Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

decalar-se decalar-se

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçar-se cap al roig, v intr pron
 • ca  decalar-se, v intr pron sin. compl.
 • ca  decalar-se cap al roig, v intr pron sin. compl.
 • es  correrse al rojo, v intr pron
 • es  correrse hacia el rojo, v intr pron
 • es  desplazarse al rojo, v intr pron
 • es  desplazarse hacia el rojo, v intr pron
 • fr  décaler vers le rouge, se, v intr pron
 • en  redshift, to, v intr

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Experimentar, la radiació electromagnètica d'un objecte, un increment de la longitud d'ona, i una consegüent disminució de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler, de l'efecte relativista en un camp gravitatori o de l'expansió de l'univers.

Note

 • Per exemple, La llum de la majoria de galàxies es desplaça cap al roig, o, per extensió, La majoria de galàxies es desplacen cap al roig.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al roig (sin. compl. decalatge; decalatge cap al roig) i desplaçar-se cap al roig (sin. compl. decalar-se; decalar-se cap al roig):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al roig, decalatge i decalatge cap al roig com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa redshift (decalatge i decalatge cap al roig com a sinònims complementaris), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al roig, decalar-se i decalar-se cap al roig com a equivalents de to redshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès redshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al roig i desplaçar-se cap al roig són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que l'increment de la longitud d'ona de la radiació (o la reducció de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.

  ·Les formes decalatge cap al roig i decalar-se cap al roig, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu. La forma decalatge és una reducció de decalatge cap al vermell; és una reducció ja habitual, especialment en cosmologia, atès que el decalatge cap al vermell és el que es produeix més sovint. En el cas de desplaçament cap al vermell, la reducció no se sol fer perquè desplaçament té un sentit molt general i sovint pot resultar una solució imprecisa.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu redshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al roig (i córrer(-se) cap al roig): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al roig (i desplaçar-se al roig): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al roig i decalatge cap al vermell per motius de precisió.

  -enrogiment (i enrogir-se): No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'enrogiment és l'efecte que produeix l'absorció de la pols. La llum dels estels que veiem darrere els núvols de pols queda enrogida, igual que el Sol quan és vist a través de l'atmosfera en la sortida o la posta de Sol.

  -Transrogiment (i transrogir-se): És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu roig, per analogia amb enrogiment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del roig o a l'altra banda del roig, mentre que la noció fa referència a tendir cap al roig. Si bé és cert que també podrien arribar a interpretar-se com a mots creuats a partir de translació i roig, fet que permetria justificar-los semànticament, el fet que siguin formes amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig han fet descartar aquestes solucions.

  -Transroig: Presenta els mateixos inconvenients que transrogiment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al roig sembla més habitual, però decalatge i decalatge cap al roig es recullen també en obres lexicogràfiques catalanes considerades referencials, al costat de desplaçament cap al roig.(1) Decalatge cap al roig permet sovint, a més, la reducció en decalatge sense pèrdua de precisió, fet positiu a l'hora de competir amb una denominació com redshift, caracteritzada per la brevetat. En el cas de desplaçament cap al roig la reducció no sempre és possible, atès el sentit més general del nucli desplaçament.

  (1) Apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
decalar-se al blau decalar-se al blau

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçar-se cap al blau, v intr pron
 • ca  decalar-se al blau, v intr pron sin. compl.
 • es  correrse al azul, v intr pron
 • es  correrse hacia el azul, v intr pron
 • es  desplazarse al azul, v intr pron
 • es  desplazarse hacia el azul, v intr pron
 • fr  décaler vers le bleu, se, v intr pron
 • en  blueshift, to, v intr

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Experimentar, la radiació electromagnètica d'un objecte, una reducció de la longitud d'ona, i un consegüent augment de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
Desplaçar l'espectre d'un objecte en longitud d'ona fent que tots els fotons disminueixin la longitud d'ona i augmentin la freqüència, com a resultat de l'efecte Doppler o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.

Note

 • Per exemple, La llum de la galàxia d'Andròmeda es desplaça cap al blau, o, per extensió, La galàxia d'Andròmeda es desplaça cap al blau.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al blau (sin. compl. decalatge cap al blau) i desplaçar-se cap al blau (sin. compl. decalar-se cap al blau):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa blueshift (decalatge cap al roig com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al blau i decalar-se cap al blau com a equivalents de to blueshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès blueshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al blau i desplaçar-se cap al blau són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que la reducció de la longitud d'ona de la radiació (o l'augment de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem blau de l'espectre.

