Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

bateria bipolar bateria bipolar

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  bateria bipolar, n f
 • es  batería bipolar, n f
 • fr  batterie bipolaire, n f
 • it  batteria bipolare, n f
 • en  bipolar battery, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Bateria amb una gran capacitat d'emmagatzemament que es compon únicament de capes de cèl•lules sobreposades, sense connectors ni cablatge, amb la finalitat d'augmentar l'autonomia dels vehicles elèctrics i d'abaratir els costos de fabricació.

Note

 • 1. L'absència de connectors i cablatge de les bateries bipolars es deu a la utilització d'elèctrodes que presenten materials actius com a càtodes i com a ànodes.
 • 2. La bateria bipolar actualment està en fase d'estudi i desenvolupament.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme bateria bipolar

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació bateria bipolar.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli bateria i per l'adjectiu bipolar, que fa referència al tret més característic de contenir elèctrodes amb dos pols, i no amb un de sol com és habitual.

  ·Es documenten algunes ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocarburant biocarburant

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible, n m
 • ca  biocarburant, n m sin. compl.
 • es  biocarburante, n m
 • es  biocombustible, n m
 • fr  biocarburant, n m
 • fr  biocombustible, n m
 • it  biocarburante, n m
 • it  biocombustibile, n m
 • en  biofuel, n
 • en  biomass fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Combustible líquid o gasós no fòssil produït a partir de biomassa d'origen vegetal o animal, que s'obté com a subproducte o bé com a recurs principal.

Note

 • 1. Els biocombustibles generen menys emissions de diòxid de carboni que els combustibles fòssils, però tenen els inconvenients que, en ser cremats, alliberen el diòxid fixat en etapes prèvies i que poden requerir grans quantitats de recursos per a ser produïts.
 • 2. Els biocombustibles es classifiquen en biocombustibles de primera generació, biocombustibles de segona generació, biocombustibles de tercera generació i biocombustibles de quarta generació.
 • 3. Per exemple, són biocombustibles el biodièsel, el biogàs, el bioetanol i el biometanol.
 • 4. El sinònim complementari biocarburant s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible (sin. compl. biocarburant)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma biocombustible, juntament amb el sinònim complementari biocarburant.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda per la forma prefixada bio-, que indica l'origen vegetal o animal del producte, i pel nucli combustible, referit a la matèria combustible utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que està constituïda per la forma prefixada bio-, que indica l'origen vegetal o animal del producte, i pel nucli carburant, restringit als combustibles en estat líquid i, per tant, no prou ampli per recollir els de naturalesa gasosa.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, amb un nombre d'ocurrències inferior a la forma principal biocombustible.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel: El lexema de base, fuel, no té significats paral·lels en català i en anglès, ja que en català és un tipus concret de combustible i en anglès, en canvi, equival a qualsevol mena de combustible. (Ho demostren la definició del diccionari normatiu, "Combustible líquid, espès i de color fosc, per a ús industrial, que és una de les fraccions pesants obtingudes per destil·lació del petroli", i la definició lexicogràfica anglesa "Material such as cool, gas or oil that is burned to produce heat or power").

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocarburant de primera generació biocarburant de primera generació

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de primera generació, n m
 • ca  agrocarburant, n m sin. compl.
 • ca  agrocombustible, n m sin. compl.
 • ca  biocarburant de primera generació, n m sin. compl.
 • es  agrocarburante, n m
 • es  agrocombustible, n m
 • es  biocarburante de primera generación, n m
 • es  biocombustible de primera generación, n m
 • fr  agrocarburant, n m
 • fr  agrocombustible, n m
 • fr  biocarburant 1G, n m
 • fr  biocarburant de première génération, n m
 • fr  biocombustible de première génération, n m
 • it  agrocarburante, n m
 • it  agrocombustibile, n m
 • it  biocarburante di prima generazione, n m
 • it  biocombustibile di prima generazione, n m
 • en  1G biofuel, n
 • en  agrofuel, n
 • en  first-generation biofuel, n
 • en  first generation biofuel, n var. ling.

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de cultius agrícoles, generalment elaborat a partir de sucres i olis vegetals.

