Xips de material biològic: bioxips o matrius

© Argonne Laboratory's
 
 

El Consell Supervisor ha aprovat recentment en l’àmbit de la biologia les formes bioxip i matriu, com a sinònimes, per a designar un instrument d’anàlisi consistent en un conjunt de mostres, sovint molècules, disposades de manera ordenada, formant files i columnes, sobre un suport sòlid de petites dimensions, generalment de vidre, plàstic o silici, que permet estudiar simultàniament un gran nombre d'interaccions biològiques. El suport sòlid sobre el qual es disposen les mostres també s’anomena bioxip o matriu.

Són especialment coneguts els bioxips de DNA (o matrius de DNA), que s'utilitzen per a l'anàlisi de fragments de DNA, però també n’hi ha de proteïnes o de teixits. Les dimensions dels bioxips de DNA són variables. Els més petits (microxips de DNA o micromatrius de DNA) tenen una superfície entre 2 i 18 cm2 i una gran densitat de mostres (n'hi pot haver milers per cm2); en els més grans (macroxips de DNA o macromatrius de DNA) la superfície fa entre 50 i 100 cm2 i la densitat de mostres és menor.

La introducció dels bioxips ha suposat una veritable revolució en el camp de la recerca genètica i biosanitària, ja que amb aquests instruments els investigadors no s’han de limitar a analitzar un únic gen de manera aïllada, sinó que poden analitzar el comportament de milers de gens alhora. D’aquesta manera poden obtenir, per tant, una gran quantitat d’informació sobre la regulació de l’expressió gènica, ja sigui en condicions normals o en condicions patològiques.

Tant bioxip (que segons el context es redueix de vegades a xip) com matriu són designacions d’origen anglès: bioxip és l’adaptació de l’anglès biochip i matriu és el calc de l’anglès array. Les formes catalanes, malgrat tot, són també motivades semànticament: els bioxips, com els xips informàtics, tenen forma de placa i contenen un gran nombre d'elements miniaturitzats (mostres biològiques, d’aquí la forma prefixada bio-) amb capacitat activa; la forma matriu, al seu torn, fa referència a la disposició ordenada de les mostres, en forma de files i columnes, sobre el suport sòlid.

Podeu consultar les fitxes completes d’aquests termes al Cercaterm i a la Neoloteca.