  ·La forma decalatge cap al blau i decalar-se cap al blau, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu blueshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al blau (i córrer(-se) cap al blau): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al blau (i desplaçar-se al blau): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau per motius de precisió.

  -emblaviment: No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'emblaviment és el que passa quan una llum es torna més blava perquè s'absorbeix selectivament la llum més vermella, o perquè mirem llum espargida que és selectivament espargida en el blau. La llum del cel, per exemple, és llum del Sol emblavida quan rebota en les molècules d'aire, un fenomen totalment diferent del desplaçament en longitud d'ona.

  -Transblaviment (i transblavir-se) És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu blau, per analogia amb emblaviment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del blau o a l'altra banda del blau, mentre que la noció fa referència a tendir cap al blau. Si bé és cert que també podria arribar a interpretar-se com una mena de mot creuat a partir de translació i blau, que oferiria una explicació semàntica més ajustada, el fet que sigui una forma amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al blau o decalatge cap al blau, han fet descartar aquesta solució.

  -Transblau: Presenta els mateixos inconvenients que transblaviment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al blau sembla més habitual, però decalatge cap al blau és una solució anàloga a decalatge cap al roig, forma semànticament relacionada ja recollida en obres lexicogràfiques catalanes com a sinònima de desplaçament cap al roig.(1)

  (1) Aquestes formes apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
decalar-se cap al roig decalar-se cap al roig

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçar-se cap al roig, v intr pron
 • ca  decalar-se, v intr pron sin. compl.
 • ca  decalar-se cap al roig, v intr pron sin. compl.
 • es  correrse al rojo, v intr pron
 • es  correrse hacia el rojo, v intr pron
 • es  desplazarse al rojo, v intr pron
 • es  desplazarse hacia el rojo, v intr pron
 • fr  décaler vers le rouge, se, v intr pron
 • en  redshift, to, v intr

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Experimentar, la radiació electromagnètica d'un objecte, un increment de la longitud d'ona, i una consegüent disminució de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler, de l'efecte relativista en un camp gravitatori o de l'expansió de l'univers.

Note

 • Per exemple, La llum de la majoria de galàxies es desplaça cap al roig, o, per extensió, La majoria de galàxies es desplacen cap al roig.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al roig (sin. compl. decalatge; decalatge cap al roig) i desplaçar-se cap al roig (sin. compl. decalar-se; decalar-se cap al roig):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al roig, decalatge i decalatge cap al roig com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa redshift (decalatge i decalatge cap al roig com a sinònims complementaris), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al roig, decalar-se i decalar-se cap al roig com a equivalents de to redshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès redshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al roig i desplaçar-se cap al roig són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que l'increment de la longitud d'ona de la radiació (o la reducció de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.

  ·Les formes decalatge cap al roig i decalar-se cap al roig, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu. La forma decalatge és una reducció de decalatge cap al vermell; és una reducció ja habitual, especialment en cosmologia, atès que el decalatge cap al vermell és el que es produeix més sovint. En el cas de desplaçament cap al vermell, la reducció no se sol fer perquè desplaçament té un sentit molt general i sovint pot resultar una solució imprecisa.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu redshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al roig (i córrer(-se) cap al roig): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al roig (i desplaçar-se al roig): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al roig i decalatge cap al vermell per motius de precisió.

  -enrogiment (i enrogir-se): No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'enrogiment és l'efecte que produeix l'absorció de la pols. La llum dels estels que veiem darrere els núvols de pols queda enrogida, igual que el Sol quan és vist a través de l'atmosfera en la sortida o la posta de Sol.

  -Transrogiment (i transrogir-se): És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu roig, per analogia amb enrogiment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del roig o a l'altra banda del roig, mentre que la noció fa referència a tendir cap al roig. Si bé és cert que també podrien arribar a interpretar-se com a mots creuats a partir de translació i roig, fet que permetria justificar-los semànticament, el fet que siguin formes amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig han fet descartar aquestes solucions.

  -Transroig: Presenta els mateixos inconvenients que transrogiment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al roig sembla més habitual, però decalatge i decalatge cap al roig es recullen també en obres lexicogràfiques catalanes considerades referencials, al costat de desplaçament cap al roig.(1) Decalatge cap al roig permet sovint, a més, la reducció en decalatge sense pèrdua de precisió, fet positiu a l'hora de competir amb una denominació com redshift, caracteritzada per la brevetat. En el cas de desplaçament cap al roig la reducció no sempre és possible, atès el sentit més general del nucli desplaçament.

