Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

dades massives dades massives

Informàtica > Estructura de les dades, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat de l'anglès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  big data, n m
 • ca  dades massives, n f pl
 • es  big data, n m
 • es  datos a gran escala, n m pl
 • es  datos masivos, n m pl
 • es  inteligencia de datos, n f
 • es  macrodatos, n m pl
 • fr  big data, n m
 • fr  données de masse, n f pl
 • fr  données massives, n f pl
 • fr  données volumineuses, n f pl
 • fr  mégadonnées, n f pl
 • it  big data, n m pl
 • it  megadati, n m pl
 • en  big data··, n pl
 • en  big data, n
 • de  Big Data, n pl
 • de  Massendaten, n pl
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Informàtica > Estructura de les dades, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat de l'anglès (grafia que s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Flux molt gran de dades, de procedència i característiques diverses, que només es pot emmagatzemar i gestionar amb l'ajuda d'eines informàtiques específiques.

Note

 • 1. Les dades que constitueixen el big data poden ser de caràcter personal, professional o institucional i poden provenir de publicacions a les xarxes socials, d'organismes públics, d'empreses, de bases de dades, etc.
 • 2. La forma big data també es refereix sovint a l'àmbit de la informàtica que s'ocupa del desenvolupament d'eines i sistemes per al tractament d'aquest gran flux de dades.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme big data (sin. dades massives)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes big data i dades massives, com a sinònimes.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a big data:

  ·És un manlleu de l'anglès àmpliament introduït, no tan sols en català sinó també en la resta de llengües.

  ·Des del punt de vista lingüístic, s'inscriu bé dins el sistema català: no presenta cap combinació ortogràfica aliena a la llengua i permet una pronúncia igual o semblant a l'habitual (big es pronuncia com càstig, amb oclusiva final, i data és un llatinisme de l'anglès que es pot pronunciar sense problema a la catalana) .

  ·És una forma d'ús corrent entre els experts i documentada en nombrosos textos d'especialitat en català.

  ·En altres llengües el manlleu també té un ús considerable.

  D'acord amb l'ús majoritari, big data s'aprova com a nom masculí singular.

  Quant a dades massives:

  ·És la denominació difosa fins ara des del TERMCAT com a alternativa a big data.

  ·És una forma motivada semànticament (massiu -iva significa "En massa, en gran quantitat", segons el diccionari normatiu), si bé no remet a la idea 'moviment incessant' o 'flux' que, a banda de la quantitat, caracteritza també el concepte. D'altra banda, l'adjectiu massiu -iva se sol aplicar a quantitats, processos o accions (per exemple, dosi massiva, producció massiva o arribada massiva) i no a elements individuals com és el cas aquí.

  ·És una forma força utilitzada i es documenta tant en textos especialitzats com en obres terminològiques i enciclopèdiques.

  ·Té el vistiplau de la majoria d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües es documenten denominacions similars.

  Formes desestimades

  -macrodades, megadades: Aquestes formes tenen molt menys ús que big data i que dades massives. Semànticament són menys clares que dades massives, ja que poden suggerir la idea que les dades són molt grans i no que la quantitat de dades és molt gran.

  Es descarta l'aprovació de dades massives com a designació única tenint en compte que el manlleu anglès està molt introduït en català i que ha esdevingut una forma pràcticament internacional, amb un sentit que va més enllà de la idea de 'gran quantitat de dades'.

  [Acta 693, 13 de juny de 2022]
darrere darrere

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  darrere, adv
 • ca  derrière [fr], adv sin. compl.
 • es  derrière, adv
 • es  detrás, adv
 • fr  derrière, adv
 • en  derrière, adv
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Manera d'executar una posició col·locant el peu de la cama de treball darrere de l'altre peu o darrere del cos, ja sigui a terra o en l'aire, també d'executar un moviment dirigint una extremitat cap enrere, o d'executar un pas fent servir el peu de darrere.

