Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

padmàssana padmàssana

Filosofia > Ioga

 • ca  postura del lotus, n f
 • ca  padmàssana, n m sin. compl.
 • es  postura de la semilla, n f
 • es  postura del loto, n f
 • en  lotus pose, n
 • sa  padmāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui es manté assegut a terra, amb les cames encreuades, els peus recolzats a les cuixes, el tronc i el cap drets i amb els ulls tancats o amb la mirada buscant la punta del nas.

Note

 • 1. La postura del lotus, amb una mudrà, se sol adoptar com a postura de meditació o de pranaiama.
 • 2. La forma padmàssana prové del sànscrit padmāsana, denominació constituïda pels formants padma 'lotus' i āsana 'postura'
paixtximotanàssana paixtximotanàssana

Filosofia > Ioga

 • ca  postura de la pinça asseguda, n f
 • ca  paixtximotanàssana, n m sin. compl.
 • es  postura de estiramiento posterior, n f
 • es  postura de la pinza sentada, n f
 • en  seated forward bend pose, n
 • sa  paścimottānāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui es manté assegut a terra amb les cames juntes i estirades cap endavant, el tronc flexionat fins a tocar a les cames, i els braços i les mans també estirats cap endavant, fins a tocar als dits dels peus amb les mans, o, de vegades, estirats cap enrere.

Note

 • La forma paixtximotanàssana prové del sànscrit paścimottanāsana, denominació constituïda pels formants paścima 'part posterior', uttāna 'estirat' i āsana 'postura'.
 • Observacions del Consell Supervisor:

  La forma postura de la pinça asseguda hauria de ser, estrictament, postura de la pinça d'assegut, perquè qui seu no és la postura (assegut -uda significa, segons el diccionari normatiu, "Que seu"), sinó la persona que fa la postura. El Consell Supervisor considera, malgrat tot, que es tracta d'una ampliació de significat possible de l'adjectiu assegut -ada, que ha passat a tenir també el significat de "Dit de la posició en què una persona està asseguda". Cal tenir present, de fet, que aquesta accepció ja es documenta al Diccionari descriptiu de la llengua catalana ("[Posició, representació] en què una persona està asseguda") i que en altres llengües romàniques també és habitual.

  Segons això, es reconsidera la decisió presa pel mateix Consell Supervisor en la reunió núm. 212 (19 de setembre de 1995), en què es va descartar la forma posició asseguda en l'àmbit de la gimnàstica ("Posició en què el cos del gimnasta descansa sobre la part posteroinferior del tronc") i es va proposar com a alternativa posició d'assegut.

  [Acta 652, 26 de juny de 2019]
panel de víctimes panel de víctimes

Resolució alternativa de conflictes

 • ca  panel de víctimes, n m
 • es  grupo de impacto en la víctima, n m
 • es  panel de impacto de víctimas, n m
 • es  panel de impacto en la víctima, n m
 • es  panel de impacto victimal, n m
 • es  panel de víctimas, n m
 • fr  groupe d'étude de l'impact sur les victimes, n m
 • en  victim impact panel, n
 • en  victim panel, n

Resolució alternativa de conflictes

Definition
Pràctica de justícia restaurativa en què un grup de víctimes d'un determinat tipus de delicte exposen voluntàriament, davant d'un grup d'ofensors que han comès el mateix delicte, els perjudicis que aquell fet els ha provocat, amb la finalitat de contribuir a la recuperació anímica de les víctimes i al canvi d'actitud dels ofensors.
Victim impact panel sont des forums de panneau où les victimes de certaines infractions se rencontrent avec les
délinquants du même type d'infraction afin de raconter quel impact l'infraction a eu sur leur vie et celle de leurs
familles et amis.
[[Fédération nationale des associations de protection de l'enfant www.cnape.fr/files/PDF/CNAPE_contribution-reponses-extra-judiciaires_2016.pdf]

Note

 • 1. Els ofensors que participen en un panel de víctimes ho fan, generalment, per ordre judicial. Els que han atemptat contra les víctimes que hi participen, però, no són mai presents. Les víctimes poden anar acompanyades, eventualment, de familiars o persones pròximes.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme panel de víctimes:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació panel de víctimes com a forma catalana equivalent a les denominacions angleses victim impact panel i victim panel.

  Criteris aplicats

  ·És un calc de la denominació anglesa victim panel, però pot considerar-se també una forma lingüísticament adequada en català, a partir del significat de la forma panel, normalitzada fa anys pel Consell Supervisor i ratificada recentment per la Comissió de Lexicografia, referida a una 'mostra permanent de persones que són interrogades regularment sobre alguna cosa'. Aquest significat té una relació clara amb el concepte estudiat aquí, on panel es refereix a un grup de persones (concretament, un grup de víctimes) que fan pública una experiència determinada.