  (1) Apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
decalatge decalatge

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçament cap al roig, n m
 • ca  decalatge, n m sin. compl.
 • ca  decalatge cap al roig, n m sin. compl.
 • es  corrimiento al rojo, n m
 • es  corrimiento hacia el rojo, n m
 • es  desplazamiento al rojo, n m
 • es  desplazamiento hacia el rojo, n m
 • fr  décalage vers le rouge, n m
 • en  redshift, n
 • en  red shift, n var. ling.

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb la consegüent disminució de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler, de l'expansió de l'univers o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
The reddening of light from a star is moving away from us, due to the Doppler effect.
An increase in the wavelenght of electromagnetic radiation between its emission and its reception.
a shift in the lines of the spectrum of an astronomical object towards a longer wavelength (the red end of an optical spectrum), relative to the wavelength of these lines in the terrestrial spectrum, usually as a result of the Doppler effect caused by the recession of the object.
a displacement of the spectrum of a celestial body toward longer wavelengths that is a consequence of the Doppler effect or the gravitational field of the source; also : a measurement of a celestial body's redshift equal to the ratio of the displacement of a spectral line to its known unshifted wavelength and used especially to calculate the body's distance from earth.
Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, quan es compara la longitud d'ona mesurada en el sistema de referència de l'objecte emissor amb la mesurada en el sistema de referència del receptor.
Desplaçament cap a longituds d'ona més grans que experimenten les ratlles de l'espectre d'un objecte estel·la.
(Valor de l')acostament cap a longituds d'ona més llargues de l'espectre d'una radiació procedent d'un cos celeste, perquè, a causa d'un moviment relatiu respecte a l'observador [...] el cos s'allunya d'aquest [...].

Note

 • 1. El desplaçament cap al roig es produeix quan l'objecte emissor s'allunya del receptor, quan es troba a anys llum del receptor o bé quan la radiació surt de camps gravitatoris intensos.
 • 2. L'increment de la longitud d'ona de la radiació comporta el moviment de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al roig (sin. compl. decalatge; decalatge cap al roig) i desplaçar-se cap al roig (sin. compl. decalar-se; decalar-se cap al roig):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al roig, decalatge i decalatge cap al roig com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa redshift (decalatge i decalatge cap al roig com a sinònims complementaris), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al roig, decalar-se i decalar-se cap al roig com a equivalents de to redshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès redshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al roig i desplaçar-se cap al roig són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que l'increment de la longitud d'ona de la radiació (o la reducció de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.

  ·Les formes decalatge cap al roig i decalar-se cap al roig, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu. La forma decalatge és una reducció de decalatge cap al vermell; és una reducció ja habitual, especialment en cosmologia, atès que el decalatge cap al vermell és el que es produeix més sovint. En el cas de desplaçament cap al vermell, la reducció no se sol fer perquè desplaçament té un sentit molt general i sovint pot resultar una solució imprecisa.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu redshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al roig (i córrer(-se) cap al roig): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al roig (i desplaçar-se al roig): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al roig i decalatge cap al vermell per motius de precisió.

  -enrogiment (i enrogir-se): No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'enrogiment és l'efecte que produeix l'absorció de la pols. La llum dels estels que veiem darrere els núvols de pols queda enrogida, igual que el Sol quan és vist a través de l'atmosfera en la sortida o la posta de Sol.

  -Transrogiment (i transrogir-se): És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu roig, per analogia amb enrogiment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del roig o a l'altra banda del roig, mentre que la noció fa referència a tendir cap al roig. Si bé és cert que també podrien arribar a interpretar-se com a mots creuats a partir de translació i roig, fet que permetria justificar-los semànticament, el fet que siguin formes amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig han fet descartar aquestes solucions.

  -Transroig: Presenta els mateixos inconvenients que transrogiment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al roig sembla més habitual, però decalatge i decalatge cap al roig es recullen també en obres lexicogràfiques catalanes considerades referencials, al costat de desplaçament cap al roig.(1) Decalatge cap al roig permet sovint, a més, la reducció en decalatge sense pèrdua de precisió, fet positiu a l'hora de competir amb una denominació com redshift, caracteritzada per la brevetat. En el cas de desplaçament cap al roig la reducció no sempre és possible, atès el sentit més general del nucli desplaçament.

  (1) Apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
decalatge cap al blau decalatge cap al blau

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçament cap al blau, n m
 • ca  decalatge cap al blau, n m sin. compl.
 • es  corrimento al azul, n m
 • es  corrimiento hacia el azul, n m
 • es  desplazamiento al azul, n m
 • es  desplazamiento hacia el azul, n m
 • fr  bleuissement, n m
 • fr  décalage vers le bleu, n m
 • en  blueshift, n
 • en  blue shift, n m var. ling.