Note

 • Són exemples de posicions, moviments i passos que es poden fer darrere el cou-de-pied, el retiré, l'attitude, el battement fondu, el battement frappé, el grand battement, el développé, l'assemblé o el ballonné.
datòleg | datòloga datòleg | datòloga

Informàtica, Informàtica > Estructura de les dades, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  datòleg | datòloga, n m, f
 • ca  especialista en ciència de dades, n m, f
 • es  científico de datos | científica de datos, n m, f
 • es  experto en datos | experta en datos, n m, f
 • fr  éxpert en mégadonnées | éxperte en mégadonnées, n m, f
 • fr  éxpert en science des données | éxperte en science des données, n m, f
 • fr  scientifique des données, n m, f
 • fr  spécialiste de la science des données, n m, f
 • fr  spécialiste des données, n m, f
 • it  data scientist, n m, f
 • en  data scientist, n
 • de  Data Scientist, n m, f
 • de  Datawissenschaftler | Datenwissenschaftlerin, n m, f
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Informàtica, Informàtica > Estructura de les dades, **Denominació catalana 1: Compost a la manera culta heterogeni**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

Definition
Persona que es dedica a la ciència de dades.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme datòleg | datòloga (sin. especialista en ciència de dades)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes datòleg | datòloga i especialista en ciència de dades, com a sinònims.

  Criteris aplicats

  Són formes lingüísticament adequades, creades a partir dels termes relacionats datologia i ciència de dades, normalitzades per a fer referència a la disciplina que s'ocupa de l'extracció, la gestió, l'explotació, l'anàlisi i la interpretació de les dades (vegeu també els criteris aplicats en la normalització d'aquests termes).

  Formes desestimades

  -científic de dades | científica de dades: És el calc de l'anglès. Tot i que seria una forma lògica, d'acord amb el nom de la disciplina, l'etiqueta científic | científica és poc habitual en català referida a professionals de les ciències aplicades, com és el cas aquí.

  -analista de dades: Designa un concepte més restrictiu.

  -expert en ciència de dades | experta en ciència de dades: És una forma possible, però s'ha preferit el nucli especialista, que es considera més natural i més adequat, d'acord amb les definicions del diccionari normatiu (especialista és "Persona que es dedica a alguna branca especial de la ciència, de l'art, etc." i expert és "Versat en la coneixença d'una cosa per la pràctica").

  [Acta 693, 13 de juny de 2022]
datologia datologia

Informàtica, Informàtica > Estructura de les dades, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Compost a la manera culta heterogeni**

 • ca  ciència de dades, n f
 • ca  datologia, n f
 • es  ciencia de datos, n f
 • es  ciencia de los datos, n f
 • es  datología, n f
 • fr  data science, n f
 • fr  datalogie, n f
 • fr  science des données, n f
 • it  data science, n f
 • it  scienza dei dati, n f
 • en  data science, n
 • en  datalogy, n
 • de  Data Science, n f
 • de  Datenwissenschaft, n f
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Informàtica, Informàtica > Estructura de les dades, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Compost a la manera culta heterogeni**

Definition
Disciplina que, mitjançant mètodes procedents de les matemàtiques, l'estadística, la informàtica i altres àmbits d'estudi, s'ocupa de l'extracció, la gestió, l'explotació, l'anàlisi i la interpretació de les dades, especialment de dades procedents del big data, amb l'objectiu d'extreure'n informació i coneixement.

Note

 • 1. En la ciència de dades són fonamentals eines com ara la mineria de dades, l'aprenentatge automàtic o els algorismes d'intel·ligència artificial.
 • 2. La persona especialitzada en ciència de dades és l'especialista en ciència de dades.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme ciència de dades

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les formes ciència de dades i datologia, com a sinònims.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a ciència de dades:

  ·És un calc de l'anglès data science i una forma anàloga al nom d'altres disciplines com ara ciència del sòl, ciència dels aliments, ciència de materials o ciència del llenguatge, referides a camps del saber o àmbits d'estudi.

  ·És una forma ja àmpliament utilitzada en català, especialment en àmbits acadèmics.

  ·Té el vistiplau de la majoria d'especialistes consultats, que asseguren que és una disciplina molt important actualment, derivada, en part, de l'estadística i amb intervenció d'altres disciplines.

  ·En altres llengües s'utilitzen denominacions equivalents.

  Pel que fa a datologia:

  ·És una forma de nova creació lingüísticament adequada, creada per composició a partir del formant dat(o)-, del llatí datum 'dada', i la forma sufixada del grec
  -logia, que significa 'paraula' o 'discurs'.

  ·És una forma anàloga al nom d'altres disciplines com ara biologia, cardiologia, psicologia i, especialment, criminologia, fibrologia, mineralogia o nivologia, en què la forma sufixada -logia s'adjunta a un formant d'origen llatí.