Note

 • 1. Els biocombustibles de primera generació tenen els inconvenients d'entrar en competència amb la massa vegetal que serveix per a l'alimentació humana o l'alimentació animal.
 • 2. Les denominacions agrocarburant i agrocombustible i els equivalents anàlegs en altres llengües, que indiquen la procedència de cultius, es van pensar per a substituir biocombustible, amb la intenció d'evitar que s'assimilessin als productes ecològics; tot i això, aquestes designacions actualment es van abandonant a favor de les formes biocombustible de primera generació i biocarburant de primera generació, que permeten fer més fàcilment l'oposició amb nous biocombustibles no lligats a l'agricultura.
 • 3. Els sinònims complementaris biocarburant de primera generació i agrocarburant s'utilitzen sobretot en l'àmbit del transport.
 • 4. Per exemple, és un biocombustible de primera generació el biodièsel.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de primera generació (sin. compl. agrocarburant; sin. compl. agrocombustible; sin. compl. biocarburant de primera generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de primera generació, juntament amb els sinònims complementaris agrocarburant i biocarburant de primera generació.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de primera generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de primera generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als biocombustibles apareguts posteriorment.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de primera generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, de primera generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles apareguts posteriorment.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a agrocombustible i agrocarburant, que s'aproven com a denominacions secundàries:

  ·Són denominacions descriptives i lingüísticament adequades, constituïdes per la forma prefixada agro-, que indica l'origen agrícola del producte, i pels nuclis combustible i carburant, però tenen els inconvenients de poder ser vàlids també per als biocombustibles de segona generació d'origen agrícola, de no establir una oposició cronològica amb els tipus de biocombustibles apareguts posteriorment i, en el cas de agrocarburant, d'estar restringits als combustibles en estat líquid.

  ·Es documenten amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Tenen l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de primera generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocarburant de quarta generació biocarburant de quarta generació

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de quarta generació, n m
 • ca  biocarburant de quarta generació, n m sin. compl.
 • es  biocombustible de cuarta generación, n m
 • fr  biocombustible de quatrième génération, n m
 • it  biocarburante di quarta generazione, n m
 • en  4G biofuel, n
 • en  advanced biofuel, n
 • en  fourth-generation biofuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de la biomassa extreta del cultiu de microalgues modificades genèticament per a augmentar-ne la productivitat.

Note

 • El sinònim complementari biocarburant de quarta generació s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de quarta generació (sin. compl. biocarburant de quarta generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de quarta generació, juntament amb el sinònim complementari biocarburant de quarta generació.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de quarta generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de quarta generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de quarta generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, el modificador de quarta generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de quarta generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocarburant de segona generació biocarburant de segona generació

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de segona generació, n m
 • ca  biocarburant de segona generació, n m sin. compl.
 • es  biocarburante de segunda generación, n m
 • es  biocombustible de segunda generación, n m
 • fr  biocarburant 2G, n m
 • fr  biocarburant de deuxième génération, n m
 • fr  biocombustible de deuxième génération, n m
 • it  biocarburante di seconda generazione, n m
 • it  biocombustibile di seconda generazione, n m
 • en  2G biofuel, n
 • en  second-generation biofuel, n
 • en  second generation biofuel, n var. ling.

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de matèria orgànica o cultius no alimentaris, generalment fusta, residus agrícoles o forestals, fracció orgànica dels residus urbans, llots de depuradora i purins.

Note

 • 1. Els biocombustibles de segona generació tenen l'avantatge de ser una font d'energia autòctona; en canvi, tenen els inconvenients de necessitar una gran quantitat de matèria primera i també una tecnologia de producció que pot ser complexa, segons quina sigui la matèria primera o la mescla de matèries primeres.
 • 2. El sinònim complementari biocarburant de segona generació s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de segona generació (sin. compl. biocarburant de segona generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de segona generació, juntament amb el sinònim complementari biocarburant de segona generació.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de segona generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de segona generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de segona generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, de segona generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de segona generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocarburant de tercera generació biocarburant de tercera generació

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de tercera generació, n f
 • ca  biocarburant de tercera generació, n m sin. compl.
 • ca  biocombustible d'algues, n m sin. compl.
 • es  biocarburante de tercera generación, n m
 • es  biocombustible de tercera generación, n m
 • es  combustible algal, n m
 • fr  algocarburant, n m
 • fr  biocarburant 3G, n m
 • fr  biocarburant de troisième génération, n m
 • it  biocarburante di terza generazione, n m
 • it  biocombustibile di terza generazione, n m
 • en  3G biofuel, n
 • en  algae fuel, n
 • en  algal biofuel, n
 • en  algal oil, n
 • en  third-generation biofuel, n
 • en  third generation biofuel, n var. ling.

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de la biomassa extreta del cultiu de microalgues.

