Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

sistema de parada i engegada sistema de parada i engegada

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  sistema de parada i engegada, n m
 • es  sistema de arranque-parada, n m
 • es  sistema start-stop, n m
 • es  sistema stop-start, n m
 • fr  démarrage-arrêt automatique, n m
 • fr  système start-stop, n m
 • fr  système stop-start, n m
 • it  sistema start e stop, n m
 • it  sistema start-stop, n m
 • it  sistema stop-start, n m
 • en  start-stop system, n
 • en  stop-start system, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Sistema electrònic de determinats vehicles amb un motor de combustió interna que apaga el motor quan s'atura i l'engega de nou en iniciar la marxa, amb l'objectiu d'estalviar combustible i reduir les emissions i el soroll.

Note

 • Habitualment el sistema de parada i engegada està preparat perquè el motor es torni a engegar quan es pitja l'embragatge, en els vehicles de canvi manual, o quan es deixa de pitjar el fre, en els vehicles de canvi automàtic.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme sistema de parada i engegada

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació sistema de parada i engegada.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, calcada de l'anglès, constituïda pel nucli sistema i el complement doble de parada i engegada, que recull les accions del sistema sobre el motor en l'ordre en què es produeixen.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius, al costat de moltes altres alternatives.

  ·Té l'aval d'especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En les altres llengües romàniques estudiades es documenten denominacions anàlogues com a alternatives al manlleu de l'anglès.

  Formes desestimades

  Es descarten les denominacions sistema start-stop, sistema stop-start, sistema d'arrencada i parada, sistema d'arrencada i aturada, sistema d'engegada i aturada, sistema d'aturada i engegada, sistema d'aturada i arrencada i sistema de parada i arrencada.

  Pel que fa als semimanlleus sistema start-stop i sistema stop-start, que són les formes més utilitzades, es desestimen pels motius següents:

  ·Es tracta de manlleus fàcils de traduir.

  ·Totes les llengües romàniques estudiades presenten alternatives.

  ·La denominació start-stop, que és la més freqüent en totes les llengües, va ser encunyada per una empresa concreta d'automoció (cosa que ha portat les altres empreses a buscar denominacions alternatives) i presenta un ordre de les accions contrari al real (vegeu el punt següent).

  Pel que fa als calcs desestimats, en la fixació de la forma principal s'han seguit tres principis bàsics, que han portat a desestimar-los:

  ·Donar prioritat als complements que segueixen l'ordre cronològic de les accions (fer que el motor deixi de funcionar quan el vehicle s'atura i tornar-lo a posar en funcionament quan el vehicle arrenca). Això fa que es desestimin les formes sistema d'arrencada i parada, sistema d'arrencada i aturada, sistema d'engegada i parada i sistema d'engegada i aturada.

  ·Donar prioritat a engegar enfront de arrencar per indicar l'acció de posar en funcionament el motor, ja que es considera que és una forma més precisa. Això fa que es desestimin les formes sistema de parada i arrencada i sistema d'aturada i arrencada.

  Cal dir que, en un ús col·loquial, és habitual que arrencar cobreixi també, per desplaçament semàntic, el significat de engegar; aquesta accepció, però, no és normativa i no és acceptada per alguns especialistes.

  ·Donar prioritat a parar enfront de aturar per indicar l'acció de fer que el motor deixi de funcionar, ja que és una forma més habitual. Això fa que es desestimi la forma sistema d'aturada i engegada.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
solució d'urea solució d'urea

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  solució d'urea, n f
 • es  AdBlue, n m
 • es  disolución de urea, n f
 • es  fluido de escape diésel, n m
 • es  solución de urea, n f
 • es  DEF, n m/f sigla
 • fr  AdBlue, n m
 • fr  fluide d'échappement diesel, n m
 • fr  solution d'urée, n f
 • fr  FED, n m sigla
 • it  AdBlue, n m
 • it  fluido di scarico diesel, n m
 • it  soluzione di urea, n f
 • it  FSD, n m sigla
 • en  AdBlue, n
 • en  aqueous urea solution, n
 • en  diesel exhaust fluid, n
 • en  DEF, n sigla
 • sbl  AUS32

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Additiu d'un sistema de reducció catalítica selectiva consistent en una dissolució sintètica d'urea al 32,5% en aigua desmineralitzada, continguda en un dipòsit específic del sistema, que reacciona amb els gasos resultants de la combustió del motor.