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Reducció de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb el consegüent augment de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
Déplacement vers le bleu des raies spectrales lorsque la source se rapproche de l'observateur.
A shift of spectrum towards shorter wavelengths. Blueshifts are caused by Doppler effect when the source of radiation and its observer are moving towards each other.
a shift in the spectral lines of a stellar spectrum towards the blue end of the visible region relative to the wavelengths of these lines in the terrestrial spectrum: a result of the Doppler effect caused by stars approaching the solar system.
the displacement of the spectrum of an approaching celestial body toward shorter wavelengths
Acostament, cap a longituds d'ona més curtes, de l'espectre d'una radiació procedent d'una font que, pel seu moviment relatiu respecte a l'observador s'apropa a aquest.

Note

 • 1. El desplaçament cap al blau es produeix quan l'objecte emissor s'acosta cap al receptor o quan la radiació entra en camps gravitatoris intensos.
 • 2. La reducció de la longitud d'ona de la radiació comporta el moviment de la intensitat de la radiació cap a l'extrem blau de l'espectre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al blau (sin. compl. decalatge cap al blau) i desplaçar-se cap al blau (sin. compl. decalar-se cap al blau):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa blueshift (decalatge cap al roig com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al blau i decalar-se cap al blau com a equivalents de to blueshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès blueshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al blau i desplaçar-se cap al blau són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que la reducció de la longitud d'ona de la radiació (o l'augment de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem blau de l'espectre.

  ·La forma decalatge cap al blau i decalar-se cap al blau, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu blueshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al blau (i córrer(-se) cap al blau): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al blau (i desplaçar-se al blau): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau per motius de precisió.

  -emblaviment: No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'emblaviment és el que passa quan una llum es torna més blava perquè s'absorbeix selectivament la llum més vermella, o perquè mirem llum espargida que és selectivament espargida en el blau. La llum del cel, per exemple, és llum del Sol emblavida quan rebota en les molècules d'aire, un fenomen totalment diferent del desplaçament en longitud d'ona.

  -Transblaviment (i transblavir-se) És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu blau, per analogia amb emblaviment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del blau o a l'altra banda del blau, mentre que la noció fa referència a tendir cap al blau. Si bé és cert que també podria arribar a interpretar-se com una mena de mot creuat a partir de translació i blau, que oferiria una explicació semàntica més ajustada, el fet que sigui una forma amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al blau o decalatge cap al blau, han fet descartar aquesta solució.

  -Transblau: Presenta els mateixos inconvenients que transblaviment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al blau sembla més habitual, però decalatge cap al blau és una solució anàloga a decalatge cap al roig, forma semànticament relacionada ja recollida en obres lexicogràfiques catalanes com a sinònima de desplaçament cap al roig.(1)

  (1) Aquestes formes apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
decalatge cap al roig decalatge cap al roig

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçament cap al roig, n m
 • ca  decalatge, n m sin. compl.
 • ca  decalatge cap al roig, n m sin. compl.
 • es  corrimiento al rojo, n m
 • es  corrimiento hacia el rojo, n m
 • es  desplazamiento al rojo, n m
 • es  desplazamiento hacia el rojo, n m
 • fr  décalage vers le rouge, n m
 • en  redshift, n
 • en  red shift, n var. ling.

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb la consegüent disminució de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler, de l'expansió de l'univers o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
The reddening of light from a star is moving away from us, due to the Doppler effect.
An increase in the wavelenght of electromagnetic radiation between its emission and its reception.
a shift in the lines of the spectrum of an astronomical object towards a longer wavelength (the red end of an optical spectrum), relative to the wavelength of these lines in the terrestrial spectrum, usually as a result of the Doppler effect caused by the recession of the object.
a displacement of the spectrum of a celestial body toward longer wavelengths that is a consequence of the Doppler effect or the gravitational field of the source; also : a measurement of a celestial body's redshift equal to the ratio of the displacement of a spectral line to its known unshifted wavelength and used especially to calculate the body's distance from earth.
Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, quan es compara la longitud d'ona mesurada en el sistema de referència de l'objecte emissor amb la mesurada en el sistema de referència del receptor.
Desplaçament cap a longituds d'ona més grans que experimenten les ratlles de l'espectre d'un objecte estel·la.
(Valor de l')acostament cap a longituds d'ona més llargues de l'espectre d'una radiació procedent d'un cos celeste, perquè, a causa d'un moviment relatiu respecte a l'observador [...] el cos s'allunya d'aquest [...].

