Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

parella parella

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Extensió o especialització semàntica**

 • ca  partenaire [fr], n m, f
 • ca  parella, n f sin. compl.
 • es  partenaire, n m, f
 • fr  cavalier | cavalière, n m, f
 • fr  partenaire, n m, f
 • en  dancing partner, n
 • en  partner, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Extensió o especialització semàntica**

Definition
Persona que forma parella amb una altra en una dansa.
partenaire [fr] partenaire [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Extensió o especialització semàntica**

 • ca  partenaire [fr], n m, f
 • ca  parella, n f sin. compl.
 • es  partenaire, n m, f
 • fr  cavalier | cavalière, n m, f
 • fr  partenaire, n m, f
 • en  dancing partner, n
 • en  partner, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Extensió o especialització semàntica**

Definition
Persona que forma parella amb una altra en una dansa.
pas assemblé [fr] pas assemblé [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

 • ca  assemblé, n m
 • ca  pas assemblé [fr], n m sin. compl.
 • es  assemblé, n m
 • es  pas assemblé, n m
 • fr  assemblé, n m
 • en  assemblé, n
 • en  pas assemblé, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

Definition
Salt en què, des de 5a posició en plié, el peu d'una cama llisca per terra en qualsevol direcció fins a estirar la cama a una altura variable, mentre la cama de suport impulsa el cos cap amunt per a ajuntar-se amb l'altra en 5a posició en l'aire o, en tot cas, en el moment de l'aterratge, que realitzen les dues cames de manera simultània.

Note

 • 1. L'assemblé es pot fer a lloc (petit assemblé) o desplaçat (assemblé porté), i també, entre d'altres variacions, es pot executar batut (assemblé battu) o girant (assemblé en tournant).
 • 2. La denominació assemblé prové del verb francès assembler, que significa 'ajuntar, unir'.
pas balancé [fr] pas balancé [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

 • ca  balancé, n m
 • ca  pas balancé [fr], n m sin. compl.
 • es  balancé, n m
 • es  pas balancé, n m
 • fr  balancé, n m
 • fr  pas balancé, n m
 • en  balancé, n
 • en  pas balancé, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

Definition
Pas de balanceig en què es fan tres canvis de pes d'una cama a l'altra, amb desplaçament cap al costat, endavant, enrere o girant, que generalment s'executa en un temps de 3/4 i en sèries de dos.

Note

 • 1. En el mètode Vaganova el balancé s'ensenya en les etapes inicials i només s'executa amb desplaçament lateral.
 • 2. De vegades aquest pas de balanceig també rep el nom de pas de valse, si bé d'una manera general el pas de valse es concep com un pas més complex, que inclou una combinació de balancés amb grans desplaçaments.
 • 3. La denominació balancé prové del verb francès balancer, que significa 'balancejar'.
pas ballonné [fr] pas ballonné [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  ballonné [fr], n m
 • ca  pas ballonné [fr], n m sin. compl.
 • es  ballonné, n m
 • es  pas ballonné, n m
 • fr  ballonné, n m
 • en  ballonné, n
 • en  pas ballonné, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Salt sobre una cama en el mateix moment que l'altra cama s'estén enlaire en qualsevol direcció i es flexiona a la recepció amb la punta dels dits a la posició de cou-de-pied, davant o darrere de la cama de suport, executat amb l'accent cap a dins.

Note

 • 1. El ballonné es pot executar desplaçat o sense desplaçament, batut, girant i també en punta (generalment en sèrie, sobre la mateixa cama).
 • 2. Quan a l'inici la cama de treball s'estén enlaire a 90° o més, el salt rep el nom de grand ballonné.
 • 3. També rep el nom de ballonné el moviment similar que, en comptes de fer-se saltat, s'executa passant d'un recolzament a peu pla a un recolzament en punta o en mitja punta.
 • 4. La denominació ballonné prové del verb francès ballonner, que significa 'inflar'.
pas ballotté [fr] pas ballotté [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  ballotté [fr], n m
 • ca  pas ballotté [fr], n m sin. compl.
 • es  ballotté, n m
 • es  pas ballotté, n m
 • fr  ballotté, n m
 • en  ballotté, n
 • en  balloté, n var. ling.
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Moviment de balanceig del cos d'una cama a l'altra, en què s'estira alternativament una cama a davant i l'altra a darrere del cos o a la inversa, passant cada vegada per 5a posició amb les cames estirades o bé flexionades en l'aire.