Note

 • 1. Els biocombustibles de tercera generació tenen els avantatges que el procés de generació és molt ràpid, que no ocupen terra cultivable i que comporten un impacte mínim en els recursos d'aigua; en canvi, l'inconvenient principal és que la quantitat d'energia requerida per a generar-los pot ser més gran que l'energia que se n'extreu.
 • 2. El sinònim complementari biocarburant de tercera generació s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de tercera generació (sin. compl. biocarburant de tercera generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de tercera generació, juntament amb els sinònims complementaris biocarburant de tercera generació i biocombustible d'algues.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de tercera generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de tercera generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de tercera generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, el modificador de tercera generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocombustible d'algues, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador d'algues, que precisa el tipus de matèria orgànica utilitzada però que té l'inconvenient de no ser paral·lel a les formes principals aprovades per als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de tercera generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocombustible biocombustible

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible, n m
 • ca  biocarburant, n m sin. compl.
 • es  biocarburante, n m
 • es  biocombustible, n m
 • fr  biocarburant, n m
 • fr  biocombustible, n m
 • it  biocarburante, n m
 • it  biocombustibile, n m
 • en  biofuel, n
 • en  biomass fuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Combustible líquid o gasós no fòssil produït a partir de biomassa d'origen vegetal o animal, que s'obté com a subproducte o bé com a recurs principal.

Note

 • 1. Els biocombustibles generen menys emissions de diòxid de carboni que els combustibles fòssils, però tenen els inconvenients que, en ser cremats, alliberen el diòxid fixat en etapes prèvies i que poden requerir grans quantitats de recursos per a ser produïts.
 • 2. Els biocombustibles es classifiquen en biocombustibles de primera generació, biocombustibles de segona generació, biocombustibles de tercera generació i biocombustibles de quarta generació.
 • 3. Per exemple, són biocombustibles el biodièsel, el biogàs, el bioetanol i el biometanol.
 • 4. El sinònim complementari biocarburant s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible (sin. compl. biocarburant)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma biocombustible, juntament amb el sinònim complementari biocarburant.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda per la forma prefixada bio-, que indica l'origen vegetal o animal del producte, i pel nucli combustible, referit a la matèria combustible utilitzada per a la generació d'energia, independentment que es presenti en estat sòlid, líquid o gasós.

  ·Es documenta amb un nombre elevat d'ocurrències en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que està constituïda per la forma prefixada bio-, que indica l'origen vegetal o animal del producte, i pel nucli carburant, restringit als combustibles en estat líquid i, per tant, no prou ampli per recollir els de naturalesa gasosa.

  ·Es documenta amb relativa freqüència en català, amb un nombre d'ocurrències inferior a la forma principal biocombustible.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel: El lexema de base, fuel, no té significats paral·lels en català i en anglès, ja que en català és un tipus concret de combustible i en anglès, en canvi, equival a qualsevol mena de combustible. (Ho demostren la definició del diccionari normatiu, "Combustible líquid, espès i de color fosc, per a ús industrial, que és una de les fraccions pesants obtingudes per destil·lació del petroli", i la definició lexicogràfica anglesa "Material such as cool, gas or oil that is burned to produce heat or power").

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocombustible d'algues biocombustible d'algues

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de tercera generació, n f
 • ca  biocarburant de tercera generació, n m sin. compl.
 • ca  biocombustible d'algues, n m sin. compl.
 • es  biocarburante de tercera generación, n m
 • es  biocombustible de tercera generación, n m
 • es  combustible algal, n m
 • fr  algocarburant, n m
 • fr  biocarburant 3G, n m
 • fr  biocarburant de troisième génération, n m
 • it  biocarburante di terza generazione, n m
 • it  biocombustibile di terza generazione, n m
 • en  3G biofuel, n
 • en  algae fuel, n
 • en  algal biofuel, n
 • en  algal oil, n
 • en  third-generation biofuel, n
 • en  third generation biofuel, n var. ling.

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de la biomassa extreta del cultiu de microalgues.

Note

 • 1. Els biocombustibles de tercera generació tenen els avantatges que el procés de generació és molt ràpid, que no ocupen terra cultivable i que comporten un impacte mínim en els recursos d'aigua; en canvi, l'inconvenient principal és que la quantitat d'energia requerida per a generar-los pot ser més gran que l'energia que se n'extreu.
 • 2. El sinònim complementari biocarburant de tercera generació s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de tercera generació (sin. compl. biocarburant de tercera generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de tercera generació, juntament amb els sinònims complementaris biocarburant de tercera generació i biocombustible d'algues.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de tercera generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de tercera generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de tercera generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, el modificador de tercera generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocombustible d'algues, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador d'algues, que precisa el tipus de matèria orgànica utilitzada però que té l'inconvenient de no ser paral·lel a les formes principals aprovades per als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de tercera generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocombustible de primera generació biocombustible de primera generació