Note

 • La solució d'urea es coneix sovint en totes les llengües amb la forma AdBlue, que és una marca comercial.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme solució d'urea

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven la denominació principal solució d'urea i el símbol AUS32.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a solució d'urea:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli solució i el complement d'urea, que indica quin és el constituent més important de la solució.

  ·Tot i que no és una forma semànticament del tot precisa, perquè també s'utilitzen solucions d'urea amb composicions diferents per a altres fins, l'ús en l'àmbit l'ha especialitzat amb aquest significat en català i en totes les llengües estudiades.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues, a més d'alternatives no documentades en català.

  Pel que fa al símbol AUS32:

  ·Està creat a partir de la sigla anglesa AUS (aquaeous urea solution) i el percentatge d'urea que conté (un 32'5%, simplificat en 32).

  ·Es documenta sense variacions en totes les llengües estudiades.

  Formes desestimades

  Es descarten les formes dissolució d'urea i AdBlue.

  Pel que fa a dissolució d'urea, es desestima pels motius següents:

  ·Tant les obres lexicogràfiques normatives i no normatives com les obres especialitzades consideren dissolució forma secundària respecte a solució amb aquest sentit de mescla homogènia de substàncies. (És possible que aquest tractament de forma secundària es degui al fet que dissolució té també el significat de procés de dispersió d'un solut en un solvent.)

  ·La denominació solució d'urea (i les formes anàlogues) són més freqüents en totes les llengües romàniques estudiades, amb una desproporció especialment gran en francès i italià.

  Pel que fa a AdBlue, es desestima pels motius següents:

  ·És una marca comercial pertanyent a l'Associació Alemanya de la Indústria d'Automoció (VDA), que garanteix l'ajustament de la composició d'aquest producte al que estableix la norma ISO 22241, de manera que el seu ús per part d'empreses concretes pot generar problemes legals.

  ·No és una forma semànticament transparent.

  ·Tot i que s'utilitza de manera general en totes les llengües estudiades, coexisteix també en totes les llengües amb alternatives pròpies que presenten un nombre elevat d'ocurrències.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]
sostre fotovoltaic sostre fotovoltaic

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  sostre fotovoltaic, n m
 • es  techo fotovoltaico, n m
 • es  techo solar fotovoltaico, n m
 • fr  toit photovoltaïque, n m
 • fr  toit solaire, n m
 • it  tetto fotovoltaico, n m
 • it  tetto solare, n m
 • en  photovoltaic roof, n
 • en  solar roof, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Sostre de determinats vehicles equipat amb panells solars que permet fer una aportació suplementària d'energia elèctrica com a font d'energia.

Note

 • El sostre fotovoltaic és un element en desenvolupament, present només excepcionalment en cotxes de sèrie pel cost elevat que té i la baixa quantitat d'energia que aporta.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme sostre fotovoltaic

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació sostre fotovoltaic.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva, precisa i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli sostre i el complement fotovoltaic, referit a la utilització del sostre d'un vehicle com a generador d'energia elèctrica.(1)

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit consultats.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues, si bé en general no són les més habituals.

  Formes desestimades

  Es descarten les denominacions sostre solar, sostre solar fotovoltaic, trespol fotovoltaic i trebol fotovoltaic.

  Pel que fa a sostre solar, tot i que les formes anàlogues són les més usuals en italià i, sobretot, en francès i anglès, té l'inconvenient semàntic de designar en català una part del sostre d'alguns automòbils que és transparent o translúcida i practicable, de manera que podria entrar fàcilment en conflicte.

  Pel que fa a sostre solar fotovoltaic, que resoldria l'ambigüitat de sostre solar, té el doble inconvenient de classificar erròniament el sostre fotovoltaic com un tipus de sostre solar i de ser una denominació massa llarga.

  Pel que fa a *trespol fotovoltaic i *trebol fotovoltaic, formes hipotètiques creades a partir de la correspondència de sostre en determinades zones dialectals, no s'ha pogut documentar que s'utilitzin referides a la part superior d'un automòbil. Per tant, tot i que sí que corresponguin a sostre en determinats casos (cases, coves i estructures similars), es prefereix descartar-les en el context automobilístic.

  (1)Tot i que aquest ús de fotovoltaic -a no està recollit en el DIEC2-E, es considera que és adequat i es proposa a la SF d'incloure-l'hi.

  [Acta 666, 25 de juny de 2020]