variable, es tendeix a parlar de interval (per exemple, intervals de temperatura) o bé de segment (per exemple, segments d'edat).

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  Quant a segment:

  ·És també una forma lingüísticament adequada, d'acord amb el sentit general d'aquest substantiu ("Part limitada d'un tot continu", segons el diccionari normatiu), ja que el concepte fa referència a una part d'un conjunt de valors.

  ·És una forma ja força utilitzada.

  ·Té el vistiplau dels especialistes, que asseguren que és una denominació que conviu amb la forma interval (de classe) i que, segons la variable, es tendeix a utilitzar més una forma o una altra.

  Pel que fa a les formes relacionades classificar, categoritzar i segmentar, i als postverbals corresponents, classificació, categorització i segmentació:

  ·Són també denominacions lingüísticament adequades i motivades des del punt de vista semàntic: classificar ("Distribuir en classes o categories") i segmentar ("Separar en segments") remeten directament a les formes de base classe (present en interval de classe) i segment, i categoritzar ("Classificar per categories" i categoria és, en general, "Grup en què poden ésser reunits diferents objectes atenent a una propietat, a una condició, etc.", segons el diccionari normatiu) s'adequa també bé al concepte.

  ·Totes tres formes tenen el vistiplau dels especialistes, si bé, segons el cas, mostren preferència per una solució o una altra.

  Formes desestimades

  Es descarten els manlleus de l'anglès binejar i binning perquè es consideren innecessaris.

  [Acta 650, 15 de maig de 2019]
segmentar segmentar

Matemàtiques > Estadística

 • ca  classificar, v tr
 • ca  segmentar, v tr
 • ca  categoritzar, v tr sin. compl.
 • en  bin, to, v tr

Matemàtiques > Estadística

Definition
Dividir el conjunt de valors d'una variable quantitativa en intervals de classe.
Statistics Group together (data) in bins.
Dividir el rang o possibles valors d'una variable real en diversos segments.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes interval de classe (sin. segment), classificar (sin. segmentar; sin. compl. categoritzar) i classificació (sin. segmentació; sin. compl. categorització):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes interval de classe i segment com a sinònims equivalents a les denominacions angleses class interval, group interval i bin, juntament amb els verbs semànticament relacionats classificar, segmentar i categoritzar, sinònims equivalents a l'anglès to bin, i els substantius postverbals corresponents classificació, segmentació i categorització, equivalents a l'anglès binning.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a interval de classe:

  ·És una forma lingüísticament adequada i semànticament transparent, tenint en compte els sentits de interval i classe en matemàtiques (interval és el "conjunt de nombres reals compresos entre dos de donats", i classe, el "conjunt d'observacions tal que els valors dels seus elements són compresos entre dues quantitats donades", segons recull el diccionari normatiu). En aquest cas, es fa referència a una agrupació de valors numèrics que donen lloc a una classe.

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada i documentada, tant en textos especialitzats com en obres terminològiques.

  ·Té el vistiplau dels especialistes consultats, que comenten que és habitual la reducció en la forma simple interval. Alguns especialistes també fan notar que, segons el tipus de variable, es tendeix a parlar de interval (per exemple, intervals de temperatura) o bé de segment (per exemple, segments d'edat).

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  Quant a segment:

  ·És també una forma lingüísticament adequada, d'acord amb el sentit general d'aquest substantiu ("Part limitada d'un tot continu", segons el diccionari normatiu), ja que el concepte fa referència a una part d'un conjunt de valors.

  ·És una forma ja força utilitzada.

  ·Té el vistiplau dels especialistes, que asseguren que és una denominació que conviu amb la forma interval (de classe) i que, segons la variable, es tendeix a utilitzar més una forma o una altra.

  Pel que fa a les formes relacionades classificar, categoritzar i segmentar, i als postverbals corresponents, classificació, categorització i segmentació:

  ·Són també denominacions lingüísticament adequades i motivades des del punt de vista semàntic: classificar ("Distribuir en classes o categories") i segmentar ("Separar en segments") remeten directament a les formes de base classe (present en interval de classe) i segment, i categoritzar ("Classificar per categories" i categoria és, en general, "Grup en què poden ésser reunits diferents objectes atenent a una propietat, a una condició, etc.", segons el diccionari normatiu) s'adequa també bé al concepte.

  ·Totes tres formes tenen el vistiplau dels especialistes, si bé, segons el cas, mostren preferència per una solució o una altra.

  Formes desestimades

  Es descarten els manlleus de l'anglès binejar i binning perquè es consideren innecessaris.

  [Acta 650, 15 de maig de 2019]