  ·És una forma sintètica que remet fàcilment al concepte i que, per aquestes raons, per l'analogia amb el nom d'altres disciplines i per la facilitat de generar el terme relacionat referit a la persona que s'hi dedica, pot tenir possibilitats d'implantació.

  ·En altres llengües (castellà, francès, anglès) s'ha documentat la forma anàloga, si bé té poc ús en comparació amb la forma sintagmàtica i, de vegades, apareix referida al concepte de informàtica, com a designació antiga.

  Formes desestimades

  -analítica de dades: Els contextos documentats fan pensar que l'analítica de dades és només un dels vessants de la ciència de dades, que també inclou l'emmagatzematge de les dades, la gestió, la interpretació, etc.

  -ciència de les dades: És també una forma adequada, però la forma sense article té molt més ús.

  [Acta 693, 13 de juny de 2022]
davant davant

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

 • ca  davant, adv
 • ca  devant [fr], adv sin. compl.
 • es  delante, adv
 • es  devant, adv
 • fr  devant, adv
 • en  devant, adv
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès**

Definition
Manera d'executar una posició col·locant el peu de la cama de treball davant de l'altre peu o davant del cos, ja sigui a terra o en l'aire, també d'executar un moviment dirigint una extremitat cap endavant, o d'executar un pas fent servir el peu de davant.

Note

 • Són exemples de posicions, moviments i passos que es poden fer davant el cou-de-pied, el retiré, l'attitude, el battement fondu, el battement frappé, el grand battement, el développé, l'assemblé o el ballonné.
de cara de cara

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  de cara, adv
 • ca  en face [fr], adv sin. compl.
 • es  de face, adv
 • es  de frente, adv
 • es  en face, adv
 • es  enfrente, adv
 • fr  de face, adv
 • fr  en face, adv
 • en  en face, adv
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Manera d'executar una posició, un pas o un moviment dirigint el tors cap al públic o cap al frontal establert.
de costat de costat

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  de costat, adv
 • ca  de côté [fr], adv sin. compl.
 • es  de côté, adv
 • es  de lado, adv
 • fr  de côté, adv
 • en  de côté, adv
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Manera d'executar una posició, un pas o un moviment col·locant el tors de perfil al públic o al frontal establert o d'executar un pas desplaçant-se lateralment.

Note

 • Per exemple, es poden executar de costat l'arabesque, l'assemblé, el balancé o el ballonné.
de côté [fr] de côté [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  de costat, adv
 • ca  de côté [fr], adv sin. compl.
 • es  de côté, adv
 • es  de lado, adv
 • fr  de côté, adv
 • en  de côté, adv
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Extensió o especialització semàntica**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Manera d'executar una posició, un pas o un moviment col·locant el tors de perfil al públic o al frontal establert o d'executar un pas desplaçant-se lateralment.

Note

 • Per exemple, es poden executar de costat l'arabesque, l'assemblé, el balancé o el ballonné.
déboulé [fr] déboulé [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  chaînés [fr], n m pl
 • ca  déboulé [fr], n m
 • es  chaîné, n m
 • es  déboulé, n m
 • fr  déboulé, n m
 • fr  tours chaînés, n m pl
 • en  chainé, n
 • en  chaînés, n pl
 • en  déboulé, n
 • en  tours chaînés déboulés, n pl
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Seqüència de mitjos girs ràpids en 1a posició alternant-ne un en dehors i un altre en dedans, que aconsegueix l'efecte d'un seguit de voltes encadenades.

Note

 • 1. Els chaînes també poden fer-se mostrant una 5a posició.
 • 2. La denominació chaînés prové probablement del verb francès enchaîner, que significa 'encadenar', i la denominació déboulé prové del verb francès débouler, que significa 'caure donant voltes sobre un mateix'.
 • 3. Altres denominacions que de vegades s'utilitzen per a designar aquesta seqüència de mitjos girs, de les quals deriven les formes simples i més habituals chaînés i déboulé, són tours chaînés, chaînés déboulés i tours chaînés déboulés.
décalé [fr] décalé [fr]

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

 • ca  décalé [fr], n m
 • es  décalé, n m
 • fr  décalé, n m
 • en  décalé, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu del francès**

Arts > Dansa, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat del francès (grafia que no s'adapta a l'ortografia catalana)**

Definition
Desplaçament del pes del cos fora del seu eix central.

Note

 • La denominació décalé prové del participi del verb francès décaler, que significa 'desplaçar'.