  ·És una denominació que remet a la forma anglesa de partida i que pot identificar-se sense gaires dificultats amb el concepte.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.


  Formes desestimades

  Es descarta la forma amb el nucli panell perquè és semànticament inadequada. La Comissió de Lexicografia, en resposta a una consulta del Consell Supervisor sobre les formes panel i panell, ha fet saber que properament es donarà d'alta al diccionari normatiu la forma panel amb el sentit "Mostra permanent de persones que són interrogades regularment sobre alguna qüestió", mentre que panell continuarà fent referència només al concepte de 'plafó' (concretament, al diccionari normatiu: "Tauler o plafó, de gran superfície, utilitzat en diverses aplicacions tècniques, constructives, arquitectòniques, etc.").

  També s'han descartat les formes panel d'impacte sobre la víctima i panel de víctimes d'impacte, motivades semànticament però innecessàriament llargues, segons el Consell Supervisor.

  Altres formes, com ara, grup de víctimes o grup d'impacte sobre la víctima s'allunyen més de la denominació de partida i, per aquest motiu, es considera que poden resultar menys clares que la forma finalment aprovada.

  [Acta 651, 5 dejuny de 2019]
pertorbació per marea pertorbació per marea

Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  mareopertorbació, n f
 • ca  pertorbació per marea, n f sin. compl.
 • es  perturbación de marea, n f
 • es  perturbación por marea, n f
 • fr  perturbation par effet de marée, n f
 • en  tidal perturbation, n

Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Alteració d'un cos celeste produïda per la força de marea, que pot consistir en una deformació més o menys gran del cos o en la seva destrucció.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes mareopertorbació (sin. compl. pertorbació per marea) i mareopertorbar (sin. compl. pertorbar per marea):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes mareopertorbació i pertorbació per marea com a sinònims equivalents de la forma anglesa tidal perturbation (pertorbació per marea com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats mareopertorbar i pertorbar per marea (pertorbar per marea com a sinònim complementari) com a equivalents de l'anglès to tidally perturb.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a mareopertorbació i mareopertorbar:

  ·Són denominacions lingüísticament adequades, motivades semànticament i ben formades: són compostos a la manera culta creats a partir del formant mareo- (del substantiu català marea) i els nuclis pertorbació ("Efecte sobre el moviment de dues masses en interacció gravitatòria, causat per altres masses o altres efectes no considerats", segons el diccionari normatiu, o, en general, acció de "desviar del seu curs natural") i pertorbar (verb de base de pertorbació), respectivament. El primer element (mareo-) actua d'adjunt de manera o d'instrument de l'element de la dreta (pertorbació),(1) com és habitual en aquest tipus de compostos verbals o deverbals a la manera culta (vegeu, per exemple, les formes normatives pirogravar, pirofixar o biodesfibril·lació).

  ·Per bé que sovint els compostos verbals o deverbals cultes tenen un sentit actiu i pressuposen un agent extern que voluntàriament duu a terme l'acció (bioremediació(2), digitopressió(3), radioesterilització(4), etc.), també es documenten casos en què, com en mareopertorbar i mareopertorbació, hi ha un sentit actiu però sense voluntarietat (per exemple, biodegradació, bioerosió o bioturbació, que designen fenòmens que s'esdevenen de manera natural).

  ·Són formes sintètiques, fet que pot facilitar-ne la implantació.

  ·Tenen el suport dels especialistes consultats.

  Quant als sinònims complementaris pertorbació per marea i pertorbar per marea:

  ·Són formes descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Ja tenen ús i es documenten en textos especialitzats, sobretot el substantiu.

  ·Tenen el suport dels especialistes.

  ·En altres llengües es documenten les designacions paral·leles.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per l'aprovació de dues formes sinònimes a fi d'oferir més opcions denominatives als especialistes. El Consell Supervisor considera que, si bé les formes descriptives pertorbació per marea i pertorbar per marea ja tenen ús i són perfectament adequades, hi pot haver contextos en què sigui convenient utilitzar designacions més sintètiques.

  Formes desestimades

  Entre pertorbació per marea i pertorbar per marea, d'una banda, i pertorbació mareal i pertorbar marealment, de l'altra, s'opta per les formes amb per marea, d'acord amb les preferències dels especialistes. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que totes dues solucions són possibles.

  (1) De vegades -però no és el cas aquí- l'element de l'esquerra és un argument, o complement fort, de l'element de la dreta (per exemple, en drogoaddicció, farmacovigilància, microinjecció o vasodistensió).

  (2) Aplicació d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic.