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de primera generació, n m
 • ca  agrocarburant, n m sin. compl.
 • ca  agrocombustible, n m sin. compl.
 • ca  biocarburant de primera generació, n m sin. compl.
 • es  agrocarburante, n m
 • es  agrocombustible, n m
 • es  biocarburante de primera generación, n m
 • es  biocombustible de primera generación, n m
 • fr  agrocarburant, n m
 • fr  agrocombustible, n m
 • fr  biocarburant 1G, n m
 • fr  biocarburant de première génération, n m
 • fr  biocombustible de première génération, n m
 • it  agrocarburante, n m
 • it  agrocombustibile, n m
 • it  biocarburante di prima generazione, n m
 • it  biocombustibile di prima generazione, n m
 • en  1G biofuel, n
 • en  agrofuel, n
 • en  first-generation biofuel, n
 • en  first generation biofuel, n var. ling.

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de cultius agrícoles, generalment elaborat a partir de sucres i olis vegetals.

Note

 • 1. Els biocombustibles de primera generació tenen els inconvenients d'entrar en competència amb la massa vegetal que serveix per a l'alimentació humana o l'alimentació animal.
 • 2. Les denominacions agrocarburant i agrocombustible i els equivalents anàlegs en altres llengües, que indiquen la procedència de cultius, es van pensar per a substituir biocombustible, amb la intenció d'evitar que s'assimilessin als productes ecològics; tot i això, aquestes designacions actualment es van abandonant a favor de les formes biocombustible de primera generació i biocarburant de primera generació, que permeten fer més fàcilment l'oposició amb nous biocombustibles no lligats a l'agricultura.
 • 3. Els sinònims complementaris biocarburant de primera generació i agrocarburant s'utilitzen sobretot en l'àmbit del transport.
 • 4. Per exemple, és un biocombustible de primera generació el biodièsel.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de primera generació (sin. compl. agrocarburant; sin. compl. agrocombustible; sin. compl. biocarburant de primera generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de primera generació, juntament amb els sinònims complementaris agrocarburant i biocarburant de primera generació.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de primera generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de primera generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als biocombustibles apareguts posteriorment.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de primera generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, de primera generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles apareguts posteriorment.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a agrocombustible i agrocarburant, que s'aproven com a denominacions secundàries:

  ·Són denominacions descriptives i lingüísticament adequades, constituïdes per la forma prefixada agro-, que indica l'origen agrícola del producte, i pels nuclis combustible i carburant, però tenen els inconvenients de poder ser vàlids també per als biocombustibles de segona generació d'origen agrícola, de no establir una oposició cronològica amb els tipus de biocombustibles apareguts posteriorment i, en el cas de agrocarburant, d'estar restringits als combustibles en estat líquid.

  ·Es documenten amb certa freqüència en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Tenen l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de primera generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]
biocombustible de quarta generació biocombustible de quarta generació

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

 • ca  biocombustible de quarta generació, n m
 • ca  biocarburant de quarta generació, n m sin. compl.
 • es  biocombustible de cuarta generación, n m
 • fr  biocombustible de quatrième génération, n m
 • it  biocarburante di quarta generazione, n m
 • en  4G biofuel, n
 • en  advanced biofuel, n
 • en  fourth-generation biofuel, n

Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible

Definition
Biocombustible procedent de la biomassa extreta del cultiu de microalgues modificades genèticament per a augmentar-ne la productivitat.

Note

 • El sinònim complementari biocarburant de quarta generació s'utilitza sobretot en l'àmbit del transport.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme biocombustible de quarta generació (sin. compl. biocarburant de quarta generació)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació biocombustible de quarta generació, juntament amb el sinònim complementari biocarburant de quarta generació.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a biocombustible de quarta generació:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada, constituïda pel nucli biocombustible, referit al combustible d'origen vegetal o animal utilitzat, i pel modificador de quarta generació, que situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes de l'àmbit.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Pel que fa a biocarburant de quarta generació, que s'aprova com a denominació secundària:

  ·És una denominació descriptiva i lingüísticament adequada però menys precisa, ja que el nucli biocarburant, que indica l'origen vegetal o animal del producte, el restringeix als combustibles en estat líquid; el segon constituent, el modificador de quarta generació, situa cronològicament aquest biocombustible respecte als altres biocombustibles existents.

  ·Es documenta en català, tant en textos especialitzats com en textos divulgatius.

  ·Té l'aval dels especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions anàlogues.

  Formes desestimades

  S'han tingut en compte altres denominacions, però s'han descartat pels motius següents:

  -biofuel de quarta generació: El nucli d'aquesta forma, biofuel, no és adequat com a equivalent de l'anglès biofuel (vegeu l'argumentació a biocombustible).

  [Acta 661, 4 de març de 2020]