Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

 • ca  iama, n m
 • es  yama, n m
 • en  yama, n
 • sa  yama, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Conjunt d'obligacions morals fonamentals, de contenció i autocontrol, que ha d'adquirir el iogui en relació amb l'entorn i amb els altres.

Note

 • 1. El iama és el primer anga del ioga clàssic, segons la classificació de Patànjali. Va seguit del niama. Segons Patànjali, el iama inclou cinc obligacions fonamentals: la no-violència, la sinceritat, l'honestedat, la castedat i l'absència de cobdícia.
 • 2. La forma iama prové del sànscrit yama, de l'arrel yam, que significa 'controlar', 'restringir'.
 • ca  idà, n f
 • es  ida, n f
 • en  ida, n
 • sa  iḍā, n f

Filosofia > Ioga

Definition
Nadi que parteix de la part esquerra del txakra arrel, puja en forma de serp travessant els txakres i passa per la fossa nasal esquerra abans d'acabar al txakra de l'entrecella.

Note

 • 1. La idà està vinculada al sistema nerviós parasimpàtic i a l'hemisferi dret del cervell.
 • 2. La denominació idà prové del sànscrit iā.
interval de classe interval de classe

Matemàtiques > Estadística

 • ca  interval de classe, n m
 • ca  segment, n m
 • es  intervalo de clase, n m
 • fr  classe, n f
 • fr  interval de classe, n m
 • en  bin, n
 • en  class interval, n
 • en  group interval, n

Matemàtiques > Estadística

Definition
Interval comprès entre dos límits de classe d'una variable quantitativa.
Statistics Each of a series of ranges of numerical value into which data are sorted in statistical analysis.
Interval d'una variable matemàtica o física.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes interval de classe (sin. segment), classificar (sin. segmentar; sin. compl. categoritzar) i classificació (sin. segmentació; sin. compl. categorització):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes interval de classe i segment com a sinònims equivalents a les denominacions angleses class interval, group interval i bin, juntament amb els verbs semànticament relacionats classificar, segmentar i categoritzar, sinònims equivalents a l'anglès to bin, i els substantius postverbals corresponents classificació, segmentació i categorització, equivalents a l'anglès binning.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a interval de classe:

  ·És una forma lingüísticament adequada i semànticament transparent, tenint en compte els sentits de interval i classe en matemàtiques (interval és el "conjunt de nombres reals compresos entre dos de donats", i classe, el "conjunt d'observacions tal que els valors dels seus elements són compresos entre dues quantitats donades", segons recull el diccionari normatiu). En aquest cas, es fa referència a una agrupació de valors numèrics que donen lloc a una classe.

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada i documentada, tant en textos especialitzats com en obres terminològiques.

  ·Té el vistiplau dels especialistes consultats, que comenten que és habitual la reducció en la forma simple interval. Alguns especialistes també fan notar que, segons el tipus de variable, es tendeix a parlar de interval (per exemple, intervals de temperatura) o bé de segment (per exemple, segments d'edat).

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  Quant a segment:

  ·És també una forma lingüísticament adequada, d'acord amb el sentit general d'aquest substantiu ("Part limitada d'un tot continu", segons el diccionari normatiu), ja que el concepte fa referència a una part d'un conjunt de valors.

  ·És una forma ja força utilitzada.

  ·Té el vistiplau dels especialistes, que asseguren que és una denominació que conviu amb la forma interval (de classe) i que, segons la variable, es tendeix a utilitzar més una forma o una altra.

  Pel que fa a les formes relacionades classificar, categoritzar i segmentar, i als postverbals corresponents, classificació, categorització i segmentació:

  ·Són també denominacions lingüísticament adequades i motivades des del punt de vista semàntic: classificar ("Distribuir en classes o categories") i segmentar ("Separar en segments") remeten directament a les formes de base classe (present en interval de classe) i segment, i categoritzar ("Classificar per categories" i categoria és, en general, "Grup en què poden ésser reunits diferents objectes atenent a una propietat, a una condició, etc.", segons el diccionari normatiu) s'adequa també bé al concepte.

  ·Totes tres formes tenen el vistiplau dels especialistes, si bé, segons el cas, mostren preferència per una solució o una altra.

  Formes desestimades

  Es descarten els manlleus de l'anglès binejar i binning perquè es consideren innecessaris.

  [Acta 650, 15 de maig de 2019]
ioga de l'acció ioga de l'acció

Filosofia > Ioga

 • ca  karma-ioga, n m
 • ca  ioga de l'acció, n m sin. compl.
 • es  karma yoga, n m
 • es  yoga de la acción, n m
 • es  yoga karma, n m
 • en  karma yoga, n
 • en  yoga of action, n
 • sa  karma-yoga, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Ioga que es fonamenta en l'actuació i el compliment del deure desinteressats, sense esperar res a canvi ni aferrar-se a les expectatives o als resultats.