Note

 • 1. El desplaçament cap al roig es produeix quan l'objecte emissor s'allunya del receptor, quan es troba a anys llum del receptor o bé quan la radiació surt de camps gravitatoris intensos.
 • 2. L'increment de la longitud d'ona de la radiació comporta el moviment de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al roig (sin. compl. decalatge; decalatge cap al roig) i desplaçar-se cap al roig (sin. compl. decalar-se; decalar-se cap al roig):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al roig, decalatge i decalatge cap al roig com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa redshift (decalatge i decalatge cap al roig com a sinònims complementaris), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al roig, decalar-se i decalar-se cap al roig com a equivalents de to redshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès redshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al roig i desplaçar-se cap al roig són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que l'increment de la longitud d'ona de la radiació (o la reducció de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.

  ·Les formes decalatge cap al roig i decalar-se cap al roig, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu. La forma decalatge és una reducció de decalatge cap al vermell; és una reducció ja habitual, especialment en cosmologia, atès que el decalatge cap al vermell és el que es produeix més sovint. En el cas de desplaçament cap al vermell, la reducció no se sol fer perquè desplaçament té un sentit molt general i sovint pot resultar una solució imprecisa.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu redshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al roig (i córrer(-se) cap al roig): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al roig (i desplaçar-se al roig): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al roig i decalatge cap al vermell per motius de precisió.

  -enrogiment (i enrogir-se): No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'enrogiment és l'efecte que produeix l'absorció de la pols. La llum dels estels que veiem darrere els núvols de pols queda enrogida, igual que el Sol quan és vist a través de l'atmosfera en la sortida o la posta de Sol.

  -Transrogiment (i transrogir-se): És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu roig, per analogia amb enrogiment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del roig o a l'altra banda del roig, mentre que la noció fa referència a tendir cap al roig. Si bé és cert que també podrien arribar a interpretar-se com a mots creuats a partir de translació i roig, fet que permetria justificar-los semànticament, el fet que siguin formes amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig han fet descartar aquestes solucions.

  -Transroig: Presenta els mateixos inconvenients que transrogiment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al roig sembla més habitual, però decalatge i decalatge cap al roig es recullen també en obres lexicogràfiques catalanes considerades referencials, al costat de desplaçament cap al roig.(1) Decalatge cap al roig permet sovint, a més, la reducció en decalatge sense pèrdua de precisió, fet positiu a l'hora de competir amb una denominació com redshift, caracteritzada per la brevetat. En el cas de desplaçament cap al roig la reducció no sempre és possible, atès el sentit més general del nucli desplaçament.

  (1) Apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
desplaçament cap al blau desplaçament cap al blau

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçament cap al blau, n m
 • ca  decalatge cap al blau, n m sin. compl.
 • es  corrimento al azul, n m
 • es  corrimiento hacia el azul, n m
 • es  desplazamiento al azul, n m
 • es  desplazamiento hacia el azul, n m
 • fr  bleuissement, n m
 • fr  décalage vers le bleu, n m
 • en  blueshift, n
 • en  blue shift, n m var. ling.

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Reducció de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb el consegüent augment de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
Déplacement vers le bleu des raies spectrales lorsque la source se rapproche de l'observateur.
A shift of spectrum towards shorter wavelengths. Blueshifts are caused by Doppler effect when the source of radiation and its observer are moving towards each other.
a shift in the spectral lines of a stellar spectrum towards the blue end of the visible region relative to the wavelengths of these lines in the terrestrial spectrum: a result of the Doppler effect caused by stars approaching the solar system.
the displacement of the spectrum of an approaching celestial body toward shorter wavelengths
Acostament, cap a longituds d'ona més curtes, de l'espectre d'una radiació procedent d'una font que, pel seu moviment relatiu respecte a l'observador s'apropa a aquest.

Note

 • 1. El desplaçament cap al blau es produeix quan l'objecte emissor s'acosta cap al receptor o quan la radiació entra en camps gravitatoris intensos.
 • 2. La reducció de la longitud d'ona de la radiació comporta el moviment de la intensitat de la radiació cap a l'extrem blau de l'espectre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al blau (sin. compl. decalatge cap al blau) i desplaçar-se cap al blau (sin. compl. decalar-se cap al blau):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa blueshift (decalatge cap al roig com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al blau i decalar-se cap al blau com a equivalents de to blueshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès blueshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al blau i desplaçar-se cap al blau són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que la reducció de la longitud d'ona de la radiació (o l'augment de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem blau de l'espectre.