Note

 • 1. Els ballottés es poden fer saltant o en punta, i sovint s'executen en sèrie; d'altra banda, també es poden fer girant.
 • 2. La denominació ballotté prové del verb francès ballotter, que significa 'sacsejar' o 'balancejar'.
pas brisé [fr] pas brisé [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

 • ca  brisé, n m
 • ca  pas brisé [fr], n m sin. compl.
 • es  brisé, n m
 • es  pas brisé, n m
 • fr  brisé, n m
 • fr  pas brisé, n m
 • en  brisé, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

Definition
Salt batut i amb desplaçament en què es llança una cama estirada en qualsevol direcció, amb una inclinació del cos cap a la direcció del moviment, mentre la cama de suport impulsa el cos enlaire i seguidament s'acosta a l'altra cama per a mostrar una 5a posició en l'aire i invertir immediatament la 5a posició, fins a aterrar generalment en 5a posició en plié.

Note

 • 1. El brisé es pot fer de costat (dessous o dessus), endavant o enrere; acabant en 5a posició en plié, en 4a posició fondu o al cou-de-pied davant o darrere, i també es pot fer girant i en sèrie.
 • 2. La denominació brisé prové del verb francès briser, que significa 'trencar'.
pas chassé [fr] pas chassé [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  chassé [fr], n m
 • ca  pas chassé [fr], n m sin. compl.
 • es  chassé, n m
 • fr  chassé, n m
 • fr  pas chassé, n m
 • en  chassé, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Pas en què un peu avança lliscant, en qualsevol direcció, i l'altre s'hi acosta ràpidament.

Note

 • 1. En general els chassés, que sovint s'executen en sèrie, es poden fer tant arran de terra com saltats o girant, si bé l'escola francesa, per exemple, només considera chassés els que es fan arran de terra.
 • 2. De vegades també rep el nom de chassé la primera part del moviment, que correspon només al lliscament del primer peu, ja sigui amb la punta estirada a terra o amb tota la planta del peu en contacte amb el terra, el qual pot precedir altres moviments.
 • 3. La denominació chassé prové del verb francès chasser, que significa 'caçar' i també 'fer fora, empènyer'.
pas couru [fr] pas couru [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  pas couru [fr], n m
 • es  pas couru, n m
 • fr  pas couru, n m
 • en  pas de couru, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Sèrie de petits passos, generalment en punta o en mitja punta, executats de manera molt ràpida, que s'utilitzen com a desplaçament o com a preparació d'un salt.

Note

 • La denominació pas couru, procedent del francès, està creada a partir del nucli pas ('pas') i el participi del verb courir ('córrer').
pas de basque [fr] pas de basque [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  pas de basque [fr], n m
 • es  pas de basque, n m
 • fr  pas de basque, n m
 • en  pas de basque, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Pas complex, amb tres canvis de pes, executat habitualment partint de 5a posició en croisé o en effacé, consistent generalment en un demi-rond de jambe à terre, en dehors o en dedans, realitzat amb la cama de suport flexionada, seguit d'un impuls d'aquesta cama per a fer una transferència de pes sobre l'altra, que es flexiona a la recepció, i a continuació un passatge per 1a posició en plié fins a 4a posició també en plié, el qual acaba finalment amb el pes sobre la cama de suport original i l'altra cama estirada amb la punta dels dits a terra.

Note

 • 1. El pas de basque també es pot executar fent un salt durant la primera transferència de pes, o bé fent un pas endavant o enrere després d'aquesta transferència, i pot adoptar diferents posicions finals i formes escèniques diverses.
 • 2. La denominació pas de basque, procedent del francès, està creada a partir del substantiu pas ('pas') i el sintagma de basque ('de basc').