Note

 • La forma karma-ioga prové del sànscrit karman, que significa 'acció', i yoga 'ioga'.
ioga de la devoció ioga de la devoció

Filosofia > Ioga

 • ca  bhakti-ioga, n m
 • ca  ioga de la devoció, n m sin. compl.
 • es  bhakti yoga, n m
 • es  yoga de la devoción, n m
 • en  bhakti yoga, n m
 • en  yoga of devotion, n
 • sa  bhakti-yoga, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Ioga que es fonamenta en l'afecte i l'amor incondicional per una deïtat o entitat suprahumana o per una persona amb qui s'anhela la unió espiritual.

Note

 • La forma bhakti-ioga prové del sànscrit bhakti, que significa 'devoció', i yoga 'ioga'.
ioga de la força ioga de la força

Filosofia > Ioga

 • ca  hatha-ioga, n m
 • ca  ioga de la força, n m sin. compl.
 • es  hatha yoga, n m
 • es  yoga de la fuerza, n m
 • en  haṭha-yoga, n
 • en  yoga of force, n
 • sa  haṭha-yoga, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Ioga que es fonamenta en un treball físic persistent acompanyat de tècniques conscients de respiració i concentració.

Note

 • La forma hatha-ioga prové del sànscrit haha, que significa 'força', 'esforç', i yoga 'ioga'.
ioga del coneixement ioga del coneixement

Filosofia > Ioga

 • ca  janyana-ioga, n m
 • ca  ioga del coneixement, n m sin. compl.
 • es  gñana yoga, n m
 • es  jnana yoga, n m
 • es  jñana yoga, n m
 • es  yoga del conocimiento, n m
 • en  yoga of knowledge, n
 • sa  jñāna-yoga, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Ioga que es fonamenta en el coneixement profund de la realitat interior, més enllà del coneixement de les escriptures, i que indaga la relació entre naturalesa material i naturalesa espiritual.

Note

 • La forma janyana-ioga prové del sànscrit āna, que significa 'coneixement', i yoga 'ioga'.
ioga del so ioga del so

Filosofia > Ioga

 • ca  nada-ioga, n m
 • ca  ioga del so, n m sin. compl.
 • es  nada yoga, n m
 • es  yoga del sonido, n m
 • en  nada yoga, n
 • en  yoga of sound, n
 • sa  nāda-yoga, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Ioga que es fonamenta en el poder del so, especialment de les vibracions procedents de la recitació reiterada d'un mantra o d'una fórmula sagrada, com a via per a reduir el pes de les fluctuacions mentals i aconseguir una ment lliure d'impureses.

Note

 • La forma nada-ioga prové del sànscrit nāda, que significa 'so', i yoga 'ioga'.
ioga reial ioga reial

Filosofia > Ioga

 • ca  raja-ioga, n m
 • ca  ioga reial, n m sin. compl.
 • es  raja yoga, n m
 • es  yoga real, n m
 • es  yoga regio, n m
 • en  raja-yoga, n
 • en  royal yoga, n
 • sa  rāja-yoga, n m

Filosofia > Ioga

Definition
Ioga que es fonamenta en el control de la pròpia ment, mitjançant l'austeritat, els preceptes ètics i la pràctica de la concentració i la meditació, com a via per a dominar els diferents aspectes físics, psíquics i espirituals de l'individu i assolir un elevat autoconeixement.

Note

 • 1. En el raja-ioga la ment es considera com un rei (rājan) que ho governa tot.
 • 2. La forma raja-ioga prové del sànscrit rājan, que significa 'rei', i yoga 'ioga'.
 • Observacions del Consell Supervisor:

  D'acord amb els criteris d'adaptació de l'accent dels mots sànscrits al català, l'adaptació catalana del primer component de rāja-yoga és raja, atès que la primera vocal és llarga i la segona curta. Per aquest motiu s'aprova la forma raja-ioga. El fet que el diccionari normatiu hagi optat per rajà, i no per raja, en l'adaptació de la forma etimològicament relacionada rājā (nominatiu singular de rājan), respon a criteris de tipus morfològic (sobretot, per l'estranyesa que podria causar el plural rages) i d'ús d'aquesta forma concreta. En el cas del compost rāja-yoga, però, ni la morfologia ni l'ús (la pronúncia habitual en aquest cas és raja, plana) fan necessari contravenir el criteri accentual habitual.

  [Acta 651, 5 de juny de 2019]
iòguic -a iòguic -a

Filosofia > Ioga

 • ca  iòguic -a, adj
 • es  yóguico -ca, adj
 • en  yogic, adj

Filosofia > Ioga

Definition
Relatiu al ioga.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme iòguic -a:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova l'adjectiu iòguic -a.


  Criteris aplicats

  ·És una forma lingüísticament adequada, creada per derivació mitjançant l'adjunció del sufix -ic -ica (sufix àton, del llatí -icus, -a, -um, que significa 'relatiu o pertanyent a') a la base ioga, substantiu d'origen sànscrit ja recollit al diccionari normatiu.

  ·És una forma ja documentada en català en textos especialitzats.

  ·En altres llengües s'utilitza l'adjectiu anàleg.

  [Acta 651, 5 de juny de 2019]