  ·La forma decalatge cap al blau i decalar-se cap al blau, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu blueshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al blau (i córrer(-se) cap al blau): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al blau (i desplaçar-se al blau): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau per motius de precisió.

  -emblaviment: No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'emblaviment és el que passa quan una llum es torna més blava perquè s'absorbeix selectivament la llum més vermella, o perquè mirem llum espargida que és selectivament espargida en el blau. La llum del cel, per exemple, és llum del Sol emblavida quan rebota en les molècules d'aire, un fenomen totalment diferent del desplaçament en longitud d'ona.

  -Transblaviment (i transblavir-se) És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu blau, per analogia amb emblaviment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del blau o a l'altra banda del blau, mentre que la noció fa referència a tendir cap al blau. Si bé és cert que també podria arribar a interpretar-se com una mena de mot creuat a partir de translació i blau, que oferiria una explicació semàntica més ajustada, el fet que sigui una forma amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al blau o decalatge cap al blau, han fet descartar aquesta solució.

  -Transblau: Presenta els mateixos inconvenients que transblaviment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al blau sembla més habitual, però decalatge cap al blau és una solució anàloga a decalatge cap al roig, forma semànticament relacionada ja recollida en obres lexicogràfiques catalanes com a sinònima de desplaçament cap al roig.(1)

  (1) Aquestes formes apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
desplaçament cap al roig desplaçament cap al roig

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçament cap al roig, n m
 • ca  decalatge, n m sin. compl.
 • ca  decalatge cap al roig, n m sin. compl.
 • es  corrimiento al rojo, n m
 • es  corrimiento hacia el rojo, n m
 • es  desplazamiento al rojo, n m
 • es  desplazamiento hacia el rojo, n m
 • fr  décalage vers le rouge, n m
 • en  redshift, n
 • en  red shift, n var. ling.

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb la consegüent disminució de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler, de l'expansió de l'univers o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
The reddening of light from a star is moving away from us, due to the Doppler effect.
An increase in the wavelenght of electromagnetic radiation between its emission and its reception.
a shift in the lines of the spectrum of an astronomical object towards a longer wavelength (the red end of an optical spectrum), relative to the wavelength of these lines in the terrestrial spectrum, usually as a result of the Doppler effect caused by the recession of the object.
a displacement of the spectrum of a celestial body toward longer wavelengths that is a consequence of the Doppler effect or the gravitational field of the source; also : a measurement of a celestial body's redshift equal to the ratio of the displacement of a spectral line to its known unshifted wavelength and used especially to calculate the body's distance from earth.
Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, quan es compara la longitud d'ona mesurada en el sistema de referència de l'objecte emissor amb la mesurada en el sistema de referència del receptor.
Desplaçament cap a longituds d'ona més grans que experimenten les ratlles de l'espectre d'un objecte estel·la.
(Valor de l')acostament cap a longituds d'ona més llargues de l'espectre d'una radiació procedent d'un cos celeste, perquè, a causa d'un moviment relatiu respecte a l'observador [...] el cos s'allunya d'aquest [...].

Note

 • 1. El desplaçament cap al roig es produeix quan l'objecte emissor s'allunya del receptor, quan es troba a anys llum del receptor o bé quan la radiació surt de camps gravitatoris intensos.
 • 2. L'increment de la longitud d'ona de la radiació comporta el moviment de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al roig (sin. compl. decalatge; decalatge cap al roig) i desplaçar-se cap al roig (sin. compl. decalar-se; decalar-se cap al roig):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al roig, decalatge i decalatge cap al roig com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa redshift (decalatge i decalatge cap al roig com a sinònims complementaris), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al roig, decalar-se i decalar-se cap al roig com a equivalents de to redshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès redshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al roig i desplaçar-se cap al roig són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que l'increment de la longitud d'ona de la radiació (o la reducció de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.

  ·Les formes decalatge cap al roig i decalar-se cap al roig, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu. La forma decalatge és una reducció de decalatge cap al vermell; és una reducció ja habitual, especialment en cosmologia, atès que el decalatge cap al vermell és el que es produeix més sovint. En el cas de desplaçament cap al vermell, la reducció no se sol fer perquè desplaçament té un sentit molt general i sovint pot resultar una solució imprecisa.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu redshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al roig (i córrer(-se) cap al roig): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al roig (i desplaçar-se al roig): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al roig i decalatge cap al vermell per motius de precisió.

  -enrogiment (i enrogir-se): No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'enrogiment és l'efecte que produeix l'absorció de la pols. La llum dels estels que veiem darrere els núvols de pols queda enrogida, igual que el Sol quan és vist a través de l'atmosfera en la sortida o la posta de Sol.