  (3) Tècnica de massoteràpia consistent a estimular determinats punts del cos, generalment els punts d'acupuntura, fent-hi pressió amb els dits.

  (4) Irradiació a dosis suficients per a aconseguir l'esterilitat comercial d'un aliment.

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
pertorbar per marea pertorbar per marea

Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  mareopertorbar, v tr
 • ca  pertorbar per marea, v tr sin. compl.
 • en  tidally perturb, to, v tr

Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Alterar, un cos celeste, un altre cos celeste per l'acció de la força de marea.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes mareopertorbació (sin. compl. pertorbació per marea) i mareopertorbar (sin. compl. pertorbar per marea):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes mareopertorbació i pertorbació per marea com a sinònims equivalents de la forma anglesa tidal perturbation (pertorbació per marea com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats mareopertorbar i pertorbar per marea (pertorbar per marea com a sinònim complementari) com a equivalents de l'anglès to tidally perturb.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a mareopertorbació i mareopertorbar:

  ·Són denominacions lingüísticament adequades, motivades semànticament i ben formades: són compostos a la manera culta creats a partir del formant mareo- (del substantiu català marea) i els nuclis pertorbació ("Efecte sobre el moviment de dues masses en interacció gravitatòria, causat per altres masses o altres efectes no considerats", segons el diccionari normatiu, o, en general, acció de "desviar del seu curs natural") i pertorbar (verb de base de pertorbació), respectivament. El primer element (mareo-) actua d'adjunt de manera o d'instrument de l'element de la dreta (pertorbació),(1) com és habitual en aquest tipus de compostos verbals o deverbals a la manera culta (vegeu, per exemple, les formes normatives pirogravar, pirofixar o biodesfibril·lació).

  ·Per bé que sovint els compostos verbals o deverbals cultes tenen un sentit actiu i pressuposen un agent extern que voluntàriament duu a terme l'acció (bioremediació(2), digitopressió(3), radioesterilització(4), etc.), també es documenten casos en què, com en mareopertorbar i mareopertorbació, hi ha un sentit actiu però sense voluntarietat (per exemple, biodegradació, bioerosió o bioturbació, que designen fenòmens que s'esdevenen de manera natural).

  ·Són formes sintètiques, fet que pot facilitar-ne la implantació.

  ·Tenen el suport dels especialistes consultats.

  Quant als sinònims complementaris pertorbació per marea i pertorbar per marea:

  ·Són formes descriptives del concepte i lingüísticament adequades.

  ·Ja tenen ús i es documenten en textos especialitzats, sobretot el substantiu.

  ·Tenen el suport dels especialistes.

  ·En altres llengües es documenten les designacions paral·leles.


  Motius per a la sinonímia

  S'opta per l'aprovació de dues formes sinònimes a fi d'oferir més opcions denominatives als especialistes. El Consell Supervisor considera que, si bé les formes descriptives pertorbació per marea i pertorbar per marea ja tenen ús i són perfectament adequades, hi pot haver contextos en què sigui convenient utilitzar designacions més sintètiques.

  Formes desestimades

  Entre pertorbació per marea i pertorbar per marea, d'una banda, i pertorbació mareal i pertorbar marealment, de l'altra, s'opta per les formes amb per marea, d'acord amb les preferències dels especialistes. El Consell Supervisor fa notar, de tota manera, que totes dues solucions són possibles.

  (1) De vegades -però no és el cas aquí- l'element de l'esquerra és un argument, o complement fort, de l'element de la dreta (per exemple, en drogoaddicció, farmacovigilància, microinjecció o vasodistensió).

  (2) Aplicació d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic.

  (3) Tècnica de massoteràpia consistent a estimular determinats punts del cos, generalment els punts d'acupuntura, fent-hi pressió amb els dits.

  (4) Irradiació a dosis suficients per a aconseguir l'esterilitat comercial d'un aliment.

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
pingalà pingalà

Filosofia > Ioga

 • ca  pingalà, n f
 • es  pingala, n f
 • en  pingala, n
 • sa  piṅgalā, n f

Filosofia > Ioga

Definition
Nadi que va des de la fossa nasal dreta fins a la base de la columna vertebral i des d'aquí fins al cim del cap.

Note

 • 1.La pingalà està vinculada al sistema nerviós simpàtic i a l'hemisferi esquerre del cervell.
 • 2. La forma pingalà prové del sànscrit pigalā.
postresplendor postresplendor

Física

 • ca  postresplendor, n f
 • ca  resplendor romanent, n f sin. compl.
 • es  luminiscencia residual, n f
 • es  post-resplandor, n m
 • es  resplandor, n m
 • es  resplandor remanente, n m
 • fr  émission rémanente, n f
 • en  afterglow, n

Física

Definition
Radiació que queda després d'un esclat de raigs gamma, la qual té longituds d'ona més llargues.
Émission observée dans le rayonnement X par exemple et faisant suite à un sursaut gamma.