  -Transrogiment (i transrogir-se): És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu roig, per analogia amb enrogiment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del roig o a l'altra banda del roig, mentre que la noció fa referència a tendir cap al roig. Si bé és cert que també podrien arribar a interpretar-se com a mots creuats a partir de translació i roig, fet que permetria justificar-los semànticament, el fet que siguin formes amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig han fet descartar aquestes solucions.

  -Transroig: Presenta els mateixos inconvenients que transrogiment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al roig sembla més habitual, però decalatge i decalatge cap al roig es recullen també en obres lexicogràfiques catalanes considerades referencials, al costat de desplaçament cap al roig.(1) Decalatge cap al roig permet sovint, a més, la reducció en decalatge sense pèrdua de precisió, fet positiu a l'hora de competir amb una denominació com redshift, caracteritzada per la brevetat. En el cas de desplaçament cap al roig la reducció no sempre és possible, atès el sentit més general del nucli desplaçament.

  (1) Apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
desplaçar-se cap al blau desplaçar-se cap al blau

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçar-se cap al blau, v intr pron
 • ca  decalar-se al blau, v intr pron sin. compl.
 • es  correrse al azul, v intr pron
 • es  correrse hacia el azul, v intr pron
 • es  desplazarse al azul, v intr pron
 • es  desplazarse hacia el azul, v intr pron
 • fr  décaler vers le bleu, se, v intr pron
 • en  blueshift, to, v intr

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Experimentar, la radiació electromagnètica d'un objecte, una reducció de la longitud d'ona, i un consegüent augment de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.
Desplaçar l'espectre d'un objecte en longitud d'ona fent que tots els fotons disminueixin la longitud d'ona i augmentin la freqüència, com a resultat de l'efecte Doppler o de l'efecte relativista en un camp gravitatori.

Note

 • Per exemple, La llum de la galàxia d'Andròmeda es desplaça cap al blau, o, per extensió, La galàxia d'Andròmeda es desplaça cap al blau.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al blau (sin. compl. decalatge cap al blau) i desplaçar-se cap al blau (sin. compl. decalar-se cap al blau):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa blueshift (decalatge cap al roig com a sinònim complementari), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al blau i decalar-se cap al blau com a equivalents de to blueshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès blueshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al blau i desplaçar-se cap al blau són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que la reducció de la longitud d'ona de la radiació (o l'augment de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem blau de l'espectre.

  ·La forma decalatge cap al blau i decalar-se cap al blau, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu blueshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al blau (i córrer(-se) cap al blau): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al blau (i desplaçar-se al blau): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau per motius de precisió.

  -emblaviment: No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'emblaviment és el que passa quan una llum es torna més blava perquè s'absorbeix selectivament la llum més vermella, o perquè mirem llum espargida que és selectivament espargida en el blau. La llum del cel, per exemple, és llum del Sol emblavida quan rebota en les molècules d'aire, un fenomen totalment diferent del desplaçament en longitud d'ona.

  -Transblaviment (i transblavir-se) És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu blau, per analogia amb emblaviment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del blau o a l'altra banda del blau, mentre que la noció fa referència a tendir cap al blau. Si bé és cert que també podria arribar a interpretar-se com una mena de mot creuat a partir de translació i blau, que oferiria una explicació semàntica més ajustada, el fet que sigui una forma amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al blau o decalatge cap al blau, han fet descartar aquesta solució.

  -Transblau: Presenta els mateixos inconvenients que transblaviment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al blau i decalatge cap al blau (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al blau sembla més habitual, però decalatge cap al blau és una solució anàloga a decalatge cap al roig, forma semànticament relacionada ja recollida en obres lexicogràfiques catalanes com a sinònima de desplaçament cap al roig.(1)

  (1) Aquestes formes apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]
desplaçar-se cap al roig desplaçar-se cap al roig

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

 • ca  desplaçar-se cap al roig, v intr pron
 • ca  decalar-se, v intr pron sin. compl.
 • ca  decalar-se cap al roig, v intr pron sin. compl.
 • es  correrse al rojo, v intr pron
 • es  correrse hacia el rojo, v intr pron
 • es  desplazarse al rojo, v intr pron
 • es  desplazarse hacia el rojo, v intr pron
 • fr  décaler vers le rouge, se, v intr pron
 • en  redshift, to, v intr

Física, Ciències de la Terra > Astrofísica

Definition
Experimentar, la radiació electromagnètica d'un objecte, un increment de la longitud d'ona, i una consegüent disminució de la freqüència, des del punt de vista del receptor, com a conseqüència de l'efecte Doppler, de l'efecte relativista en un camp gravitatori o de l'expansió de l'univers.