Note

 • Les postresplendors poden ser de ràdio, llum o raigs X.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme postresplendor (sin. compl. resplendor romanent):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes postresplendor i resplendor romanent com a sinònims equivalents de la forma anglesa afterglow (replendor romanent com a sinònim complementari).

  Criteris aplicats

  ·Totes dues són denominacions lingüísticament adequades i motivades semànticament, construïdes sobre el nucli resplendor ("Llum que emet un cos que resplendeix"), que s'adequa perfectament al concepte. Postresplendor (derivat per prefixació a partir del prefix d'origen llatí post- 'darrere', 'després') fa referència al fet que és una radiació que apareix després d'un esclat de raigs gamma, i la forma explicativa resplendor romanent posa l'èmfasi en el fet que és una radiació que es manté després d'un esclat de raigs gamma.

  ·Totes dues formes tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües es documenten designacions anàlogues.

  D'acord amb la normativa sobre l'ús del guionet, el prefix s'escriu aglutinat al substantiu.

  Motius per a la sinonímia

  Es proposa la sinonímia entre postresplendor i resplendor romanent, perquè totes dues formes han tingut suport entre els experts. Per motius de brevetat, es dona prioritat a la forma postresplendor.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma resplendor, documentada en algunes fonts referida a aquest concepte, perquè no és prou precisa.

  També es consideren poc precises les formes postemissió i emissió romanent.

  Finalment, es descarten les formes postluminescència i luminescència residual, proposades per alguns especialistes, perquè altres experts consideren que luminescència designa un concepte més específic i no s'adequa del tot a l'anglès afterglow ("Emissió de llum caracteritzada pel fet que la intensitat de la radiació emesa a determinades longituds d'ona és més gran que la corresponent a la radiació tèrmica a la mateixa temperatura", segons el diccionari normatiu).

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
 • ca  àssana, n m
 • ca  postura, n f
 • es  asana, n m
 • en  asana, n
 • sa  āsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Cadascuna de les postures físiques, acompanyades d'una respiració conscient i una gran concentració, que s'adopten durant la pràctica del ioga.

Note

 • 1. L'àssana és el tercer anga del ioga clàssic, segons la classificació de Patanjali. Va precedit del niama i seguit del pranaiama.
 • 2. La forma àssana prové de l'arrel sànscrita ās, que significa 'seure'. S'aplica, però, a qualsevol tipus de postura, no tan sols a les postures en què el iogui es manté assegut.
 • Observacions del Consell Supervisor:

  Tant la forma originària, àssana, com la forma catalana equivalent, postura, tenen ús i per aquest motiu s'aproven com a sinònims absoluts. Àssana s'utilitza en contextos més especialitzats i postura sol ser la denominació més utilitzada a l'hora de referir-se amb formes catalanes a les diferents maneres que té el iogui de posar el cos (postura de l'arbre, postura de la muntanya, etc.). Per aquest motiu, en la denominació dels diferents tipus d'àssanes amb formes catalanes s'ha optat sempre per l'ús del nucli postura. Les formes catalanes conviuen, però, amb el manlleu sànscrit, que es proposa d'adaptar a l'ortografia i la pronúncia del català.

  [Acta 651, 5 de juny de 2019]
postura de Hanuman postura de Hanuman

Filosofia > Ioga

 • ca  postura de Hanuman, n f
 • ca  postura de l'espagat, n f
 • ca  hanumanàssana, n m sin. compl.
 • es  postura del espagat, n f
 • en  monkey pose, n
 • sa  hanumanāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui es manté a terra amb el tronc dret i les cames totalment obertes en línia recta, l'una endavant i l'altra enrere.

Note

 • La forma hanumanàssana prové del sànscrit hanumanāsana, denominació constituïda pels formants hanuman (el déu Hanuman) i āsana 'postura'.
postura de l'àguila postura de l'àguila

Filosofia > Ioga

 • ca  postura de l'àguila, n f
 • ca  garudàssana, n m sin. compl.
 • es  postura del águila, n f
 • en  eagle pose, n
 • sa  garuḍāsana, n n

Filosofia > Ioga

Definition
Postura en què el iogui es manté dret, aguantant-se sobre una cama, lleugerament flexionada, i amb l'altra cama entrellaçada per davant, amb els braços estirats cap endavant formant angle recte i també entrellaçats, i la mirada fixa en un punt més enllà de les mans.

Note

 • La forma garudàssana prové del sànscrit garuāsana, denominació constituïda pels formants garua 'àguila' i āsana 'postura'.