Note

 • Per exemple, La llum de la majoria de galàxies es desplaça cap al roig, o, per extensió, La majoria de galàxies es desplacen cap al roig.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes desplaçament cap al roig (sin. compl. decalatge; decalatge cap al roig) i desplaçar-se cap al roig (sin. compl. decalar-se; decalar-se cap al roig):

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions desplaçament cap al roig, decalatge i decalatge cap al roig com a formes sinònimes equivalents de la forma anglesa redshift (decalatge i decalatge cap al roig com a sinònims complementaris), juntament amb els verbs relacionats desplaçar-se cap al roig, decalar-se i decalar-se cap al roig com a equivalents de to redshift.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al manlleu de l'anglès redshift, que, com a substantiu, té ús en català entre els especialistes.

  ·Les formes desplaçament cap al roig i desplaçar-se cap al roig són calcs de l'anglès, però són descriptives i també lingüísticament adequades en català, motivades pel fet que l'increment de la longitud d'ona de la radiació (o la reducció de la freqüència) comporta, en la representació, el desplaçament de la intensitat de la radiació cap a l'extrem roig de l'espectre.

  ·Les formes decalatge cap al roig i decalar-se cap al roig, al seu torn, són calcs del francès, però són també solucions descriptives en català i lingüísticament adequades, tenint en compte el sentit general de decalatge: "Desplaçament en el temps o en l'espai", segons el diccionari normatiu. La forma decalatge és una reducció de decalatge cap al vermell; és una reducció ja habitual, especialment en cosmologia, atès que el decalatge cap al vermell és el que es produeix més sovint. En el cas de desplaçament cap al vermell, la reducció no se sol fer perquè desplaçament té un sentit molt general i sovint pot resultar una solució imprecisa.

  ·Són formes ja àmpliament documentades en català, especialment els substantius, tant en textos especialitzats com en fonts terminològiques o, fins i tot, lexicogràfiques.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes, que consideren que són les solucions més clares i amb més possibilitats d'ús real.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu redshift perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives al manlleu també s'han descartat les formes següents:

  -corriment cap al roig (i córrer(-se) cap al roig): És una forma adequada i es documenta, però força menys que desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig, que probablement són també denominacions més formals.

  -desplaçament al roig (i desplaçar-se al roig): És una solució possible, però s'han preferit desplaçament cap al roig i decalatge cap al vermell per motius de precisió.

  -enrogiment (i enrogir-se): No és una solució semànticament adequada. Els especialistes expliquen que l'enrogiment és l'efecte que produeix l'absorció de la pols. La llum dels estels que veiem darrere els núvols de pols queda enrogida, igual que el Sol quan és vist a través de l'atmosfera en la sortida o la posta de Sol.

  -Transrogiment (i transrogir-se): És una forma neològica, creada sobre l'adjectiu roig, per analogia amb enrogiment. Semànticament no acaba de ser una solució adequada, ja que la forma prefixada trans- significa 'a través de' o 'a l'altra banda', i remetria a l'acció de passar a través del roig o a l'altra banda del roig, mentre que la noció fa referència a tendir cap al roig. Si bé és cert que també podrien arribar a interpretar-se com a mots creuats a partir de translació i roig, fet que permetria justificar-los semànticament, el fet que siguin formes amb poc ús i sense paral·lelisme en altres llengües romàniques, i, sobretot, el fet que la majoria d'experts s'hagin mostrat més favorables a desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig han fet descartar aquestes solucions.

  -Transroig: Presenta els mateixos inconvenients que transrogiment, amb l'afegit que no remet, com el concepte de partida, a una acció.

  Motius per a la sinonímia

  S'opta per acceptar com a sinònims desplaçament cap al roig i decalatge cap al roig (i els verbs corresponents) perquè totes dues formes són adequades i tenen ús. D'acord amb la recerca feta, desplaçament cap al roig sembla més habitual, però decalatge i decalatge cap al roig es recullen també en obres lexicogràfiques catalanes considerades referencials, al costat de desplaçament cap al roig.(1) Decalatge cap al roig permet sovint, a més, la reducció en decalatge sense pèrdua de precisió, fet positiu a l'hora de competir amb una denominació com redshift, caracteritzada per la brevetat. En el cas de desplaçament cap al roig la reducció no sempre és possible, atès el sentit més general del nucli desplaçament.

  (1) Apareixen, concretament, a Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2019. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 649, 10 d'abril de 2019]